Uusimmat viitteet

 • Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin julkisuuskuva asiakaskentässä 

  Henttonen, Eini (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kehittämisehdotuksia Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin julkisuuskuvan kehittämiseksi. Tutkimusongelmana oli selvittää, millainen on Sosterin julkisuuskuva asiakkaiden näkökulmasta ...
 • Asiantuntijapalvelun tuotteistamisen kulmakivet: määrittely, resursointi ja digitaalisuus 

  Lötjönen, Pilvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen nykyaikaisessa toimintaympäristössä. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, kuinka nykyaikainen asiantuntijuuteen liittyvä palveluratkaisu ...
 • Innovatiivisuus osaksi Korttiriihen yrityskulttuuria 

  Hoteila, Janne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Innovatiivisuus osaksi Korttiriihi Oy:n yrityskulttuuria. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kehittämisehdotuksia innovatiivisen yritys-kulttuurin ja innovatiivisuuden vahvistamiseksi ...
 • Riskienhallinnan kehittäminen osana prosessien hallintaa 

  Viskari, Johanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta on tullut yksi keskeisistä teemoista yritysten mukautuessa yhä nopeammin muuttuvaan toimintaympäristöön. Riskienhallinta on kiistatta yksi tärkeimmistä johtamisen työkaluista, mutta ...