Uusimmat viitteet

 • Halton Design Studion Kehittäminen : Referenssikirjasto 

  Lahtinen, Janne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Halton myy ja toimittaa sisäilmastoratkaisuja ympäri maailmaa. Yrityksen vuosittaisesta liikevaihdosta noin 60–70 % koostuu projekteista, jotka ovat jollain tapaa räätälöity tietynlaiseen asiakastarpeeseen. Näihin ...
 • Vapaa-ajanasunnosta vakituiseksi : Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskentaan 

  Lappalainen, Pauli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kasvavien ympäristövaikutusten vuoksi rakentamisen ja rakennusten energiankulutukseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Euroopan unioni vaatii jäsenmailtaan yhä tarkempaa rakentamisen valvontaa, ja tämän seurauksena Suomen ...
 • OptiSun-hybridilämmitysjärjestelmän suunnittelu ja tutkiminen 

  Hirvonen, Ville (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn aiheena oli Kotkalaisen yrityksen KymiSolarin kehittämän OptiSun-hybridilämmitysjärjestelmän tutkiminen ja sen pilottikohteen LVI-suunnittelu. OptiSun-hybridilämmitysjärjestelmä on tarkoitettu asennettavaksi ...
 • Konserttisalin ilmanjaon suunnittelu 

  Ylitalo, Mika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada suunniteltua sopiva ilmanjakotapa tulevaan Jyväskylän helluntaiseurakunnan toimintakeskuksen konserttisaliin. Tästä aiheesta kerättiin mahdollisimman paljon teoriatietoa kirjallista ...
 • Dynaamisen laskentatyökalun hyödyntäminen rakennuksen ylilämpenemislaskennassa 

  Pönkä, Ville (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin erilaisten aktiivi- ja passiiviratkaisujen vaikutusta ra-kennuksen kesäaikaiseen ylilämpenemiseen. Opinnäytetyössä selvitettiin esimerkkikoh-teen avulla millä yksittäisillä ratkaisuilla ...
 • Vapaajäähdytyksen hyödyntäminen 

  Haapa, Timo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Mikkelin keskussairaalan kahden vedenjäähdytyskoneessa käytettävien vapaajäähdytysjärjestelmien toimivuutta sekä vapaajäähdytysjärjestelmän tuomaa energian säästöä. Työssä selvitettiin ...
 • Kaukolämpöverkon kunnon tutkiminen ja korjaussuunnitelma 

  Vainikka, Jani (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Lappeenrannan Energiaverkot Oy:lle. Työn tavoitteena oli tutkia Lappeenrannan kaukolämpöverkon nykykuntoa. Kuntotutkimukseen haluttiin selvittää ver-kon ikäjakauma eri johtotyyppien osalta, ...
 • Absorptiolämpöpumpulla tuotetun kaukojäähdytyksen soveltuvuus Kuopion Haapaniemen voimalaitokselle 

  Pitkänen, Henri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän Kuopion Energia Oy:n toimeksiantaman opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää absorptiolämpöpumpulla tuotetun kaukojäähdytyksen soveltuvuutta Kuopion Haapaniemen voimalaitokselle. Selvitykseen sisältyi potentiaalisten ...
 • Talotekniikan reikävarausten suunnittelu ja mallintaminen 

  Akselin, Antti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia reikävarausten suunnitteluun liittyvää prosessia LVI- suunnittelijan näkökulmasta. Opinnäytetyön tilaajana on Granlund Oy. Aiheesta on melko vähän helposti omaksuttavaa materiaalia, ...
 • Asuinkerrostalon keskitetyn ja huoneistokohtaisen ilmanvaihtojärjestelmän hankinta- ja käyttökustannusvertailu 

  Siikström, Tommi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä vertailtiin asuinkerrostalojen keskitetyn ja huoneistokohtaisen ilmanvaihtojärjestelmän hankinta- ja käyttökustannuksia. Hankintakustannuksiin laskettiin kanavistojen ja niihin kuuluvien laitteiden hankinta- ...
 • Kaukolämpöverkoston kuntoselvitys ja saneeraussuunnitelma 

  Sorvali, Iiro (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kaukolämpöverkostojen ikääntyessä tulee niiden saneeraus ajankohtaiseksi. Kaukolämpö-verkostojen suunnitelmallista perusparantamista ei ole suomalaisissa kaukolämpöyrityksis-sä juurikaan tehty. Suunnitelmallisella verkostojen ...
 • Juvan kunnan vesihuoltoverkoston korjausvelka 

  Toivonen, Tomi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n toimeksiannosta Juvan kunnan vesihuoltoverkoston korjausvelan määrää ja laskentamenetelmiä sekä saneerausindeksin laskentaa vesihuoltoverkostolle. Puutteet ...
 • Kapyysi-Kiinteistön taloteknisen huollon ja ylläpidon kehittäminen 

  Saarinen, Jouni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ja kehitettiin Kapyysi-kiinteistön taloteknistä ylläpitoa. Kiinteistö valmistui vuonna 2010 ja on tulossa elinkaarensa siihen vaiheeseen, että on havaittu tarvetta kehittää ylläpitoa. ...
 • Ilmanvaihdon korjausvelka Järvi-Saimaan Palveluiden pilottikohteissa 

  Berg, Antti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Järvi-Saimaan Palvelut Oy:lle tehdyssä tutkimuksessa tavoitteena oli tutkia Juvan ja Rantasalmen kuntien virastorakennuksien ilmanvaihtojärjestelmien korjaustarvetta korjausvelan laskentakaavoilla ja samalla tutkia ...
 • IMS-järjestelmän käyttäminen ammattikeittiöiden ilmanvaihdossa 

  Marttinen, Olli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana toimii Jeven Oy. Jeven Oy on vuonna 1989 perustettu mikkeliläinen ammattikeittiöiden ilmanvaihtoon erikoistunut yritys. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää IMSjärjestelmän käyttömahdollisuus ...

Näytä lisää