Uusimmat viitteet

 • Huoltoväliosoittimen käyttöönoton suunnittelu henkilönostinhuollossa 

  Korhonen, Oskari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyö toteutettiin Pekkaniska Oy:n Vantaan toimipisteen henkilönostinhuoltoon. Työn tavoitteena oli suunnitella henkilönostinhuollon verkkopalvelimessa käyttöönotettava huoltoväliosoitin, jonka avulla asentajilla ...
 • Opetusympäristön layoutsuunnittelu : Koneenasentajan ammattitutkinto 

  Vuorela, Niko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Seinäjoki kone- ja tuotantotekniikka. Tässä ammattikoulussa koulutetaan eri alojen työntekijöitä. Nuorisoaste ja aikuisopiskelijat ...
 • Varaosaliikkeen varastonhallinta ja tuotepalautukset 

  Peltomäki, Tero (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Varastonhallinta ja oman toimintamallin kehittäminen sekä tuotepalautukset ja takuutuotteiden käsittely vievät paljon työaikaa ja taloudellisia resursseja varaosaliikkeen toiminnassa. Varastonhallintaan ja toimintamallien ...
 • ATEX-valaisimen tyyppihyväksyntämittaukset : Atexor Oy 

  Jussila, Juho (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Atexor Oy valmistaa räjähdysvaarallisiin tiloihin käytettäväksi tarkoitettuja valaisimia. Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin yrityksen SLAM Star -syväsäteilijän valomoduulin ATEX-määräyksiin ja rakenteen tyyppihyväksyntä ...
 • Maanäytteiden ottaminen multikopterilla : Ja yritysideaa siihen liittyen 

  Lepistö, Patrik (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin uutta maanäytteiden ottotapaa ja kehitettiin siihen soveltuvaa multikopteria. Maanäytteitä tarvitaan muun muassa maanviljelyssä ravinteiden käytön tarkentamisessa. Työssä selvitettiin ...
 • Pika-Bertta 1200:n hydraulinen kauhankääntö : Hydraulisen kauhankäännön mekanismin ja työkalukiinnikkeen suunnittelu 

  Kurjenluoma, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja valmistaa tarvittavat osat yksi-toimisen ja osittain mekaanisen etukuormaajan muuttamiseksi täysin hydrauliikkakäyttöiseksi. Osittain mekaanisesti ohjatussa kuormaajassa ...
 • Kannansorvausterän suunnittelu ja valmistus 

  Ylisaari, Juha (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia uuden valmistusmenetelmän tuomia etuja. Työssä tarkastellaan lankasahaamalla valmistettavan vaihtopalatekniikkaa hyödyntävän sorvaustyövälineen valmistuksessa ja suunnittelussa huomioon ...
 • Isobus-simulaattorin suunnittelu 

  Kahila, Timo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maataloudessa käytettävien koneiden koko ja kapasiteetti on viime aikoina kasvanut nopeasti. Moni viljelijä on ottanut käyttöön täsmäviljelymenetelmiä, joilla saavutetaan aiempaa parempi tuottavuus sekä ympäristöystävällisempi ...
 • Jauhemaalauslinjaston käyttöönoton suunnittelu 

  Pylkkönen, Juha (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä suunniteltiin KM-Tek Fin Oy:n jauhemaalauslinjastolle toimiva layout, joka hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti lattiapinta-alaa. Samalla selvitettiin maalausprosessin toimintaa ja yrityksen laadunhallintaa. Ja ...
 • Ajovalotestauspöydän suunnittelu ja valmistus ajovalomittauksia varten 

  Hanhisalo, Iiro (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on kehitetty SeAMK autolaboratorion kanssa. Autolaboratorio on nähnyt tarpeelliseksi parannella ajovalojen tutkimista varten olevaa ajovalojen testauspöytää, jotta ajovalot saataisiin yhdeksi osaksi ...
 • Sisäisen logistiikan kehittäminen : Keräily- ja varastointitoiminta 

  Kylkisalo, Samuli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Tibnor Oy:n Seinäjoen esikäsittely-yksikköön. Työn aiheena oli sisäinen logistiikka ja erityisesti siitä tutkittiin keräily-työvaihetta ja varastointia. Työn tavoitteena oli aikaansaada ...
 • Peräkärry–traileri-yhdistelmän suunnittelu ja valmistus 

  Luostarinen, Joni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa tieliikennekäyt-töön peräkärry, jota voidaan käyttää myös trailerina veneen kuljetuksessa. Opin-näytetyön aineisto kerättiin suurelta osin viranomaismääräysten ...
 • RO-laitteiston liittäminen toiminnanohjausjärjestelmään 

  Kangas, Joonas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Mäntän Energia Oy:lle. Yritykselle on hankittu uusi kattilalisäveden valmistuslaitteisto, joka perustuu käänteisosmoosimenetelmään. Tämä järjestelmä tulisi liittää toiminnanohjausjärjestelmään. ...
 • Korjaamon toiminnan tehostaminen 

  Huhtanen, Mikael (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehostaa ESS-autotalon henkilöautokorjaamon toimintaa lean-periaatteiden mukaisesti. ESS-Autotalo sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa. Tutkimuksessa selvitettiin korjaamon toimintaa ...
 • Varaosien romutusprosessin ohjeen laatiminen 

  Karvonen, Toni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn toimeksiantajana toimii Veho Oy Ab:n Seinäjoen hyötyajoneuvokorjaamo. Työn tarkoituksena on luoda toimiva ja nykyaikainen ohjeistus korjaamon uusien sekä käytettyjen varaosien romutusprosessia varten. Prosessi ...

Näytä lisää