Uusimmat viitteet

  • L Ø A : rantaroskien lajittelutila 

    Kuusniemi, Maiju (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
    Merten hyvinvointiin liittyvä uutisointi on viime vuosina lisääntynyt kiihtyvällä tahdilla. Tieto meriä uhkaavista ongelmista on levinnyt monien tietoisuuteen ja saanut niin yksilöt kuin yhteisötkin muuttamaan asenteitaan. ...
  • Sisäkatot sisustuksen osana 

    Repo, Maaria (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
    Opinnäytetyössäni perehdyn sisäkattojen vaikutukseen tilan kokemisessa, sekä yläpintojen merkitykseen ja alihyödynnettyyn potentiaaliin tilasuunnittelun kannalta. Käsittelen sisäkattoa merkittävänä tilan osana, sekä tilan ...