KoulutusalaTampereen ammattikorkeakouluKonetekniikka

  • 2-akselisen AC-servojärjestelmän liikkeenhallinta ja häiriökompensointi 

   Vainio, Henrik (2020)
   Opinnäytetyö toteutettiin prosessikehitysprojektina, joka keskittyi Tampereen ammattikorkeakoulun koneautomaation opintosuuntauksen opetuskäytössä olevaan servojärjestelmään. Kehitysprojektin oli määrä parantaa laitteiston ...
  • 2D-Piirustusten pohjalta tehtävän mallintamisprosessin nopeuttaminen ja tutkiminen 

   Petäjistö, Samuli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Maailmassa on vielä erittäin paljon paperisessa tai digitaalisessa 2D-muodossa olevia työpiirustuksia, joista halutaan lähes poikkeuksetta siirtyä 3D-muotoon. Perinteistä mallintamista piirustusten pohjalta on tehty pitkään, ...
  • 3D-mallien siirto ohjelmasta toiseen 

   Kettunen, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö oli yksi osa yrityksen tuotetiedonhallinnan eli PDM-projektin läpivientiä. Työ käsitteli PDM-projektin toiseksi viimeistä vaihetta eli pilottia ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa. Yritys oli hankkinut ...
  • 3D-mallinnusohjelmien vertailu uuden käyttäjän näkökulmasta 

   Kuivaniemi, Jarkko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)
  • 3D-metallitulostuksen kehittäminen 

   Tanttari, Mari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Metallien 3D-tulostus on kasvanut maailmalla vahvasti yhdeksi valmistustekniikaksi perinteisten valmistusmenetelmien rinnalle ja myös Suomessa tekniikka on alkanut saada jalansijaa. 3D-tulostuksessa on mahdollista unohtaa ...
  • 3D-mittauksen hyödyntäminen soviteputkituotannossa 

   Honkaniemi, Riku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Helsingin telakalla Arctech Helsinki Shipyard Oy:lle aiheesta 3d-mittauksen hyödyntäminen soviteputkituotannossa. Työn tavoitteena oli löytää 3d-mittalaite, jolla voitaisiin korvata soviteputkien ...
  • 3D-skannauksen soveltuvuus yrityksen liiketoimintaan 

   Koivunen, Joni (2019)
   Opinnäytetyö oli Etteplanin sisäinen tutkimus 3D-skannauksesta ja sen mahdollisuuksista yrityksen liiketoiminnassa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, sopiiko 3D-skannaus insinööritoimiston palvelumalliin ja voiko ...
  • 3D-skannerin käyttöönotto ja käyttömahdollisuuksien kartoittaminen 

   Lindroos, Tero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suorittaa käyttöönotto Tampereen ammattikorkeakoululle hankitulle 3D-skannerille ja tutkia sen käyttömahdollisuuksia oppilaitoksessa ja sen ulkopuolella. Työssä perehdyttiin myös ...
  • 3D-skannerin käyttöönotto ja takaisinmallinnuksen ohjeistus 

   Korolev, Ilja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä 3D-skannaukseen käyttämällä hyväksi TAM-Kin uutta Creaform HandySCAN 700 -laserskanneria ja sen editointiohjelmaa VXEle-mentsia. Työn tavoitteena oli tutkia Creaform HandySCAN 700 ...
  • 3D-skannerin mahdollisuudet 

   Sallinen, Tuomas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli jatkaa TAMKin 3D-skanneriin, Creaform HandySCAN 700, liittyviä opinnäytetöitä. Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin skannatun datan viemiseen ja työstämiseen SolidWorks-ohjelmassa. Työssä ...
  • 3D-tulostetun paperipölynkeräimen suunnittelu ja testaus 

   Nieminen, Aaro (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin TAMKissa kehitettyä paperipölyä keräävää laitetta ja jatkettiin sen kehittämistä. Pölynkeräimen tarkoituksena on kerätä pölyhiukkasia paperin pinnasta ja kuljettaa ne mittalaitteelle. Paperin ...
  • 3D-tulostetut muotit ja insertit 

   Salminen, Jonne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan SLA 3D-tulostuksen käyttöä ruiskuvalumuottien valmistuksessa. Lisäksi kokeillaan venymäliuskainserttejä FDM-tekniikalla tulostetun testikappaleen sisällä. Työssä kuvaillaan myös venymäliuskan ...
  • 5-akselinen koneistuskeskus hammaspyörävalmistuksessa : Kokonaiskoneistuksen käyttöönotto 

   Hannula, Jussi-Matti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäyte on Ata Gears Oy:n tilaama selvitys uuden koneistuskeskuksen käyttöönottoon liittyvistä seikoista keskittyen akselimaisten kaarevahampaisten kartiohammaspyörien kokonaiskoneistukseen. Sen tarkoituksena oli ...
  • 5S-järjestelmän käyttöönotto takomolla 

   Koski, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ottaa käyttöön 5S-menetelmä Memar Oy:n Toijalan takomolla. 5S on työpaikan organisoimiseen ja standardoimiseen kehitetty menetelmä. 5S-menetelmän käyttöönoton taustalla oli tarve kasvattaa ...
  • 5S-menetelmän implementointi Metsä Board Kaskisten tehtaalla 

   Ristiluoma, Eero (2020)
   Opinnäytetyössä kehitettiin Metsä Board Kaskisten BCTMP-tehtaan päivittäisiä toimintatapoja, järjestystä ja siisteyttä 5S-menetelmän avulla. Tehtaan jokaiselle osastolle haluttiin saada yhtenäiset tavat toimia ja suorittaa ...
  • 5S-menetelmän käyttöönotto 

   Kotro, Matias (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja ottaa käyttöön 5S-menetelmä, sekä sitä tukemaan ja sen seurantaa helpottamaan uusi applikaatio Sandvik Mining and Construction Oy:llä Tampereella. 5S-menetelmä on alunperin ...
  • 5S-menetelmän käyttöönotto konepajalla 

   Valkama, Samuli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö aiheena oli 5S-menetelmän käyttöönotto Oy Johnson Metall Ab:n konepajalla. 5S-menetelmän perusajatuksena on työn tuottavuuden parantaminen poistamalla toiminnasta kaikki arvoa tuottamaton työ, kuten työkalujen ...
  • 5S-menetelmän käyttöönotto Rolemet Oy:ssä 

   Harju, Jaakko (2019)
   Rolemet Oy:ssä alettiin vuoden 2018 aikana suunnitella tuotantotiloihin toimivaa järjestystä ja lattiapinta-alan tehokasta hyödyntämistä. Työpisteille, hyllyihin ja kulkureiteille oli kertynyt vuosien aikana ylimääräistä ...
  • 5S:n käyttöönotto Nomet Oy:ssä 

   Nummi, Janne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on 5S-toimintamallin käyttöönotto Nomet Oy:n tuotannossa, Tampereen Vehmaisissa. Nomet on alihankintakonepaja, joka on erikoistunut lastuavaan työstöön. Yrityksessä on päätetty ottaa käyttöön ...
  • 9,8-litraisen rivimoottorin kampiakselin etupään napakappaleen liitosmahdollisuuksien selvittäminen 

   Salonen, Tomi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli AGCO Power Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää AGCO Power Oy:lle soveltuuko jokin muu liitosmahdollisuus paremmin heidän käyttökohteeseensa, kuin tällä hetkellä käytössä oleva ...