Uusimmat viitteet

  • Toimivan yrittäjäyhteisön elementit 

    Tulla, Veera (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
    Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä jo pidempään toiminnassa olevien ja menestyneiden yrittäjäyhteisöjen toimintaan ja toimintaperiaatteisiin ja tuottaa kehittämisehdotuksia toimeksiantajan hankkeen jälkeistä toimintaa ...