KoulutusalaTampereen ammattikorkeakouluProsessitekniikka

  • 5S-menetelmän pilotointi 

   Lampela, Saara (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli siisteys- ja järjestystason parantaminen 5S-menetelmän avulla UPM Kaukaan paperitehtaalla. 5S on tuottavuuden parantamiseen keskittyvä lean-työkalu, jonka päätehtäväksi paperitehtaalla ...
  • AKD-liimanvalmistusprosessin toiminnankuvaus 

   Salmi, Riku (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toiminnankuvauksen tekeminen AKD-liimanvalmistusprosessista Solenis Finland Oy:lle. Tavoitteena oli luoda yksityiskohtainen toiminnankuvaus prosessista, jotta sitä voitaisiin käyttää muun ...
  • Arvonmuodostuksen optimointi yritysten jätehuollossa ja ympäristönsuojelussa 

   Butov, Ruth (2020)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Tampereen kaupunki, tarkemmin Tampereen Kaupunkiympäristön palvelualueen Kestävä kaupunki -yksikkö. Työ rajattiin ympäristönsuojelu- ja jätehuoltoviranomaispalveluiden tutkimiseen. ...
  • Authorization and registration procedures in Finland : concerning the products of RIVIERA Pharma & Cosmetics GmbH 

   Laaksonen, Emma (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis is made for an Austrian company, RIVIERA Pharma & Cosmetics GmbH. The company produces traditional cosmetics, food supplements and traditional herbal medicines among other products. The company is launching an ...
  • Biopohjaisten pakkausten ominaisuudet 

   Grannas, Markus (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka kaurankuori, porkkana ja rahkasammal vaikuttavat paperin ja kartongin ominaisuuksiin. Teollisuudessa jää suuret määrät sivuvirtoja, joita ei hyödynnetä tai hyödynnetään ...
  • Biopolttoaineet ja niiden lämpöarvot 

   Unha, Joel (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee biopolttoaineita ja niiden lämpöarvoja. Tässä työssä tutkin kiinteiden- ja nestemäisten biopolttoaineiden lämpöarvoja, sekä selvitin kyseisten polttoaineiden aseman Suomen energian tuotannossa. ...
  • Ekologinen pölyntorjunta kaivosteollisuudessa 

   Syrjälä, Aleksi (2020)
   Opinnäytetyössä tutkittiin asiakasyrityksen edellytyksiä kasviöljypohjaisen pölyntorjunta-aineen valmistamiselle. Työssä käydään läpi pölyn, pölyämisen sekä pölyntorjunnan perusperiaatteet. Lisäksi tutustutaan tavallisimpiin ...
  • Electrically induced C-H bond functionalization 

   Wang, Zhiqing (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   In recent years, with the deepening of environmental awareness and the development of technology, organic electrochemical synthesis are becoming more and more popular in the society, organic electrochemical synthesis is ...
  • Fatty acid composition and shelf life of cricket flour 

   Kontio, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis was made for Finsect Oy to determine the fatty acid composition of their cricket flour product. In addition common packaging methods, use of food additives, and fat extraction were researched to find a prominent ...
  • Glyseroli jätevedenpuhdistuksen hiililähteenä 

   Rintanen, Iisakki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Koeajon ja tutkimuksen aikana oli tarkoitus selvittää glyserolin tehokkuus hiililähteenä nitrifikaatio- ja denitrifikaatiobakteereille jätevedenpuhdistusprosessissa. Suoritettu koe-ajo tapahtui Lohjalla Pitkäniemen ...
  • Implementing a hardness profile measurement to a converting mill 

   Nissinen, Joni (2019)
   Roll hardness profile is good indication for possible runnability problems that can be caused by several reasons from paper properties to winder settings. A mill had made an investment decision to replace the old Parotester ...
  • Jalostuskoneiden standardit läpimenon tukena 

   Aspholm, Oscar (2020)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin DS Smith Packaging Finland Oy:lle, Tampereelle. Opinnäytetyössä käytetyn materiaalin perusteella oli tarkoitus selvittää syitä OTIF-%:n eli toimitusvarmuutta ilmaisevan mittarin laskuun Tampereen ...
  • Jalostuslaboratorion kehittäminen : Metsä Board Äänekosken teknologiakeskus 

   Ojala, Anssi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö toimi osana Metsä Boardin suurempaa kehityskokonaisuutta, jossa pyritään kehittämään kartongin jalostettavuuteen liittyvää osaamista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Äänekoskella sijaitsevan Metsä ...
  • Jauhatuksen vaikutus kartongin reunasileyteen 

   Siponen, Alexandra (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on tehty Stora Enso Oyj Imatran Tehtaiden yksikössä. Tehtaissa valmistetaan nestepakkaus-, elintarvike- ja graafisia kartonkeja sekä joustopakkauspapereita itse valmistetusta sellusta ja kemikuumahierteestä ...
  • Jätevesikäsittelyn optimointi 

   Strömberg, Niklas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää olosuhteet Solenis Finland Oy:n jätevesien saostumiselle laboratoriossa ja käyttää tuloksia tehtaan jätevesiasemaa optimoitaessa. Yrityksen tavoitteena on saada jätevesi saostumaan ...
  • Jäähdytysvesijärjestelmän kehityskartoitus 

   Pulkkinen, Roosa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Kemira Chemicals Oy:n Äetsän hieno-, vesi- ja märkälujakemikaalitehtaiden jäähdytysvesijärjestelmä. Työn tavoitteena oli selvittää mahdollisia energiasäästöjä. Jotta yritys ...
  • Kalsiumin massavirtaustase natriumboorihydridin tuotannossa 

   Könkö, Tatu (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää natriumboorihydridin tuotannon kalsiumtase Kemira Chemicalsin Äetsän toimipisteen hienokemikaalitehtaalla TIV1. Kalsiumin tiedetään kertyvän tuotannossa käytettäviin prosessilaitteisiin ...
  • Kartongin käyryyden mittamenetelmät 

   Kujala, Johannes (2019)
   Kartongin käyristymisen mittamenetelmät -opinnäytetyössä perehdyttiin kartongin käyristymisen mittalaitteisiin ja mittaustapoihin. Työ tehtiin Tampereen ammattikorkeakoululle syksyllä 2019. Työn tarkoituksena oli tehdä ...
  • Kartonkikoneen mikrobihallinnan optimointi 

   Mäki, Miika (2021)
   Tämä tutkimus suoritettiin Solenis Finland Oy:n toimesta Metsä Board Takon kartonkitehtaalla. Työssä tutkittiin neljän erilaisen biosidin ja kahden eri pitoisuuden toimivuutta anaerobisissa olosuhteissa. Tutkimustuloksia ...
  • Kaukolämmön paluuveden jäähtymän tarkastelu osana tekonurmihankkeen investointipäätöstä 

   Koskela, Jenny (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tekonurmikentän lämmityksestä kaukolämmön paluuvedellä muodostuvat kustannukset sekä vaikutukset kaukolämpölaitokseen ja -verkkoon. Tutkittavana kohteena työssä oli Akaaseen ...