Uusimmat viitteet

 • Pieksämäen lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ehkäisytietoisuus ja osallistavat oppitunnit 

  Neuvonen, Jenni; Aalto, Niina; Kröger, Veera (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Pieksämäen lukion ensimmäisen luokan opiskelijoiden ehkäisytietoisuutta ja pitää osallistavat oppitunnit. Tarkoituksena oli hankkia tietoa myös eri ehkäisymetodeista, niiden käytöstä ...
 • Omaisten kokemuksia ja toiveita yhteistyöstä palvelukeskuksen henkilökunnan kanssa 

  Rokka, Anni-Mari; Suurtalo, Tuuli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, kuinka yhteistyö omaisten ja hoitohenkilökunnan välillä toimii, ja kuinka omaiset osallistuvat palvelukeskuksessa asuvan läheisensä hoitoon. Opinnäytetyön tavoite ...
 • Pienten hoivayksiköiden hoitotyöntekijöiden kokema työn imu ja stressi 

  Ketolainen , Suvi; Ekman, Eveliina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin pienten hoivayksiköiden hoitotyöntekijöiden kokemaa työn imua ja stressiä yhteistyökumppanin hankkeen puolesta toteutettujen teemahaastattelujen pohjalta, joihin osallistui yhteensä 15 hoitotyöntekijää ...
 • Vahvuuskasvatus kuudesluokkalaisten hyvinvoinnin tukena 

  Pesu, Mira; Hagel, Kristiina; Taipale, Miia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Langinkosken koulussa Kotkassa on syksystä 2017 otettu käyttöön vahvuuskasvatus -menetelmä (Uusitalo-Malmivaara ja Vuorinen), jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten luonteenvahvuuksia ja sitä kautta edistää heidän ...
 • Paniikkioireiden omahoito-opas yläasteikäisille nuorille 

  Vihavainen, Jessica; Luukas, Anni; Kokkonen, Annika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa paniikkioireista kärsiville yläasteikäisille nuorille käytännönläheinen omahoito-opas, jonka avulla voidaan lisätä nuorten tietoisuutta paniikkihäiriöstä ja sen omahoitokeinoista ...
 • Eettisiä haasteita potilaan rajoittamisessa psykiatrisessa hoitotyössä 

  Parhamaa, Ella (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millaisia eettisiä haasteita on havaittu psykiatrisessa hoitotyössä potilaiden rajoittamisessa, pakon käytössä ja itsemääräämisoikeudessa. Tarkoituksena on selvittää, mitä tutkimustietoa ...
 • Perhekeskeinen hoitotyö vastasyntyneiden teho-osastolla 

  Närhi, Anni; Metsola, Minna; Pöntinen, Emmiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten perhekeskeistä hoitotyötä toteutetaan keskussairaaloiden vastasyntyneiden teho-osastoilla. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla Mikkelin keskussairaalan ...
 • Lasten diabetespoliklinikan asiakkaiden hoitotyytyväisyys : Mikkelin keskussairaala 

  Sviili, Annika; Mikkonen, Nina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Diabetes on elimistön aineenvaihdunnan häiriö, jossa veren sokeripitoisuus kohoaa. Kohonnut verensokeripitoisuus voi johtua joko insuliinihormonin puutteesta tai sen heikentyneestä toiminnasta – joskus jopa molemmista. ...
 • Vauvan ravitsemus : Ravitsemusopas maahanmuuttajaperheille 

  Hagel, Juulia; Takkinen, Elina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäyteyön tarkoituksena oli tuottaa Pieksämäen lastenneuvolaan maahanmuuttajaperheille suunnattu opas alle 1-vuotiaan lapsen ravitsemuksesta. Opas pohjautuu vuonna 2016 julkaistuihin uusiin kansallisiin ravitsemussuosituksiin, ...
 • LAPSIPERHEIDEN TUKI JA OSALLISUUS : Asiakastyytyväisyyskysely Lasten kehityksen tukiyksikköön 

  Piironen, Tiia; Eriksson, Leena (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Mikkelin kaupungin Lasten kehityksen tukiyksikölle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa asiakastyytyväisyyskysely Lasten kehityksen tukiyksikössä. Tavoitteena oli saada tietoa, ...
 • Kouluikäisen ylipaino ja lihavuus : Painonhallintapolku Pieksämäen kouluterveydenhuollolle 

  Tiainen, Heini; Pieviläinen, Riina-Emilia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kouluikäisten ylipaino on kasvava ongelma kansainvälisesti. Nykyään elämäntapa on passiivisempi, liikuntaa harrastetaan vähemmän ja ruokailu on muuttunut epäterveellisemmäksi. Ylipainolla ja lihavuudella on lukuisia ...
 • ETEISVÄRINÄPOTILAAN MAREVAN®-ANNOKSEN OMAHOITOON SIIRTYMISEN MALLI : Nurmijärven kunnassa 

  Friman, Satu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on osa Nurmijärvellä kevään 2017 aikana laadittavaa eteisvärinäpotilaan hoitopolkua terveysasemalla, mikä tarkoittaa yhtenäisten hoitokäytäntöjen laatimista eteisvärinäpotilaille. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Pelien mahdollisuudet alakouluterveydenhoitajan työssä 

  Haapala, Katriina; Vesakko, Anni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa selvää kouluikäisten lasten (7 - 12 -vuotiaat) parissa työskentelevien terveydenhoitajien asenteita ja ajatuksia peleihin sekä selvittää, käyttävätkö terveydenhoitajat työssään ...
 • Selvin päin kesään : Ehkäisevän päihdetyön tapahtuman järjestäminen ja testaaminen Kouvolassa 

  Ala-Mäyry, Henrietta; Pasi, Janika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Selvin päin kesään-tapahtumaa ja ohessa testata tapahtuman toimivuutta Kouvolassa. Tapahtumassa vanhempia kan-nustetaan jalkautumaan koulujen päättymisviikonloppuna nuorten ...
 • Synnytyskokemus : äitien kirjoituksissa ja VAS-arvioissa 

  Roms, Mirka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kymmenen äidin kirjoituksia synnytyksistään sekä heidän synnytyskokemustensa VAS-arvioita. Opinnäytetyön keskeisin tutkimustehtävä oli synnytyskokemuksen ja kokemukseen vaikuttavien tekijöiden ...

Näytä lisää