• 2-tyypin diabetesta sairastavien henkilöiden motivoituminen liikkumiseen 

   Harmaala, Laura; Åkerberg, Susanne (Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyömme tavoitteena oli kehittää 2-tyypin diabetesta sairastavien henkilöiden fysioterapiaa siten, että työmme tuloksia voitaisiin hyödyntää diabetes-potilaiden liikkumiseen motivoimisessa. Työmme taustalla on ...
  • 20 Syncopation-sovellusta. Harjoituksia rumpusetin soitossa tarvittavan koordinaatiokyvyn kehittämiseksi 

   Lehikoinen, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kaikista lyömäsoittimista rumpusetti on se instrumentti, joka vaatii eniten koordinaatiokykyä. Varsinkin fuusio-tyyleissä saattaa tulla tilanteita, joissa jokaisen raajan pitää pystyä soittamaan samanaikaisesti monimutkaisia ...
  • 20 vuotta maaseutumatkailun poluilla : Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n 20-vuotisjuhlahistoriikki 

   Pelli, Arla-Emilia; Tahtonen, Marianna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kerätä Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n 20-vuotinen historia yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja kirjoittaa siitä historiikki. Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry on vuonna 1995 Vaasassa ...
  • 200-vuotias puukirkko muuntui 3D-malliksi 

   Tammi, Kalle (Tampereen Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry, 2017)
  • 2000 -luvun Metrotytöt -aikahyppy musiikkiteatterin keinoin : Pienimuotoisen musiikkiteatteriesityksen valmistaminen mittatilaustyönä 

   Nurmi, Marianne; Lahtinen, Hanna (Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   TIIVISTELMÄ Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Musiikin koulutusohjelma, Teatterimusiikin ja musiikkidraaman suuntautumisvaihtoehto Hanna Lahtinen ja Marianne Nurmi: 2000-luvun Metrotytöt – Aikahyppy musiikkiteatterin ...
  • 25 000 euron matkakassa : Mainoskampanjan tuotantoprosessi 

   Sorsa, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tein opinnäytetyönä The Voicelle ja Travellinkille vuoden 2010 kevään 25 000 euron matkakassa -kampanjan äänituotannon. Tuotannosssa toimin säveltäjänä, sovittajana, äänittäjänä, editoijana, miksaajana sekä vastaavana ...
  • 2A-proteaasien kloonaus, tuotto ja karakterisointi 

   Soosaar, Meelike (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Enterovirus-suvun edustajat tunnetaan laajalti patogeeneinä, jotka aiheuttavat ihmisille muun muassa polion, enterorokon, yleisen flunssan ja sydänläppätulehduksen kaltaisia tauteja. Viruksen lisääntymisen ja siten ...
  • 2D Animation in the World of Augmented Reality 

   Kataja, Terhikki (2019)
   The purpose of this thesis was to explore how 2D animation can be linked and used with augmented reality on mobile devices. When thinking about augmented reality, the first association is usually with animated 3D objects. ...
  • 2D-materiaalipaketin toteuttaminen Unity Asset Store -verkkopalveluun 

   Juslin, Sonja-Maria (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Unity 3D -pelimoottori on kolmiulotteisten pelien tekemiseen tarkoitettu pelimoottori, johon julkaistiin vuonna 2013 työkalut myös kaksiulotteisille peleille. Unitylla työskentelevillä pelien kehittäjillä on käytössään ...
  • 2D-mobiilipelin visuaalinen suunnittelu ja toteutus 

   Haapanen, Sini (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytteen tavoitteena oli tarkastella kaksiulotteisen pelin visuaalisen suunnittelun prosessia graafikon näkökulmasta. Taustana toimi Liquidity-nimisen WP-pelin kehitysprojekti, jonka alullepanijat tarvitsivat graafikkoa ...
  • 2D-pelin suunnittelu ja teko Unityllä 

