KoulutusalaTampereen ammattikorkeakouluAjoneuvo- ja kuljetustekniikka

  • 3D-tulostimen menetelmätutkimus 

   Laaksonen, Sonia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tilaajana on 3D-Boosti -hanke, joka on Pirkanmaan liiton osittain rahoittama TTY:n, TAMKin ja Saskyn yhteinen 3D-tulostustoimintaa kehittävä hanke. Tampereen ammattikorkeakoulun konetekniikan ...
  • 5S-laatujärjestelmän toteutus omamekaanikko-korjaamossa 

   Huhtanen, Ilkka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin kuvaus 5S-laatujärjestelmän käyttöönoton pohjaksi Käyttöauto Oy Tampereen toimipisteen korjaamolle ja omamekaanikko-toiminnalle. Sen lisäksi yritykselle toteutettiin myös korjaamon ...
  • Accessorizing construction equipment 

   Rafferty, Dylan (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis is to create a guide for implementing a new accessorizing process at Volvo CE Finland. The idea is to investigate the problems with the current process, the ways of implementing new processes as ...
  • Ahdinjärjestelmän muutostyöt ottomoottorissa 

   Sillanpää, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tutkimuksessa käsiteltiin ahdinjärjestelmän muutoksia ottomoottorissa. Työn tarkoituksena oli muuttaa Toyotan 3.0l 2JZ-GTE kaksoisahdettu moottori yhdelle pakokaasuahtimelle. Työ aloitettiin suorittamalla laskennat uudelle ...
  • Ajoneuvoasentajan uudelleenkoulutus katsastajaksi 

   Härkönen, Mika (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ajoneuvoasentajan uudelleenkoulutusta katsastajaksi. Tavoitteena oli selvittää uudelleenkouluttamisen kannattavuutta ja toteutusta, koulutusvaatimuksia ajoneuvoasentajalle sekä ...
  • Ajoneuvojen koritekniikka ja korikorjaus 

   Järveläinen, Iiro (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö tilattiin Tampereen ammattikorkeakoululle opetusmateriaaliksi uudelle ”Ajoneuvon korirakenteet” -kurssille. Käsiteltäviä asioita pohdittiin yhdessä opinnäytetyön ohjaajan kanssa ja yksimielisyyteen päästiin ...
  • Ajoneuvojen tiedonsiirtomenetelmät ja diagnoosilaitteet 

   Juvonen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Sähköisten järjestelmien lisääntyminen ajoneuvoissa on kasvattanut haasteita niiden väliselle tiedonsiirrolle. Järjestelmien kehittymisen myötä myös vianetsintä on monimutkaistunut. Tämän työn tarkoituksena oli perehtyä ...
  • Ajoneuvojen valaisinmääräykset 

   Vilpakka, Kristian (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on antaa kattava kuva siitä, millaiset valaisimet sallitaan ja millaiset vaaditaan Suomen tieliikennekäytössä olevissa ajoneuvoissa. Opinnäytetyössä käydään läpi Suomessa vaadittavien ...
  • Ajoneuvokaluston kunnon ylläpidon kehittäminen Sataedussa 

   Virta, Petri (2019)
   Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu toimii koulutuksen tarjoajana yhdeksällä paikkakunnalla, joista kolmessa annetaan autoalan korjaamotoiminnan opetusta. Sataedu omistaa ja hallinnoi useita erilaisia ajoneuvoja, joita ...
  • Ajoneuvomääräykset 

   Lehtimäki, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Ajoneuvomääräyksiin on tehty monia muutoksia viimeisen vuoden aikana. Varsinkin raskaan kaluston massat ja mitat ovat kasvaneet. Lakiteksti on kuitenkin varsin vaikeaselkoista eikä useinkaan avaudu ensimmäisellä lukukerralla. ...
  • Ajoneuvon huoltoprosessin läpikäynti 

   Kolkka, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, miten ajoneuvon huoltoprosessi etenee asiakkaan ajanvarauksesta auton luovutukseen. Työssä käytiin lävitse huollon perusasioita, joita on otettava huomioon huoltoa varattaessa ja autoa ...
  • Ajoneuvon sisäänpäin kääntyvän ovilehden alareunan tiivistysratkaisun kehitys 

   Leppäniemi, Sami; Poutanen, Pekka (2019)
   Tamware Oy:n johtoryhmä oli päättänyt käynnistää tuotekehitysprojektin uuden alatiivistysratkaisun kehittämiseksi sisäänpäin aukeaviin oviin, joita käytetään pääasiassa kaupunkibusseissa. Opinnäytetyössä tutkittiin ovilehden ...
  • Ajoneuvon valomääräykset 

   Leino, Eetu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli antaa itselleni ja lukijoille selvä käsitys siitä, minkälainen valaistus ajoneuvossa pitää olla Suomen teillä ajettaessa, sekä minkälainen valaistus ajoneuvossa sallitaan. Tästä ...
  • Ajoneuvoyhdistelmien mitta- ja massamuutoksen vaikutuksia 

   Radmer-Jensen, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää täysperävaunuyhdistelmien mitta- ja massamuutoksen vaikutuksia ajoneuvoyhdistelmän käyttökustannuksiin sekä kuljetus-kalustoon. Lisäksi työssä pohdittiin, miten muutos vaikuttaa ...
  • Ajoneuvoyhdistelmän korkeusmittaus 

   Hyppänen, Eemil (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Keskisuurten erikoiskuljetusten, joissa etuautoa ei tarvita, korkeudenmittaus suoritetaan nykysin pääosin käsikäyttöisiä mittavälineitä, rullamittaa, mittasauvaa tai laseretäisyysmittaria käyttäen. Mittausten tarkkuuteen ...
  • Asentajan työtä tukevien toimintojen analysointi 

   Kesänen, Aapo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tutkimus valmistuksessa toimivien asentajien työajan jakautumisesta apuajan ja jalostavan työajan välillä sekä tuottaa tarvittavat kehitysehdotukset asennuskapasiteetin nostamiseksi. ...
  • Asiakaskysely A-Katsastus Vihti-Nummelan toimipisteessä 

   Lindholm, Nico (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suorittaa asiakastyytyväisyyskysely A-Katsastus Vihti-Nummelan toimipisteessä. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa palveluun, lisätarvikemyynnin ...
  • Asiakasomistajuuden merkitys autoilun kustannuksissa 

   Sarén, Ville-Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakasomistajuuden merkitys autoilun kustannuksissa. Tavoitteena oli tutkia keskitetyn rahallisen kuluttamisen etua verrattuna hajautettuun kulutukseen. Työssä on myös ...