Uusimmat viitteet

 • Varustelusuunnittelun kehitys : Raute Oyj 

  Kylliäinen, Ida (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Raute Oyj:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää uusi toimintamalli varustelupiirustuksien tekemiseen ja varusteluohjeisiin. Tavoitteena oli nopeuttaa kokoonpanoa selkeillä kokoonpano-ohjeilla ...
 • Työstökeskuksen kunnossapito- ja huolto-ohjelma 

  Kurkela, Jani (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kunnossapito- ja huolto-ohjelma yritys x:n tärkeälle työstökeskukselle. Yrityksen puolelta esitettiin tavoitteena, että työ olisi mahdollisimman selkeä ja käytännön läheinen. ...
 • Automaatiojärjestelmän visualisointi 

  Knuuttila, Olli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda visualisoitu malli jo olemassa olevasta 3D-mallista. Tätä visualisoitua mallia käytettäisiin Orfer Oy:n asiakkaiden vakuuttamiseen yrityksen kyvyistä toimittaa monipuolisia ...