Uusimmat viitteet

 • Kangaspainon varastoinnin kehittäminen 

  Kaatrasalo, Aleksi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Varastointi on tärkeä osa yrityksen toimintaa. Toimimaton varasto sitoo liikaa pääomaa, aiheuttaa turhaa työtä, sekä tuottaa hävikkiä. Hyvin organisoitu varastointi sen sijaan helpottaa yrityksen logistisia toimintoja ja ...
 • Standard Operating Procedures, Preventive Maintenance and Layered Process Audits : JELD-WEN Suomi Oy 

  Valtanen, Petri; Perälä, Pete (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  This final thesis subject came from JELD-WEN Kuopio which was going through improvements inside the company. Their need was to have a simple SOP and PM sheets for every workstation and LPA auditing system for their factory. ...
 • Kannattavuustarkastelu aurinkosähkön hyödyntämisestä kauppakeskuksessa. 

  Linnamurto, Petri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toteutuuko kaupanalan liikekiinteistössä oletettu tehonkulutuksen kasvu lämpimään vuoden aikaan. Samalla tarkasteltiin aurinkoenergialla tuotetun sähkön kannattavuutta ...
 • Suomalaisten teollisuuskiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen : Uudella tekniikalla parannuksia kustannustehokkuuteen 

  Rissanen, Timo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tiivistelmä Suomalaisten teollisuuskiinteistöjen sähkönkulutus jakaantuu niin että valaistus ja LVI-laitteet muodostavat valtaosan energiankulutuksesta. Tutkimalla näitä teollisuuden suurimpia energiankuluttajia saadaan ...
 • Äänieristystilaprojektin kuvaus ja ohjeistus 

  Pulliainen, Arto (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän päättötyön tarkoituksena oli kuvata Joroislaisen OC-System Oy:n valmistamien, aaltopahvikoneita suojaavien, äänieristystilojen projektia. Kuvaus koskee kokonaisvaltaisesti koko työtä, mitoitoitusta ja suunnittelua, ...
 • Sellutehtaan raportointi, raportoinnin määrittely ja raportoinnin myynnin kehittäminen 

  Hatakka, Anne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tehdasaportoinnin toteuttamista edeltää kaksi tärkeää vaihetta jotka ovat raportoinnin myynti ja raportoinnin määrittely. Maailma muuttuu ja se näkyy myös myynnin alueella. Nykysin tehtaat haluavat kiinteähintaisia ja ...
 • Testausprosessin kehittäminen Neocodex Oy:ssä 

  Kauppinen, Reijo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli kuvata Neocodex Oy:n laadunparantamisprojektin aloitusvaihetta, keskittyen testausprosessin kehittämiseen. Neocodex Oy:n suunnitelmissa on ottaa käyttöön ISO 9001-standardin vaatimukset ...
 • Tablet- tietokone turvallisuustyössä 

  Ulmanen, Jyrki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan mahdollisuutta hyödyntää tablet- tietokonetta turvallisuustyössä paperiteollisuuden ympäristössä. Opinnäytetyö on suunniteltu ensisijaisesti Stora Enso Varkauden tehtaiden turvallisuusosaston ...
 • Tuotantoprosessin taloudellinen mallintaminen : Simulointi päätöksenteon tukena 

  Asikainen, Ville-Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämä insinöörityö tehtiin Yara Oy:n Siilinjärven rikkihappo- ja energiayksikölle. Työn ta-voitteena oli tehdä tietokonepohjainen simulointimalli, jolla voidaan analysoida fosforihappotuotannon taloudellista tuottoa. ...
 • Tuote -ja palveluprosessien logiikka ja käyttö Lemonsoft-toiminnanohjausjärjestelmässä 

  Suihkonen, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyö tehtiin Oy U-Cont Ltd:lle, joka sijaitsee Pohjois-Savossa, Joroisissa. U-Cont Oy valmistaa palavan nesteen varastoja ja jakeluasemajärjestelmiä. Yritys tarjoaa myös erityyppisiä palveluratkaisuja liiketoiminnan ...
 • Toimintajärjestelmä ja tuotannon laadunvarmistus Savopak Oy:lle 

  Kärkkäinen, Esa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli Savopakin rautakadun tehtaan tuotannon laadunvarmistus ja toimintaohjeet laadun tarkastamiseen eri tuotantoprosesseissa. Niiden avulla oli tarkoituksena saavuttaa ja ylläpitää vaadittu laatutaso. ...
 • Tilaus- toimitusprosessin kehittäminen : Itella Viestinvälitys 

  Reponen, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tässä opinnäytetyössä esitellään Itella yrityksenä ja perehdytään postitoimialan muutosnäkymiin ja Itella Viestinvä-litysliiketoiminnan palvelujen kysyntään. Opinnäytetyö esittelee kehitysohjelman, minkä avulla Itella ...
 • Laivausten valvonnan siirto Kiinaan ja yhteistyön kehittäminen kiinalaisten alihankkijoiden kanssa 

  Pulliainen, Paula (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tässä insinöörityössä käydään läpi Kiinassa tapahtunutta komennustyötä, jossa tehtävänä oli siirtää Kiinasta lähtevien toimitusten laivauksien valvontatyö kiinalaiselle työntekijälle. Haasteena oli löytää pätevä henkilö ...
 • Automatisoidun naulainkoneen tuotannon kehittäminen 

  Mikkonen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön aiheena on Savopakin Rautakadun toimipisteellä sijaitsevan Nail-mac -koneen tuo-tannon kehittäminen. Työn tarkoituksena oli vähentää tuotannossa ja asetteen vaihdossa esiintyviä ongelmia, saada kone toimimaan ...
 • Digitaalinen tuoteprosessi : Foster Wheeler Energia Oy:n tarjousprosessi 

  Pimiä, Leena (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda tarjousvaiheessa käytettävä materiaalimäärälaskenta malli konvektiiviselle savukaasukanavalle. Tavoitteena oli, että materiaalimäärälaskennan avulla saataisiin laskettua kanavan ...

Näytä lisää