Uusimmat viitteet

 • Simulaatio osana ohjelmistokehitystä 

  Nykänen, Jari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, kuinka simulaatioita voidaan hyödyntää ohjelmistokehityksen ja -testaamisen työkaluna. Tämän tutkimuksen pohjalta kehitetään myös toimiva laiteintegraatio, laitesimulaatio ja simulaation ...
 • OPAS VIDEOTUOTANTOON : Case Marski Data 

  Haikarainen, Niko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tavoite on tutkia, mitkä tekijät tekevät videosta katsotun ja kuinka niitä voi-daan soveltaa käytännössä. Tarkoitus opinnäytetyössäni oli esitellä julkaisualustoja sekä videotuotantoa ja näiden pohjalta luoda ...
 • Yrityksen verkkosivuston sekä visuaalisen materiaalin suunnittelu ja toteutus 

  Aho, Lauri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on verkkosivuston suunnittelu ja toteutus sekä visuaalisen markkinointimateriaalin luominen. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda yritykselle uudistetut verkkosivut WordPress-alustalla. ...
 • Tiedon synkronointi online- ja offline-alueen välillä : Case: DataMule 

  Rantanen, Jani (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään mitä keinoja on olemassa informaation välittämiseen verkottoman ja verkollisen alueen sekä laitteiden välillä. Opinnäytetyön teoriaosuuden lopullisena tavoitteena oli selvittää mitä keinoja ...
 • Verkkokauppa-alustan suunnittelu ja toteutus Disec Oy:lle 

  Piira, Mico (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan ja toteutetaan Disec Oy:n Yksa arkistointijärjestelmän uusimpaan versioon lisäominaisuutena verkkokauppatoiminnallisuus. Opinnäytetyön vaatimukset laadittiin toimeksiantajan kanssa ...
 • Testauksen automatisointi Robot Frameworkilla : Case 2M-IT Oy 

  Niiranen, Juha-Matti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä toteutettiin toimeksiantajan 2M-IT Oy:n tuottaman sähköisen asiointipalvelu Hyviksen yksikkötestauksen automatisointi Robot Frameworkilla. Opinnäytetyössä käsiteltiin testauksen automatisoinnin toteuttaminen ...
 • Video-ohjelman tuotanto : Uutta sisältöä Keskisuomalaiselle 

  Halttunen, Ville (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, kuinka tuottaa useammassa eri tuotantovaiheessa Internetissä julkaistava video-ohjelma pienillä resursseilla ja minkälaisia haasteita se aiheuttaa koko tuotannolle. Tuottamani video-ohjelma ...
 • Tiedon visualisointi ja oppimispelin toteutus 

  Ruotanen, Tuomas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitä tiedon visualisointi on ja tutkia, miten tietoa voidaan visualisoida. Opinnäytetyössä kerrotaan, kuinka valtavia määriä jatkuvasti liikkuvaa tietoa voidaan luokitella ja miten ...
 • FUNGUS: EPÄLINEAARISEN TARINANKERRONNAN TYÖKALU : Digiosaajaksi työelämään -hanke 

  Karjalainen, Leena (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan Fungus-työkalun soveltuvuutta Työelämäpeliin. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Digiosaajaksi työelämään -hankeen projektipäällikkö Mika Letonsaari. Opinnäytetyössä tutkittava Fungus on Unity-peli ...
 • Hybridisovelluksen ja oppimispelin toteutus mobiilialustoille 

  Törmänen, Janne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa sähköinen kasvistosovellus hybridimobiilisovelluksen muodossa. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Sanoma Pro. Toimeksiantaja määritteli sovellusta kohtaan etukäteen ...
 • Karttakomponentin suunnittelu ja toteutus Wuudis-palveluun 

  Lainesalo, Nuutti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan ja toteutetaan karttakomponentti mikkeliläisen MHG Systems Oy:n Wuudis-palveluun. Opinnäytetyö käsittelee karttakomponentin käyttöliittymän ja sen lähdekoodin toteutusta ja suunnittelua ...
 • Sosiaalisten toiminnallisuuksien hyödyntäminen mobiilisovelluksessa 

  Naumanen, Jesse (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan sosiaalisten toiminnallisuuksien hyödyntämistä mobiilisovelluksessa, esitellään sosiaalisien medioiden rajapintoja ja sovelletaan tietoa rakentamalla toimeksiantona mobiilisovellukseen sosiaalisia ...
 • Vaihdettavien hahmojen luonti multipeliin 

  Montonen, Miika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pelillistäminen on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina ja sitä on alettua kokeilemaan moniin eri aihealueisiin. Tätä on edusauttanut varsinkin Unity-pelimoottorin tuleminen ilmaiseksi kokonaisuudessaan vuonna 2015. Tässä ...
 • Satakiri-julkaisualustan suunnittelu ja toteutus 

  Partanen, Timo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on Satakiri-julkaisualustan suunnittelu ja toteutus. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Mikkelin kaupunginkirjasto. Opinnäytetyön toimeksiantaja Mikkelin kaupunginkirjasto tarvitsi toimivan ...
 • Rakennusmallin pelillistäminen 

  Hänninen, Teemu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan, kuinka pelimoottoreita ja rakennusten 3D-malleja voidaan hyödyntää, jotta saadaan parempi käsitys digitaalisesta ympäristöstä. Aiheesta esitellään projekti, jota pohjustetaan siihen liittyvällä ...

Näytä lisää