Uusimmat viitteet

 • Tapahtumat työhyvinvoinnin välineenä 

  Kohonen, Tiia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tapahtumien mahdollisuuksia työhyvinvoinnin välineinä. Selvitin laadullisen kyselyn avulla, miten tapahtumia voitaisiin hyödyntää työhyvinvoinnissa ja minkälaiset tapahtumat sopivat ...
 • Onnistuneella perehdyttämisellä ja työntekijäkokemuksella tuloksiin : Case yritys X perehdytysopas hotellin vastaanottoon ja myyntipalveluun 

  Eklund, Monica (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimeksiantajan pyynnöstä kohdeyritystä tarkastellaan anonyymisti, toimeksiantajana on kokoushotelli X. Opinnäytetyön tavoitteena oli tarjota toimeksiantajalle tietoa työntekijöiden kokemusten ja perehdyttämisen nykytilasta ...
 • Palvelutyytyväisyyden selvitys CASE: Wanha Mestari 

  Naumanen, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Restel Ravintoloihin kuuluvan ravintola Wanha Mestari keskusta Lahden asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä. Asiakastyytyväi-syys selvitettiin jaettavilla paperisilla kyselyillä. ...
 • Tapahtuman toimintaohjeet : Case: LINKKU palvelubussi 

  Liljeroos, Soile (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pyörillä paikasta toiseen kulkeva älybussi, monipuolinen Linkku, tarjoaa Päijät-Hämeen alueella terveyskioskityyppisiä hyvinvointipalveluita haja-asutusalueiden väestölle. Linkun käyttöä halutaan kehittää erilaisiin ...