KoulutusalaTampereen ammattikorkeakouluRakennusarkkitehtuuri

  • 1980-luvun rivitalon julkisivumuutokset : korjausrakentaminen, säilyttäminen ja suojelu 

   Ruohonen, Eija (2020)
   Tässä A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n palveluksessa tehdyssä opinnäytetyössä käsitellään kohde-esimerkin kautta korjaussuunnittelua ja -rakentamista. Lisäksi pohditaan rakennussuojelua ja rakennusten säilyttämistä. ...
  • Aloituspohjatiedoston valmistaminen ArchiCAD-suunnitteluohjelmistoon 

   Kuoppala, Jeremias (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa arkkitehtitoimistolle aloituspohjatiedosto ArchiCAD-ohjelmiston lisääntyneeseen käyttötarpeeseen. ArchiCAD on arkkitehtisuunnitteluun ja -mallintamiseen käytettävä tietokoneohjelmisto. ...
  • ArchiCADin ja IDA ICEn välinen IFC-yhteentoimivuus 

   Laurila, Topias (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä käsitellään ArchiCAD-mallin luomista IDA ICE vientiä varten. Työssä selvitetään, mitä ArchiCADillä mallinnettaessa tulee ottaa huomioon, jotta malli saataisiin vietyä IDA ICEen ongelmitta. Viedyn IFC-mallin ...
  • Arkkitehdin manuaali laserskannaukseen 

   Lahikainen, Maiju (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee 3D-laserskannausta ja sen hyödyntämistä erilaisissa rakennusprojekteissa. Korjausrakentamisen osuus arkkitehtisuunnittelussa kasvaa koko ajan. Korjaussuunnittelu on arkkitehdille vaativaa, sillä ...
  • Arkkitehtuuri peliteollisuudessa 

   Tenhunen, Sanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Arkkitehtuurisuunnittelun vaihtuessa teknologia painotteisemmaksi on hyvä alkaa pohtia, olisiko arkkitehtuurilla opittavaa peliteollisuudesta. Peliteollisuus on ala, joka käyttää samoja tekniikoita ja ohjelmistoja, mutta ...
  • Asuinalueen viitesuunnitelma Lempäälän Tuulivallan alueelle 

   Saarnio, Anniina (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia viitesuunnitelma asuinalueesta Lempäälän Tuulivallan alueelle. Työ tehtiin Lempäälän kunnalle, jonka omistuksessa suurin osa maa-alueesta on. Tavoitteena oli luoda kaksi erilaista ...
  • Asumismukavuus puukerrostalossa : Tampereen opiskelija-asuntosäätiön Vanha Domus -arkkitehtuurikilpailu 

   Töppärä, Jenni (2020)
   Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta: Tampereen opiskelija-asuntosäätiön Vanha Domus -arkkitehtuurikilpailusta ja kirjallisesta osuudesta. Kilpailuun laadittiin suunnitelma. Kirjallisessa osassa tutkittiin puukerrostalor ...
  • Betoni jälleenrakennuskauden pientaloissa : maanvastaisten betonirakenteiden tyypilliset vauriot ja niiden korjausperiaatteet 

   Savisaari, Halla (2020)
   Työn tarkoituksena on esitellä jälleenrakennuskauden pientalojen maanvastaisten betonirakenteiden ominaispiirteitä. Opinnäytetyön tuloksena on aikakauden pientalojen betonirakenteiden yleistajuinen tietopaketti. Työssä ...
  • Betonielementti pientalorakentamisessa : pientalomallisto Slab Talo Oy:lle 

   Hyvönen, Emilia (2021)
   Tässä opinnäytetyössä esitellään betonisandwich-elementin ja elementtirakentamisen soveltuvuutta omakoti- ja paritaloihin uuden kivitalomalliston kautta. Mallisto suunniteltiin Slab Talo Oy:lle. Betonielementti soveltuu ...
  • CLT-tilaelementtiluhtitalon suunnittelu 

