KoulutusalaTampereen ammattikorkeakouluRakennus- ja yhdyskuntatekniikka

  • 1900-luvulla rakennettujen betonirakenteisten välipohjien korjaaminen nykytasoon kevytrakennetekniikalla : palo-, ääni-, esteettömyys- ja energianäkökulmasta 

   Hyttinen, Arto (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää 1900–1980-luvuilla rakennettujen betonivälipohjien korjaaminen kevytrakennetekniikalla huomioiden nykyiset palo-, ääni-, esteettömyys- ja energiavaatimukset. Pyrkimyksenä oli etsiä ...
  • 1970-luvulla rakennetun pientalon kuntoarvio 

   Harjamäki, Teemu (2021)
   Pientalon rakentamisaika on yleensä lyhyt, mutta sen kunnosta tulee huolehtia koko elinkaaren ajan. Sen takia kiinteistönpidon täytyy olla suunnitelmallista. Suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon kuuluvat kuntoarviot ja ...
  • 1970-luvun omakotitalon kunnon ja energiatehokkuuden arvioiminen 

   Pasanen, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on arvioida Keski-Suomessa sijaitsevan 1970-luvun omakotitalon kuntoa ja energiatehokkuutta. Rakennukseen tehtiin kuntoarvio, jonka pohjalta laadittiin energiatodistus ja korjausehdotukset. Työn ...
  • 1970-luvun omakotitalon kuntotarkastus 

   Tikkanen, Simo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suorittaa KH 90-00394-ohjekortin mukainen kuntotarkastus vuonna 1973 rakennettuun Mikkelissä sijaitsevaan pientaloon. Kuntotarkastuksen tavoitteena oli tuottaa kiinteistön omistajalle ...
  • 2-akselisen kuorma-auton käyttö tienhoidossa : Yleisten teiden ja kuntien hoitourakat 

   Nieminen, Harri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä työssä on tutkittu mahdollisuuksia käyttää 2-akselista kuorma-autoa teiden ja katujen hoitourakoissa. Tutkimus lähti tarpeesta lisätä hoitourakoiden kaluston käyttöastetta, ja parantaa sen kannattavuutta. Aiemman ...
  • 3D-koneohjauksen hyödyntäminen maakaasuputkihankkeessa 

   Kaipainen, Olli (2019)
   Opinnäytetyössä on tarkoitus tarkastella maakaasuputkilinjan rakentamista koneohjausta hyödyntäen. Tarkoituksena on tutkia projektissa koneohjauksen käyttöä ja saada enemmän hyötyä järjestelmistä. Opinnäytetyössä myös ...
  • 3D-koneohjauksen käyttö asfaltin levityksessä 

   Rantanen, Toni (2021)
   Tässä opinnäytetyössä kartoitettiin 3D-koneohjauslaitteiden käyttöä asfaltinlevityksessä. Työssä perehdytään asfalttilevittimeen asennettavien laitteiden asennustöihin ja seurataan laitteiden käyttöä työmaalla. Työllä ...
  • 3D-koneohjauksen käyttö pienissä ja keskisuurissa maanrakennushankkeissa 

   Määttänen, Mattijaakko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Mallipohjainen rakentaminen on muuttamassa rakentamisen työtekniikoita tulevaisuudessa entistä laajemmin. 3D-koneohjauslaitteet alkavat yleistyä työmailla valtion ohjauksella. Suuret infran tilaajat vaativat jo nyt ...
  • 3D-koneohjaus viherrakentamisen kohteissa 

   Saloniemi, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   3D-koneohjaus on jo arkipäivää suurissa infrahankkeissa. Myös mallipohjainen suunnittelu tekee tuloaan alalle kehityshankkeiden ja pilottikohteiden avulla. Pääasiassa tie- ja katuhankkeissa tehdyissä tutkimuksissa on ...
  • 3D-koneohjausjärjestelmä kaivinkoneissa 

