Uusimmat viitteet

 • Teatteri Helsinki yhdistys ry:n markkinoinnin kehittäminen sosi-aalisessa mediassa 

  Ålander, Noora; Mahlamäki, Soila (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen kehittämistyö. Opinnäytetyön tarkoituksena oli teatterin näkyvyyden ja tunnettavuuden edistäminen. Työn tavoitteena oli laatia markkinointisuunnitelma toimeksiantajana toimivalle Teatteri ...
 • Ekologisuus ja kestävä kehitys Suomen tapahtumissa 2021 Case: Factor Nova Oy 

  Kivistö, Linda (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Työn tavoite oli tutkia, miten tapahtumayritys Factor Nova Oy:n asiakasyritysten ja alihankkijoiden mielestä ekologisuus ja kestävä kehitys näkyvät tulevissa Factor Novan Suomessa järjestämissä tapahtumissa seuraavan 2 ...
 • Ryhmäytyminen monikulttuurisessa opiskelijaryhmässä 

  Iso-Antila, Arto (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa käytänteitä Omnian kädentaidot ja palveluttoimialalle, helpottamaan ryhmänohjaajan ja opettajien työtä, sekä auttaa opiskelijoita selviytymään opiskeluissa, niin ammatillisesti kuin ...
 • Laureamkon vuosijuhlien konseptointi 

  Haarala, Susanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä luotiin konkreettinen konsepti tapahtumalle. Tuotoksena on visuaalinen aikajana vuosijuhlien prosessista sekä sitä avaavat ohjeet. Toimeksiantaja, eli Laurea-ammattikorkeakoulun ...
 • Mistä meissä tykätään? Hostellin brändimarkkinointi Facebookissa 

  Westman, Emilia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää majoitusalanyrityksen brändiä koskevien Facebook-päivitysten suosituimmat aiheet. Työn toimeksiantajana toimi Helsinkiläinen Myö Hostel. Työn tavoitteena oli ...
 • Seksuaalisen häirinnän kohtaaminen ravintolan salin esimiestyössä 

  Salomaa, Anna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Seksuaalinen häirintä on ollut paljon esillä mediassa ja muussa julkisessa keskustelussa parin viime vuoden aikana. Myös työelämässä tapahtuvaan seksuaaliseen häirintään on alettu vähitellen puuttua. Tässä opinnäytetyössä ...
 • Service Blueprint: Mobiiliapplikaation sisällön kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 

  Rohamo, Viivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, minkälaista tietoa matkailija hankkii matkaansa varten ja millä tavoin. Digiaika on lisännyt teknologiaympäristön merkitystä palveluissa, mikä on muuttanut palveluiden ...
 • Vastuullisen verkkoviestinnän opas maaseutumatkailuyrittäjälle 

  Timonen, Noora; Maliniemi, Eeva (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää vastuullisen verkkoviestinnän opas maaseutumatkailuyrittäjille. Tarkoituksena oli hyödyttää toimeksiantajaa ja maaseutumatkailuyrityksiä luomalla yhteisöllisyyttä maaseutumatkailuyritysten ...
 • Kahvilatoiminnan kehittäminen kansallispuistossa 

  Tuohino, Sini (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Nuuksion kansallispuistossa toimivan Cafe Silvan toimintaan asiakkaiden toiveiden pohjalta ja selvittää kansallispuiston vaatimukset kahvilatoiminnalle. Toimeksiantajana on Natura ...
 • Moniammatillisella yhteistyöllä erinomaiseen asiakaskokemukseen: Case Kela 

  Vaasjoki, Christa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kelassa asiakkaan asiat eivät ole hoidossa aina vain yhden toimihenkilön takana, vaan asiakkaalla saattaa olla moniakin kohtaamisia eri etuuskäsittelijöiden ja palveluneuvojien kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
 • Kartoitus: case Green Key -ympäristösertifikaatin hakeminen Hostel Diana Parkille 

  Keituri, Anna; Hova, Amanda (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimeksiantajana tässä opinnäytetyössä on Helsingissä sijaitseva Hostel Diana Park. Tavoitteena on kartoittaa hostellin nykyisiä toimintatapoja peilaten Green Key – sertifikaatin kriteereitä, ja antaa hostellille mahdolliset ...
 • Palvelun asiakaskokemuksen kehittäminen, Case: Stop-Rust Oy 

  Harjula, Jutta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli asiakaskokemuksen kehittäminen palveluyrityksessä. Työn tavoitteena oli perehtyä toimeksiantajana toimineen, auton ruosteenestokäsittelyihin erikoistuneen Stop-Rust Oy:n asiakaskokemuksen ...
 • Kiinalaisten matkustajien asiakaskokemukset Helsinki-Vantaan lentoasemalla 

  Rötkö, Arianne; Ding, Shen (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on kiinalaisten matkustajien asiakaskokemukset Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Finavia Oyj. Tavoitteena oli selvittää, millaisia asiakaskokemuksia kiinalaisilla ...
 • Resto2018-Alumnipäivän onnistumisen arviointi ja kehittäminen osallistujanäkökulmasta 

  Hietakangas, Ellinoora (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Resto-tietotaitokilpailut, joka on jokavuotinen restonomien suomenmestaruuskilpailu. Resto-tietotaitokilpailussa otetaan mittaa restonomien matkailu- ja ravitsemusalan tiedoista ...
 • Markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus Resto2018 –tietotaitokilpailuille projektipäälliköiden silmin 

  Mäkinen, Maaret; Vauhkonen, Venla (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä markkinointiviestintäsuunnitelma Resto-tietotaitokilpailuille. Toiminnallisena osuutena markkinointiviestintäsuunnitelma toteutettiin, ja toimintaa tarkastellaan tässä opinnäytetyössä ...

Näytä lisää