Uusimmat viitteet

 • Palliatiivinen sedaatio aiheuttaa moraalista ahdistusta sairaanhoitajille 

  Nissinen, Anna-Kaisa; Karjalainen, Sanna; Tölli, Sirpa (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
  Palliatiivisella sedaatiolla tarkoitetaan oireiden lievittämistä rauhoittamalla potilas lääkkeillä. Palliatiivista sedaatiota voidaan toteuttaa kuolevan potilaan hoidossa, jos potilaan fyysiset oireet tai henkinen kärsimys ...
 • Uraohjaukselle on tarvetta – urasuunnittelun työkalu osaksi systemaattista ammattikorkeakouluopiskelijan ohjausta 

  Kaskenviita, Riikka (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
  Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) pilotoidaan urasuunnittelun työkalua lukuvuoden 2018–2019 aikana, ja syksystä 2019 alkaen se olisi tarkoitus saada käyttöön koko Oamkissa kaikilla koulutusosastoilla. Urasuunnittelu, ...
 • Lisämaidon turvallisella vähentämisellä kohti imetyssuositusten toteutumista 

  Alasaarela, Amanda; Yrjänä, Jenna; Rainto, Satu; Kinisjärvi, Marja (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
  Vastasyntyneet saavat synnytyssairaalassa lisämaitoa imetyksen ohella, mikä on riski täysimetyksen toteutumiselle ja imetyksen jatkumiselle. Lisämaidon antaminen ilman lääketieteellistä syytä on yksi imetysohjauksen ...
 • Matkailijan silmän terveys 

  Hämäläinen, Venla; Tuominiemi, Josefiina; Kemppainen, Leila; Juustila, Tuomas (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
  Uudet kokemukset houkuttelevat ihmisiä matkustamaan niin lähi- kuin kaukokohteisiin. Yleensä ennen matkalle lähtöä tutkitaan, mitä matkalle kannattaa ottaa mukaan ja minkälaisiin olosuhteisiin kannattaa varautua. Näitä ...
 • Sairaanhoitajan osaamisen arvioinnin kehittäminen 

  Koivisto, Kaisa (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Sairaanhoitajakoulutus ja sairaanhoitajien osaamisvaatimukset muuttuvat ja kehittyvät yhteiskunnan tilanteiden mukaan. Digitalisaatio lisää myös uusia mahdollisuuksia toteuttaa ohjausta ja suorittaa opiskelijoiden osaamisen ...
 • Maatilan sukupolvenvaihdos 

  Oulun ammattikorkeakoulu; Vitikka, Päivi (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Maatilan sukupolvenvaihdos on haastava projekti, joka vaatii sekä taloudellisesti järkeviä ratkaisuja että tunteiden käsittelyä. Kun sukupolvenvaihdokseen ryhdytään, tulee sekä luopujan että jatkajan olla valmiita muutokseen. ...
 • Sädehoitotoiminnan laadun tarkastelua 

  Pitkänen, Mari; Jussila, Aino-Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Pohjois-Karjalan keskussairaalan sädehoitoyksikössä noudatetaan SiunSote-Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän laatupolitiikkaa. Sädehoitoyksikön oman laatujärjestelmän tarkoituksena on varmistaa ...
 • Robotiikan hyödyntäminen keramiikkatehtaalla 

  Kekkonen, Mira; Broström, Timo (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Robotiikka muuttaa käsitystämme työnteosta ja ympäröivästä maailmasta. Oamkin konetekniikan osaston TEHOJA-hankkeessa tutkitaan, kuinka yritykset voivat soveltaa tuotantoautomaatiota ja toteuttaa pien- ja keskisuureen ...
 • Muutos – uuden alku 

  Vitikka, Päivi; Nevalainen, Kaija; Kiviniemi, Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Muutos – uuden alku -videolla puutarhayrittäjä Annikki Oikarinen kertoo kokemuksiaan yrityksen myyntiä edeltävästä ajasta, myyntiin liittyvistä asioista ja elämästään myynnin jälkeen. Videon käsikirjoitus on jäsennetty ...
 • Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla 

  Honkanen, Hilkka (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Pohjois-Pohjanmaa kuuluu Suomen sairaimpiin maakuntiin. Suurten kaupunkien listalla Oulu pitää kärkisijaa sairastavuudessa. Sairauksista tyypillisimpiä ovat Pohjois- ja Itä-Suomelle tyypilliset kansansairaudet, erityisesti ...
 • Simulaatioharjoitukset osastokuvausharjoittelun tukena 

  Kuusela, Anne; Niemelä, Marjo; Tiitto, Johanna; Tuomaala, Nea; Schroderus-Salo, Tanja; Henner, Anja (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  ehohoitoympäristössä potilaat ovat huonokuntoisia ja heillä on lukuisia elintoimintoja tukevia hoito- ja seurantavälineitä. Työskentely tehohoitoympäristössä edellyttää turvallisuuden monipuolisen huomioimisen ja kykyä ...
 • Sinisestä oppilasasusta sairaanhoitajan valkoiseen virkapukuun 

  Marjatta, Pulkkinen; Aini, Ojala (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Oulun ammattikorkeakoulun Professorintien kampuksen lukitusta komerosta sairaanhoidon opettaja, THM Marjatta Pulkkinen löysi sairaanhoitajaoppilaiden ja sairaanhoitajien käyttämiä työasuja useilta vuosikymmeniltä. Virkapukuna ...
 • Kotihoidon tulevaisuuden teknologiaosaamisen kartoitus KOTEK ERKO -hankkeessa 

  Hyvämäki, Piia; Laukkanen, Elisa; Keckman, Anne (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Väestömme ikääntyminen on nopeaa ja tämä tuottaa haasteita terveydenhuollolle. Kansallisen kehittämisen keskiössä on sairaalan ulkopuolella tapahtuva hoito ja erityisesti ikääntyneiden kotihoidon kehittäminen. Joustavuus ...
 • Tasa-arvoa, itsemääräämisoikeutta ja mielenterveyttä edistämässä 

  Oulun ammattikorkeakoulu; Koivisto, Kaisa; Paaso, Leena; Alakulppi, Juha; Serlo, Kaijaleena (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  n, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, liikkumisvapaus, yhdenvertaisuus, yksityiselämän- ja omaisuudensuoja sekä sosiaali- ja oikeusturva. Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja ketään ei saa ilman ...
 • Osaamisen opettaja 

  Oulun ammattikorkeakoulu; Karjalainen, Asko (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Osaamisen opettaja -kirja on tehty Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstön yhteistyönä. Teoksen tavoitteena on auttaa opettajia, opetuksen kehittäjiä ja koulutuksen järjestäjiä ymmärtämään osaamisperusteisen ...

Näytä lisää