   Kulmala, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työssä perehdytään 2D-pelin suunnitteluun ja kehitystyökaluihin, joita on hyvä käyttää 2D-peliä tehdessä. Ensin perehdytään Unity ja Project Libre ohjelmistoihin, joita käytetään pelin teossa. Näistä ohjelmistoista on ...
  • 2D-Piirustusten pohjalta tehtävän mallintamisprosessin nopeuttaminen ja tutkiminen 

   Petäjistö, Samuli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Maailmassa on vielä erittäin paljon paperisessa tai digitaalisessa 2D-muodossa olevia työpiirustuksia, joista halutaan lähes poikkeuksetta siirtyä 3D-muotoon. Perinteistä mallintamista piirustusten pohjalta on tehty pitkään, ...
  • 2G-, 3G-, LTE- ja 5G-mobiiliverkkojen kehitys 

   Mäenpää, Vili; Rainamo, Erkki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa tekijöille kuva mobiiliverkkojen standardisoinnista, lohkokaavioista sekä julkaisujen kehityksestä. Työssä tutkitaan käytössä olevia mobiiliverkkoja sekä suunnitteilla olevia. Työssä ...
  • 3 askelta sujuvampaan arkeen : Opas autismikirjon diagnoosin saaneiden lasten vanhemmille 

   Tervaniemi, Jenna (Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Autismilla tarkoitetaan laaja-alaista keskushermoston neurobiologista kehityshäiriötä, joka ilmenee käyttäytymisen, kommunikoinnin ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen vaikeuksina. Useista samankaltaisista oireista käytetään ...
  • 3-6-vuotiaan lapsen septinen infektio sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa : koulutus ensihoitajaopiskelijoille 

   Hiltula, Saara-Maria; Rantanen, Jemina (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää myöhäisleikki-ikäisen eli 3-6-vuotiaan lapsen septistä infektiota; sen aiheuttajia, ennustetta ja vaikuttavuutta, oireita ja kliinisiä löydöksiä sekä siihen liittyvää sairaalan ...
  • 3-G Mobiililaitteiden TCP/IP liikenteen analysointi 

   Laitila, Jukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Nykyään hyvin suuri osa mobiiliverkkoihin yhdistyvistä laitteista on ns. älypuhelimia tai tablet-laitteita, jotka voidaan tässä yhteydessä niputtaa ns. älylaitteiksi. Kyseiset älylaitteet ovat erittäin suorituskykyisiä ...
  • 3-vaiheisen tyristorisuuntaajan suunnittelu ja toteutus 

   Rapo, Simo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa kolmivaiheinen tyristorisuuntaaja Tampereen ammattikorkeakoulun sähkölaboratorion käyttöön. Työssä on selostettu vaihe vaiheelta laitteen koko suunnitteluelinkaari ...
  • 300000 tons/year glycol production process preliminary design 

   Chen, Wenquan (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   乙二醇是主要用作生产聚酯纤维及织物工业制造的原料的有机化合物。也被用于工业应用,如防冻剂配方和其它工业产品。它是一种无色无味的,糖浆,甜味液体。目前,国内生产乙二醇的方法主要有两种:煤制乙二醇;环氧乙烷直接水合制乙二醇。对于煤制乙二醇,催化剂很重要,很难找到高效成本低的催化剂,过程复杂;直接水合法虽然过程简单,但是装置落后,耗能耗水量大。因此本设计采用较先进的设备—反应精馏塔,采用较新的反应精馏工艺来克服乙二醇工艺的缺点,并且利用化工模拟软件ASPEN ...
  • 35-44-vuotiaan kuuntelijan suhde Radio Hämeeseen 

   Hänninen, Liisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2005)
  • 360-kuva metsäsuunnitelmassa 

   Helomaa, Ansa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää metsänomistajien kiinnostusta 360-kuvan tuomiseen sähköiseen metsäsuunnitelmaan. Opinnäytetyö toteutettiin sähköisenä kyselynä etä- ja kaupunkimetsänomistajille. Tilaajana ...