Uusimmat viitteet

 • Asiakkaiden osallistamisen mallintaminen : case Alko Oy 

  Kokko, Kaisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Asiakkaiden osallistaminen on yksi 2010-luvun puhutuimmista ilmiöistä asiakaskokemuksen kehittämisessä. Erinomaisesta asiakaskokemuksestaan tunnettu, Suomessa yli 5,5% alkoholia sisältävien alkoholijuomien vähittäiskaupasta ...
 • Esteetöntä kahvila- ja ravintolapalvelua liikuntaesteisille asiakkaille 

  Virolainen, Anne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Esteettömyys tarkoittaa kaikille käyttäjille sopivia ympäristöjä, palveluja ja niiden saavutettavuutta. Esteettömien palveluiden merkitys on matkailu- ja ravitsemusalalla tärkeää, koska ikääntyneiden määrä tulee kasvamaan ...
 • Lean oppilaitosympäristön päivittäisjohtamisessa 

  Malminen, Marja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ammatillinen koulutus on isojen haasteiden edessä. 1.1.2018 asteittain voimaan tulevan ammatillisen koulutuksen reformin myötä koulutuksen toiminnalta edellytetään aiempaa enemmän kustannustehokkuutta, laatua sekä ...
 • Henkilöstön kansainvälisyyden kehittäminen Tampereen seudun ammattiopistossa 

  Tyynelä, Anne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tarkastelee Tampereen seudun ammattiopiston (käytetään jatkossa nimeä Tredu) henkilöstön kansainvälisyysosaamisen kehittämistä. Tarkoituksena on kartoittaa henkilöstön kansainvälisyysosaamisen nykytila ...
 • Hiljainen tietämys asiantuntijaorganisaatiossa 

  Orava, Hanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö perustuu Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuksen kilpailukykysuunnitelmaan, jossa todetaan, että eläköityvien ja muista syistä poistuvien työntekijöiden tilalle ei lähtökohtaisesti palkata uutta ...
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen ja johtaminen franchising-ketjun palvelukonseptissa : Matkailuautolomatuote 

  Häkli, Jari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa, joka havainnollistaa tärkeät näkökulmat palvelupolulla osana korkealaatuista asiakaskokemusta, joka on tuotettu franchisingottajien toimesta määritettyä franchising-palvelukonseptia ...
 • Kylpylä X: n kilpailukyvyn parantaminen 

  Luukkonen, Tuomas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkastelee kylpylä X:n, (käytetään jatkossa nimeä kylpylä) liiketoiminnan kehittämistä. Tarkoituksena on selvittää nykyisen toiminnan rakenne ja sen kehittämisosa-alueet mahdollisimman kattavasti. Tärkeimpien ...
 • Asiantuntijapalveluiden kehittäminen asiakaslähtöiseksi: Case Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, Yrityspalvelut 

  Penttilä, Outi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millaisia ovat asiakaslähtöiset toimintatavat Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Yrityspalveluissa (jatkossa käytetään MKN Yri-tyspalvelut). Selvitettyjen toimintatapojen avulla ...
 • Toimintamallin kehittäminen työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta saadun palautetiedon hyödyntämiseen 

  Ukonaho, Tarja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ammatillisen koulutuksen reformin myötä työpaikalla tapahtuvan oppimisen odotetaan merkittävästi lisääntyvän. Työssäoppimisen lisääntyessä on tärkeää, että toteutuksen laatua mitataan säännöllisesti ja systemaattisesti ...
 • Elämyspalveluiden tuotteistaminen palvelumuotoilun avulla 

  Luomahaara, Sanni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistyössä tutkittiin elämyspalveluiden tuotteistamista Korsuretket Oy:lle. Yrityksen resurssit eivät ole riittäneet ohjelmapalveluiden tuotteistamiseen riittävällä volyymilla muiden toimintojen kehittyessä nopeammin ...
 • Ahlmanin Tilapuodin liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun avulla 

  Lähteinen, Tuuli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimustyön päämääränä oli löytää Ahlmanin ammatti-ja aikuisopistossa toimivalle Tilapuodille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoitteena oli myös parantaa kilpailukykyä tuomalla valikoimaan asiakkaille arvoa ...
 • Ensimmäinen valinta kokous-, koulutus-, seminaari- ja tapahtumapaikaksi Satakunnassa 

  Rantamäki, Johanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on, että yritys x:n omistama kohde on ensimmäinen valinta kokous-, koulutus-, seminaari- ja tapahtumapaikaksi Satakunnassa. Työn tarkoituksena on löytää keinoja kasvattaa tilojen käyttöastetta ja ...
 • Työturvallisuuden johtaminen siivoustyössä 

  Valkolehto, Heidi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella siivoustyön työturvallisuusjohtamista eri näkökulmista, henkilöstön johtamista kohti turvallisuustavoitteita ja päämääriä sekä etsiä parhaita käytäntöjä turvallisuusjohtamisen ...
 • Puhdistuspalvelun tulosperusteinen hankinta 

  Kaukinen, Anne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Puhtauspalveluissa julkisten hankintojen määrä tulee lisääntymään tulevaisuudessa, mikä korostaa yksiköissä hankintaosaamisen tarvetta. Hankintalaki muokkautuu hitaasti kehityksen mukana. Ilona Lundström, työ- ja ...
 • Case Opinstore : Kehittämishankkeen tarkastelu projektijohtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta 

  Järvelä, Marjo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön päätavoite käynnistää uusi opetusmyymälä Koulutuskeskus Salpauksen Heinolan toimipisteeseen. Toisena tavoitteena on selvittää, mitä yhteisiä piirteitä voidaan kehityshankkeen prosesseissa nähdä ...

Näytä lisää