Uusimmat viitteet

  • Riskienhallinnan kehittäminen osana prosessien hallintaa 

    Viskari, Johanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
    Kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta on tullut yksi keskeisistä teemoista yritysten mukautuessa yhä nopeammin muuttuvaan toimintaympäristöön. Riskienhallinta on kiistatta yksi tärkeimmistä johtamisen työkaluista, mutta ...