   Piironen, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   3D-koneohjaus- ja paikannussovellukset ovat tulevaisuuden rakentamista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimihenkilöille suunnattu esitysmateriaali 3D-koneohjauksen mahdollisuuksista, hyödyistä, toiminnasta ja ...
  • 3D-malli Ylivieskan keskustan kaavoituksen apuvälineeksi 

   Kontinaho, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa 3D-malli Ylivieskan kaupungin keskustasta ja samalla tutkia kaupunkimallintamisen menetelmiä. Mallinnus tehtiin asemakaavan ja laserkeilausdatan pohjalta ja tavoitteena oli tuottaa ...
  • 40-luvun pientalon kuntoarvio 

   Rinta-Luopa, Lauri (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan kuntoarvion tekemiseen sekä pitkän tähtäimen suunnitelmaehdotukseen. Kuntoarviolla tarkoitetaan kaikille kiinteistöille tehtävää tarkastusta, jonka tarkoituksena on saada aikaan luotettava ...
  • 5-kanavaisen ambienssin äänitys : Aito vastaan ylösmiksaus 

   Kananen, Mikko; Naukkarinen, Tatu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoitus on syventyä ulkoambienssin monikanavaäänittämiseen sekä äänitystapojen että työtapojen puolesta ja verrata sitä plugineilla tapahtuvaan stereosta monikanavaiseksi ylösmiksaukseen. Pyrkimyksenä on ...
  • Aikuiskoulutuskeskuksen Sähköturvallisuustoimintajärjestelmä 

   Keskinen, Raimo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Sähköturvallisuustoimintajärjestelmän tärkeimmät tehtävät ovat varmistaa sähkötyöturvallisuus sekä taata rakennettujen sähkölaitteistojen vaatimustenmukaisuus. Työn tarkoituksena oli tuottaa Tampereen Aikuiskoulutuskeskukselle ...
  • Ainetta rikkomattomat tutkimusmenetelmät katuinfran tutkimuksissa 

   Lång, Kati (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä työssä esiteltiin Roadscanners Oy:n yleisimmin käytössä olevia pintaa rikkomattomia tutkimusmenetelmiä. Pintaa rikkomattomia menetelmiä käytetään yleisesti väylien rakenteellisen ja toiminnallisen kunnon kartoituksissa. ...
  • Aitoutta etsimässä : Realismin illuusio elokuvassa 

   Kaunisto, Jenni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Käsittelen opinnäytetyössäni aitoutta elokuvassa ja sen vaikutusta katsojan kykyyn samastua näkemäänsä. Lisäksi pohdin millä keinoilla elokuvantekijä kykenee vaikuttamaan uskottavuuteen ja todentuntuun. Työssäni esittelen ...
  • Ajoneuvoliikenteen sillan puukaide taajamanopeuksille : rakenneratkaisuiden vertailua 

   Sainmaa, Rasmus (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään puun käytön mahdollisuuksia ajoneuvoliikenteen siltojen kaiteissa, koska törmäyskestävyysvaatimukset täyttävää sillan kaidetta ei toistaiseksi ole käytössä. Sillankaiteita on perinteisesti ...
  • Aktiivisen sankarin tarina : Videopelien käsikirjoittamisen erot ja haasteet 

   Hautala, Essi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Aktiivisen sankarin tarina on opinnäytetyö elokuvan katselijan ja videopelin pelaajan eroista. Tämän eron tiedostaminen on todella tärkeää tuleville pelikäsikirjoittajille, koska mediamuotoina elokuvat ja videopelit ovat ...
  • Ala- ja kaksoislaattapalkistoisten välipohjien korjaus 

   Ihalainen, Hannariitta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään ala- ja kaksoislaattapalkistoisiin välipohjarakenteisiin liittyviä sisäilmaongelmia ja niiden korjaamista. Ala- ja kaksoislaattapalkistoisia välipohjia käytettiin sekä asuin- että ...
  • Ala-asteen rivitalon kuntoarvio ja korjaus 

   Kukkasmäki, Sari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2005)