Uusimmat viitteet

 • Kodin kuolema : Kuoleman kulttuurihistoriaa ja erään surutapetin tarina 

  Lintukorpi, Henna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni tarkastelin millä tavoin kuolema on vaikuttanut lähihistoriassamme rakennuksiin, ihmisten koteihin. Kuolema on ollut aina myyttinen päätös ihmisen elämälle, mihin liittyy monia uskomuksia. Koteja on ...
 • Pintakerrosten historiaa : Väritutkimus Aleksanterin kirkossa 

  Salo, Niina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tampereella sijaitsevan Aleksanterin kirkon rakennustyöt valmistuivat vuonna 1881. Tyyliltään uusgoottinen kirkko oli valmistuessaan kasvavan kaupungin suurin. Kirkon sisätiloissa on aikojen saatossa tehty lukuisia muutos- ...
 • Puulattian historiaa 

  Paalanen, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyössäni tutustun puulattian historiaan. Työn alussa perehdyn lattian merkitykseen asuinrakennuksissa. Tavoitteena on myös selvittää syyt, miksi lattiat on rakennettu sellaisiksi kuin ne ovat. Esittelen työssäni ...
 • Kelleskaton rakentaminen 

  Ukkola, Ilari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä opinnäytetyössä kerron kelleskaton rakentamisesta ja historiasta. Tämä opinnäytetyö on myös ohje kelleskaton rakentamiseen. Osallistuin kelleskaton rakentamiseen Inarissa keväällä ja kesällä 2014. Käytän tätä ...
 • Korjausrakentamiskeskukset : Toimivan mallin edellytykset Keski-Suomeen 

  Ohls, Hedda (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Korjausrakentamiskeskuksia on perustettu Suomeen 1970-luvulta lähtien. Kes-kuksia on perustettu vuosikymmenten aikana vaihtelevin taustavoimin ja toimintamallein, vaikka perusajatus on säilynyt samana. Tämän työn tarkoituksena ...
 • Työvälineenä kamera : Dokumentointi- ja tutkimusvalokuvaus rakennuskonservoinnissa 

  Syväoja, Elina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Valokuvauksen merkitystä dokumentointi- ja tutkimusvälineenä ei voi kiistää. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitä hyötyä valokuvauksesta on rakennuskonservoinnissa. Työn tarkoituksena on koota yhteen tietoa ...
 • Kotiseutumuseot Keski-Suomessa : Ongelmia ja ratkaisuja 

  Patajoki, Anna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyössäni tutkin keskisuomalaisten kotiseutumuseoiden nykytilaa ra-kennuskonservaattorin näkökulmasta. Työssä käydään läpi tyypillisimmät ongel-mat ja rakennusten vauriot sekä pohditaan niihin mahdollisia ratkaisuja. ...
 • Liimamaalin kestävyys ja ominaisuudet 

  Ahlroth, Annika (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön aiheena on liimamaali ja sen ominaisuudet. Työssä keskitytään enimmäkseen testiosioon, joka koostuu kahdelle eri alustalle, puulle ja pahville tehdyistä testeistä. Testaustekniikoina olivat kastelu, hankaus ...
 • Lautakate – havaintoja, huomioita ja haastatteluja 

  Kainulainen, Toni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Lautakattoja on esiintynyt rakennuksissa nykymuodossaan 1700-luvun lopusta lähtien. Tuohien saannin vaikeutuminen ja lautojen sahauksen lisääntyminen kasvattivat lautakatteen käyttöä. Lautakatteen etuna edeltäjäänsä ...
 • 1880-luvun rakennuksen kuntoarvio ja korjaus 

  Harju, Marko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa 1880 rakennetun hirsirunkoisen raken-nuksen vauriot kuntoarvion kautta ja selvittää jo tehtyjä kunnostustoimenpiteitä. Kohteena oleva rakennus sijaitsee Seinäjoen Nurmon ...
 • Tutkielma kirkkojen ovista Pirkanmaalla 

  Käppi, Taina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tutkielma Pirkanmaan kirkkojen ovista on kartoitus, minkälaiset ovet ovat kirkoissamme tällä hetkellä. Selvitin tutkielmassani, voiko aikakausien vaihtelusta kirkkojen ovista lukea niiden iän. Tarkastelin ovia ainoastaan ...
 • Pohjalaistaloverkoston markkinointiympäristö ja siinä menestymisen edellytykset 

  Hautamäki, Taina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Juhlapuheissa perinteinen pohjalaistalo nostetaan korokkeelle osana pohjalaista identiteettiä, pohjalaisen kulttuurimaiseman omaleimaisena ja arvokkaana tunnuspiirteenä. Samoissa puheissa kuitenkin tulee esiin myös asenne, ...
 • Pohjalaistalon puupeiliovi : Puoliranskalaisen oven rekonstruktio 

  Jussila, Hannu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Perinteinen pohjalaistalo on rakentamisen taidonnäyte, ja perinteinen puupeiliovi on puusepäntyön tulosta. Opinnäytetyöni aiheena on pohjalaistalon perinteinen puupeiliovi. Tarkempaan käsittelyyn valitsin erään puoliranskalaisen ...
 • Öjan saariston historialliset rakennukset 

  Mustonen, Jouni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Öja on saaristoalue Pohjanlahdella, ja sen kaksi kylää kuuluvat nykyiseen Kokkolan kaupunkiin. Erilaiset hallinnolliset seikat, saariston eristyneisyys ja toisaalta merenkulkuyhteydet ovat vaikuttaneet alueen kehitykseen. Öjassa ...
 • Uusrenessanssin loistoa : Maalausliike S. Koskinen 1883–1908 

  Engström, Heidi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
  1800-luvun lopulla elettiin suurta muutoksen aikaa. Teollisuus kehittyi ja liiken-neyhteydet maailmalle helpottuivat. Rakentaminen lähti huimaan kasvuun, kun rikastunut keskiluokka halusi ympärilleen näyttävyyttä, alkoi ...

Näytä lisää