KoulutusalaTampereen ammattikorkeakouluRakennusmestarit

  • 1920-luvulla rakennetun kyläkoulun alapohjan kunnostus 

   Jokivalo, Pasi (2020)
   Opinnäytetyön kohde on Hämeenkoskella sijaitseva 1900-luvun alkupuolella rakennettu kyläkoulu, jota on saneerattu ja saneerataan asuinkäyttöön. Opinnäytetyö kertoo kyseisen talon keittiön alapohjasta, jossa tehtyjen ...
  • 1980-luvun omakotitalon kuntotarkastus ja toimenpidesuunnitelman laatiminen 

   Atte, Väisänen (2020)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään vuonna 1984 rakennettuun omakotitaloon suoritettua kuntotarkastusta ja siitä tehtyä raporttia. Työssä tutustaan lisäksi 1980-luvun pientalorakentamiseen sekä tyypillisimpiin aikakauden ...
  • 3D-laserskannaus korjaushankkeen lähtötietojen hankintakeinona - Case: Myyrmanni 

   Tammi, Kalle (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään Tampereen ammattikorkeakoulun ja BST-Arkkitehdit Oy:n yhteistyössä tekemää case-harjoitusta, jonka tavoitteena oli tutkia maanpäällisen 3D-laserskannauksen soveltumista korjaus- ja ...
  • Akustiikkatilojen rakentamisen työvaihetarkistusten kehittäminen 

   Mäkinen, Mika (2020)
   Akustiikalla on merkittävä rooli rakentamisessa. Huonon äänieristyksen vaikutukset voivat aiheuttaa monenlaisia harmeja tilojen käyttäjille. Tässä työssä on esimerkkinä käytetty Helsingissä rakenteilla olevaa musiikin ...
  • Alipaineistus- ja pölynhallintaohjeistus korjausrakentamiseen 

   Henttonen, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi RKM-kuivaustekniikka. Yrityksen päätoimiala on vesivahinkojen tutkinta ja niihin liittyvät purku- ja jälleenrakennustyöt. Yrityksessä on pitkään ollut tarvetta vesivahinkoihin liittyvälle ...
  • Aliurakoitsijan tarkastuslistojen kehittäminen 

   Juopperi, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli kehittää NRT Yhtiöt Oy:lle toimivat tarkastusasiakirjat eri työvaiheisiin. Oman työn tarkastaminen aliurakoinnissa ja sen dokumentointi ovat rakennusalallla yleistymässä. NRT Yhtiöt ...
  • Aliurakoitsijan tarkastuslistojen kehittäminen 

   Juopperi, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli kehittää toimivia tarkas-tuslistoja eri työvaiheisiin. Oman työn tarkastaminen aliurakoinnissa ja sen dokumentointi ovat rakennusalalla yleistymässä. Työn lähtökohtana on aliurakointiin ...
  • Asia- ja ihmisjohtaminen 

   Koponen, Aatu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työssä selvitettiin mitä asia- ja ihmisjohtaminen on rakennustuotannossa, esimiehen ja alaisen näkökulmasta. Käsittelyssä oli asia- ja ihmisjohtajuuden eroavaisuuksia sekä ihmisten kommunikointiin liittyviä tekijöitä. ...
  • Asuin- ja liikerakennusten paloturvallisuus 

   Rosvall, Miska (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli esitellä Suomen rakennusten paloturvallisuutta erilaisten asuin- ja liikerakennuksia koskevien määräyksien ja uusimpien paloasetusten mukaan. Opinnäytetyössä esiteltiin myös rakennusten ...
  • Asuinrakennusten peruskorjausten haitta-ainepurkujen valvonta 

   Hyyryläinen, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää haitta-ainepurkujen valvonnan nykyisiä käytäntöjä, purkuprosessin kehitystarpeita ja puutteita sekä kuinka tulisi toimia osastoinnin pettäessä. Lisäksi toimeksiantona tuotettiin ...
  • Asuinrakentamisen itselleluovutus 

   Kytöluhta, Markus (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä itselleluovutusprosessiin ja siihen käytettäviin työkaluihin. Työ antaa lukijalle kuvan siitä, miten itselleluovutus toimii. Itselleluovutus on yksi viimeisimpiä työvaiheita ...
  • Asukasmuutostyöohje 

   Alajärvi, Marie (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Rakennustoimisto Pohjolalle tehtävän asukasmuutostyöohjeen tehtävänä on auttaa muutostöistä vastaavaa henkilöä kokonaisvaltaisen asukasmuutoksen tekemisessä. Opinnäytetyö tehdään malliksi ja ohjeistukseksi lisä- ja ...
  • Asunnon muutostyöt : Vammaispalveluille tehtävät työt 

   Virsu, Kimmo (2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda olemassa oleva töiden kirjanpitojärjestelmä nykypäivän tasolle. Työssä hyödynnettiin olemassa olevaa pohjaa, joka tuotiin Excel ympäristöön joka mahdollistaa olemassa olevan tiedon ...
  • Autohallien kansien vedeneristäminen 

   Kirvesmäki, Sasu (2019)
   Autohallien kansien vedeneristyksen kanssa ilmenee usein ongelmia. Tämän opinnäytetyö tutkii nykyisä työtapoja ja määräyksiä, vertaa niitä siltarakentamiseen. Työ tehdään Peab Oy:lle ja tarkoituksena on tehdä kansien ...
  • Betonielementtien valmistuksen yksityiskohtaiset työohjeet 

   Holopainen, Jani (2020)
   Opinnäytetyönä laadittiin puuttuva laadun varmistuksellinen asiakirja Kankaanpään Betoni ja Elementti Oy:lle. Betonielementtien valmistuksen yksityiskohtaisissa työohjeissa käsitellään työvaiheita, jotka kohdistuvat yrityksen ...
  • Betonielementtitehtaan tuotantotilojen uudistaminen 

   Pisilä, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Betoni-Sampo Oy:n tavoitteena oli parantaa kannattavuuttaan. Betonielementtien tuotantoprosessi sisälsi muutamia merkittäviä ongelmakohtia, joihin tavoiteltiin pysyviä ratkaisuja tuotannon uudelleenjärjestelyllä. Ongelmakohdat ...
  • Betonin kosteusmittalaitteiden vertailututkimus 

   Pullinen, Jukka (2019)
   Rakentamisen kosteudenhallinnasta on käyty viime aikoina paljon keskustelua, koska asuntojen kosteus- ja sisätilaongelmat ovat kiusanneet monia ihmisiä. Asiaan on herätty myös lainsäätäjän taholta, sillä tammikuun alusta ...
  • Betonirakenteiden kosteuden mittaus 

   Häkkinen, Jere (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä perehdyttiin betonirakenteiden kuivumiseen, kuivumisaika-arvioihin, päällystettävyyden arviointiin ja suhteellisen kosteuden mittaamiseen. Tarkoituksena oli selvittää erityisesti kuivumisolosuhteiden ...
  • Betonisandwich-elementtien ja eristerapattujen elementtien vertailu 

   Hienonen, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla työmaatoteutukseen liittyviä eroja betonisandwich-elementtien ja eristerapattujenelementtien välillä. Opinnäytetyön idea lähti siitä ajatuksesta, että Suomessa on ...
  • Creating a 3D Model of a Building 

   Keränen, Veera (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   The idea of the thesis was to create a 3D model of a multi-storey residential building using ArchiCAD 18 software. The building was an example building from Gruenderzeit and was built in 1871. Gruenderzeit in Germany started ...