KoulutusalaTampereen ammattikorkeakouluTieto- ja viestintätekniikka

  • 2,4 GHz ZigBee -vastaanottimen toimintaperiaatteet 

   Björninen, Kalle (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)
  • 2D-pelin suunnittelu ja teko Unityllä 

   Kulmala, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työssä perehdytään 2D-pelin suunnitteluun ja kehitystyökaluihin, joita on hyvä käyttää 2D-peliä tehdessä. Ensin perehdytään Unity ja Project Libre ohjelmistoihin, joita käytetään pelin teossa. Näistä ohjelmistoista on ...
  • 2G-, 3G-, LTE- ja 5G-mobiiliverkkojen kehitys 

   Mäenpää, Vili; Rainamo, Erkki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa tekijöille kuva mobiiliverkkojen standardisoinnista, lohkokaavioista sekä julkaisujen kehityksestä. Työssä tutkitaan käytössä olevia mobiiliverkkoja sekä suunnitteilla olevia. Työssä ...
  • 3-G Mobiililaitteiden TCP/IP liikenteen analysointi 

   Laitila, Jukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Nykyään hyvin suuri osa mobiiliverkkoihin yhdistyvistä laitteista on ns. älypuhelimia tai tablet-laitteita, jotka voidaan tässä yhteydessä niputtaa ns. älylaitteiksi. Kyseiset älylaitteet ovat erittäin suorituskykyisiä ...
  • 3d-mallien soveltaminen lentotiedustelun tunnistustehtävissä 

   Korpela, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006)
  • 3G network visualization with signaling measurements 

   Spalding, David (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   This work centers around 3G mobile network signaling measurements collected by Nokia’s L3 Data Collector, which are further parsed to CSV files by Nokia’s L3 Data Analyzer. From these measurements we take a closer look at ...
  • 3G, 4G ja 5G : Sukupolvesta seuraavaan 

   Hyttinen, Timo; Hyttinen, Timo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyöni aiheena oli tutkia langatonta tiedonsiirtoa, mobiiliteknologioiden käsit-teitä ja kehitysvaiheita. Aiheen tähän sain koulutuspäällikkö Ari Rantalalta. Tämä aihe vaikutti haastavalta ja mielenkiintoiselta. ...
  • 3G-internet-yhteys katvealueen kotitalouksissa 

   Rautiainen, Lassi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä työssä oli tarkoitus luopua puhelinlankoja pitkin tulevasta internet-yhteydestä ja siirtyä 3G-verkon käyttöön internet-yhteyden tuojana. Työkohde oli kotitalous järven rannalla, joka on 3G-verkon ulkopuolella, mutta ...
  • 3G-verkon simulointi, ANRITSU MD8470A 

   Lehtelä, Rami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tarkoituksena oli luoda mittausympäristö, jossa tarkastellaan WCDMA- ja GSM-radiorajapintaa, sekä verrata lokiin tallentuneita radiorajapinnan tapahtumia kirjallisuuden antamiin arvoihin. Mittausympäristön keskuksena ...
  • 3G-yhteydet yrityksen pää- ja varayhteyksinä 

   Moskari, Martti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Ruovedellä toimivalle Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:lle, joka tuottaa asiakkailleen kiinteitä-, mobiili- ja kaapelitelevisioverkkoja hyödyntäviä tehokkaita ja monipuolisia tietoliikennepalveluita. ...
  • 3GPP Long Term Evolution 

   Vartiamäki, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   LTE on matkapuhelintekniikka, jolla saavutetaan suurempi tiedonsiirtonopeus ja pie-nempi viive kuin aikaisemmilla matkapuhelintekniikoilla. LTE-tekniikkaa kehittää 3GPP-järjestö, joka koostuu kuudesta tietoliikkennealan ...
  • 5.1-järjestelmän keskikaiutin 

   Neva, Tuija (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa keskikaiutin osaksi kodin 5.1-monikanavajärjestelmää. Opinnäytetyön tehtävinä oli selvittää, mistä osista työhön valittu kaiutinsarja koostuu, miten se toimii ja minkälainen kaiutin ...
  • 5G ja uudet ominaisuudet 

   Levo, Timo (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua 5G:n toimintaan ja tutkia siihen liittyviä asioita yleisellä tasolla. Näitä olivat esim. 5G:n asettamat vaatimukset ja haasteet, tekninen toteutus kuten arkkitehtuuri, standardit, ...
  • 5G-protokollatestaus 

   Vihmalaakso, Joni (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli esittää 5G-protokollia ja teknologioita testaamisen näkökulmasta. Opinnäytetyössä käsiteltiin myös 5G:n ominaisuuksia ja tavoitteita ja matkapuhelinverkon arkkitehtuuria. Opinnäytetyössä on ...
  • 5G-verkot : ominaisuudet, tekniikat ja arkkitehtuuri 

   Marakueva, Irina (2020)
   Parhaillaan rakennettava 5G-verkko vähentää edellisten sukupolvien teknologioiden rajoituksia. 5G:n avainominaisuuksia ovat kehittynyt mobiililaajakaista, erittäin alhaisen viiveen luotettava tiedonsiirto ja massiivinen ...
  • 5G-verkot ja edge-verkostot 

   Virtanen, Mikael (2020)
   Opinnäytetyössä tutkittiin 5G-verkkoja niihin liittyvien teknisten dokumenttien verkosta etsityn materiaalin pohjalta. Lisäksi opinnäytetyössä käsitellään 5G-verkkoihin epäsuorasti liittyvää edge-verkostointia. 5G-verkot ...
  • 5G:n vaikutukset laitetilaympäristöön 

   Kärki, Riku (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa Telialle tietoa 5G:stä yleisellä tasolla ja tutkia miten 5G tulee vaikuttamaan laitetilaympäristöön. Ensiksi työssä tuotiin esille 4G:n ja 5G:n eroavaisuuksia. Tämän jälkeen ...
  • ADSP-BF537 EZ-KIT LITE kehitysalusta 

   Päivärinta, Kari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   ADSP-BF537 EZ-KIT LITE on Analog Devicen valmistama kehitysalusta, jolla voidaan toteuttaa monenlaisia ohjelmoitavia sovelluksia kuten ääni- ja internet-sovellukset. Kehitysalustaa voidaan myös käyttää osana suurempaa ...
  • The African Social Development Index : Mobile Application 

   Woldeselassie, Solomon B (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   The ASDI follows a life-cycle approach recognizing that people can face different forms of exclusion at different stages of life. As such, the Index aims at estimating the extent of human exclusion in six key dimensions ...
  • Agilefant-projektinhallintatyökalun SOA-rajapintatoteutus ja integrointi Oikeat Oliot Oy:n tuntikirjanpitojärjestelmään 

   Kekäläinen, Marko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aihe käsittelee organisaatioiden järjestelmäintegraatiota ja valittua SOA-arkkitehtuurin mukaista toteutustapaa. Organisaatiot elävät jatkuvassa muutoksessa, joka synnyttää aina uusia haasteita myös käytetyille ...