KoulutusalaTampereen ammattikorkeakouluToimitilapalvelut ja talousala

  • Laboratoriotutkimus kemikaalivapaasta siivouksesta 

   Suomalainen, Kiti (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on vertailla pintojen puhdistuvuutta vakioidulla menetelmällä kemikaalittoman siivouksen aineilla (Ultra H2O sekä Tersano SAO otsonoitu vesi), hana vedellä sekä yleispuhdistusaineella. ...
  • Siivousasiantuntijan rooli organisaatiossa 

   Pohjamo, Mikko (2020)
   Siivousasiantuntijalla tarkoitetaan tutkimuksessa henkilöä, jonka toimeksiantoon kuuluu neuvoa ja opastaa siivouspalvelua ostavaa/käyttävää tahoa olematta kuitenkaan vastuussa tuotannosta. Siivousasiantuntijalla tarkoitetaan ...
  • Yrityskulttuuri puhtauspalveluyrityksen kilpailuetuna 

   Tuppurainen, Johanna (2020)
   Ymmärrys yrityskulttuurin vaikutuksista yrityksen menestykseen on lisääntynyt ja monessa yrityksessä kulttuuria on alettu johtamaan ja kehittämään tietoisesti. Yrityskulttuuri vaikuttaa työhyvinvointiin, asiakaskokemukseen ...