Uusimmat viitteet

 • Osallistamisen näkökulma resurssiviisauden tavoitetyössä : Case Kuopion resurssiviisausohjelma 

  Kuuluvainen, Minna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksellisen kehittämishankkeen tavoitteena oli toteuttaa suunnitelmallinen osallistamisprosessi Kuopion resurssiviisausohjelman laadinnan aikana. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Lisäksi työssä ...
 • Maankäytön toteuttamisohjelma : Laukaan kunnan toimintamalli 

  Holmstedt, Mari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee maankäytön toteuttamisohjelmaa. Työn tarkoituksena on teoria- ja tutkimustietojen perustella kehittää kohdeorganisaationa olevan Laukaan kunnan maankäytön toteuttamisen, tonttituotannon ja ...
 • Golfkentän ympäristöjärjestelmä : Koski-Golf 

  Kukkola, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on laatia ympäristöjärjestelmä Koski-Golfille. Koski-Golf on golfyhteisö, joka muodostuu kenttäyhtiö Kuusankosken Golfkeskus Oy:stä ja golfseura Koski-Golf ry:stä. Työssä käytetään jatkossa vain ...