Uusimmat viitteet

 • Selainpohjaisen asiakassovelluksen käyttöönottoprosessi : Mobinuokkarit.fi, Kouvolan nuorisopalvelut 

  Kurkela, Riikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata Kouvolan nuorisopalveluille suunnitellun ja tehdyn selainpohjaisen asiakassovelluksen käyttöönottoprosessi eri vaiheineen. Prosessikuvaus on tarkka selostus Opetus- ja Kulttuuriministeriön ...
 • Itsenäistyvän nuoren ensiasuntoon muutto : Palvelut ja ongelmat Kotkassa 

  Hulkkonen, Essi; Häkämies, Mia; Maskulin, Katja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä nuoren itsenäistyminen ja omaan asuntoon muuttaminen tuo tullessaan. Tarkoituksena oli ottaa selvää, millaisia mahdollisuuksia nuorella on, millaisia ongelmia voi ...
 • Sirkusta varhaiskasvatukseen : Sirkusopas 5-6-vuotiaiden lasten ryhmiin 

  Julku, Erika; Kiiski, Tuulia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä on valmistettu sirkuskansio varhaiskasvattajien käytettäväksi heidän toimintansa suunnittelemisen tueksi päivähoidossa. Sirkuskansio on tehty päivähoidon työntekijöiden tarpeeseen, ...
 • HYVÄ TYÖ! – ASIAA TYÖHYVINVOINNISTA : Työhyvinvoinnin monikanavainen sosiaalisen median kampanja 

  Torn, Jaana; Venäläinen, Terhi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toiminnallisena osana suunniteltiin ja toteutettiin Hyvä työ! -sosiaalisen median kampanja, jonka tarkoituksena oli saada kampanjan kohderyhmä kiinnittämään huomiota omaan työhyvinvointiin ja sen edistämiseen. ...
 • Kuvionuotitus varhaiskasvatuksessa 

  Savolainen, Aki (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutkittiin kuvionuotituksen käyttömahdollisuuksia päiväkotiympäristössä. Kuvionuotituksella tarkoitetaan perinteisen notaation korvaamista eri kuvioiden ja värien avulla. Värit kertovat sävelen (punainen C, ruskea ...
 • Lasten osallisuuden toteutuminen Mikkelin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 

  Paakkari, Valtteri; Kinnunen, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä tutkimuksessa tutkittiin lasten osallisuuden toteutumista Mikkelin kunnallisissa päiväkodeissa. Tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin lasten osallisuus toteutuu päiväkodeissa ja miten osallisuus käytännössä ...
 • Kotkalaisten nuorten kokemuksia yhteisöllisyydestä 

  Kaipiainen, Antto; Ikäheimonen, Taina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yhteisön sisäisen yhteisöllisyyden muodostuminen ei ole automaattista, sillä se vaatii vuorovaikutusta, kommunikaatiota ja osallistumista yhteisön jäseniltä. Opinnäytetyön tilaaja on Kotkan kaupungin nuorisotoimi, ja työn ...
 • Yksityiseen perhepäivähoitoon soveltuva omavalvontasuunnitelma 

  Ek, Heidi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia omavalvontasuunnitelma Iitin yksityiset perhepäivähoitajat ry:lle. Omavalvontasuunnitelman tarkoituksena on sosiaalihuollon mukaisen palvelun asianmukaisuuden, laadun ...
 • Perhetyö lapsen näkökulmasta : 5-7 -vuotiaiden lasten kokemuksia perhetyöstä ja osallisuudestaan perhetyöhön 

  Jääskeläinen, Mirjam; Leinonen, Anu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää kouvolalaisten alle kouluikäisten lasten kokemuksia perhetyöstä ja sitä, kuinka hyvin lapset kokevat olevansa perhetyössä osallisina. Tutkimuksen ...
 • Isän ja lapsen välinen vuorovaikutus ja tunnetyöskentely : MLL:n isä-lapsiryhmän jäsenten kokemuksia isyydestä 

  Kääriäinen, Maria; Summanen, Minna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan isien ja lasten välistä vuorovaikutusta ja tunnetyöskentelyä. Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään, miten isät mieltävät oman ja lapsensa välisen vuorovaikutuksen, mitä isyys merkitsee ...
 • "Lupa unelmoida" - Piha-alueen kunnostusprojekti lastensuojelulaitoksessa 

  Kautonen, Juuso (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on yhteisöllinen projekti, jonka tuotoksena lastensuojelulaitoksen piha-alue kunnostettiin perusteellisesti oman yhteisön voimin. Projektin tarkoituksena oli parantaa lastensuojelulaitoksen tiloja viihtyisämmäksi ...
 • Kelan ammatillinen kuntoutusselvitys : Syyt kuntoutustarpeen taustalla 

  Silkala, Emmi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kelan ammatillisten kuntoutusselvitysten määrä ja tarve on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa etenkin nuorilla aikuisilla. Kela määrittää kyseisen kuntoutuksen kohderyhmäksi kuntoutujat, joilla sairaus tai vamma, ...
 • Chiari-lapset varhaiskasvatuksessa 

  Yrjölä, Krista; Haikonen, Riikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa harvinaisen sairauden, chiari malformaation, tuomia haasteita päiväkodin arkeen ja tuottaa esite-tyyppinen infopaketti, jonka lapsen vanhemmat voivat viedä päiväkotiin lapsen ...
 • KAIKKI OK? : Nuorten kokemuksia Kotkan Ohjaamosta 

  Jokela, Tanja; Autio, Niina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee Ohjaamo-toimintaa, joka tarjoaa matalan kynnyksen periaatteella ohjausta ja neuvontaa alle 30-vuotiaille nuorille. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia nuorten kokemuksia Kotkan Ohjaamosta sekä ...
 • Ammatillinen vuorovaikutus ja dialogisuus Kotikallion yksikön toiminnassa 

  Laitinen, Elina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee ammatillista vuorovaikutusta, dialogisuutta sekä pu-heeksi ottamisen taitoja Kouvolan kaupungin tuottamassa Kotikallion lastensuojelunyk-sikössä. Työ tarkastelee vuorovaikutukseen liittyviä ...

Näytä lisää