   Mörsky, Anniina (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli koostaa CLT-tilaelementtirakenteisen luhtitalon luonnostasoiset suunnitelmat. Työn tehtävänä oli selvittää, miten CLT-tilaelementtirakentaminen ja olemassa oleva asemakaava vaikuttavat rakennuksen ...
  • Designing a vacation home in Same, Tanzania 

   Mjema, Monica (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella loma-asunto Sameen,Tansaniaan. Kirjallisuustutkimus keskittyi Sameen ja Tansanian rakennuslainsäädäntöön. Havainnointi paikan päällä suoritettiin joulukuussa 2018. Piirustukset ...
  • Energiatehokkaat suunnitteluratkaisut ja omakotitalomallisto 

   Haikkonen, Tiia-Marja (2020)
   Opinnäytteen tavoitteena oli kartoittaa energiatehokkaita suunnitteluratkaisuja ja soveltaa niitä tekemällä suunnittelutoimisto Arkinstolle omakotitalomallisto. Yleisesti energiatehokkuus on ollut jo pitkään esillä ...
  • Hakaniemenrannan ideakilpailu : Arkkitehtuurikilpailu 

   Lähde, Ilona; Snirvi, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli avoin arkkitehtuurikilpailu Hakaniemen kaupunginosan täydennysrakentamisesta. Tavoitteena oli saada työ valmiiksi kilpailuaikataulussa ja kehittää erilaisten ohjelmistojen käyttötaitoja. Lisäksi ...
  • Hankesuunnitelma Ylläksen lomakylään 

   Sirén, Sanni (2021)
   Opinnäytetyö käsittelee hankesuunnitelman luonnosvaihetta Ylläksen lomakylässä sijaitsevalle kiinteistölle. Opinnäytetyö on toteutettu tilaustyönä Ollikaisen Hirsirakenne Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoitus on tehdä hirsirakenteisen ...
  • Hiilineutraali asuinaluekortteli 

   Toiminen, Teija (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja suunnitella, millä ratkaisuilla ja toimenpiteillä päästään hiilineutraalin asuinaluekorttelin toteutumiseen. Esimerkkikohteena oli Vantaalla sijaitseva Kolohonka, joka tullaan ...
  • Ideakilpailun hyödyntäminen suunnitteluprosessissa 

   Schmid, Orash (2019)
   Tämä opinnäytetyö sisältää opiskelijoiden arkkitehtuurikilpailun järjestämisen vaiheet sekä kilpailun töiden tulokset. Kohdetontti sijaitsee Jyväskylän Korteniityssä. Tontille tehtiin suunnitelmaehdotus kymmenelle ...
  • Infrasuunnitelmien havainnollistaminen 

   Virtanen, Jaana (2019)
   Infrasuunnitelmien havainnollistamisessa sekä niiden sujuvassa ja tehokkaissa työprosesseissa oli huomattu kehitystarve nopeasti kehittyvien ohjelmistojen seurauksena. Opinnäytetyön tilaajana toimi A-Insinöörit Civil Oy, ...
  • Kajo : Luonnonvalon käyttö arkkitehtisuunnittelussa pohjoisilla leveysasteilla 

   Hujanen, Sanni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee rakennusten luonnonvalaistusta pohjoisilla leveysasteilla eli Suomen ja pohjoismaiden leveysasteilla. Kansainvälistä kirjallisuutta luonnonvalon käytöstä rakennuksissa on paljon, mutta skandinaavista ...
  • Kangasalan paloasema ja tekninen varikko : Mallinnus ja tilasuunnitelma 

   Dirksen, Jan (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia tilasuunnitelma Kangasalan paloaseman ja teknisen varikon käytössä olevaan rakennukseen. Rakennuksessa toimivat tällä hetkellä Kangasalan aluepaloasema, kaupungin tekninen varikko, ...
  • Kasvillisuuden käyttö sairaalasuunnittelussa 

   Lankinen, Mira (2019)
   Kasvillisuuden käytön merkitys sairaalasuunnittelussa voitaisiin tulevaisuudessa muuttaa panostamalla laaja-alaisempaan tutkimukseen sen todellisista riskitekijöistä ja hyödyistä. Elävää kasvillisuutta sairaalaympäristössä ...