Uusimmat viitteet

 • Emolehmätilan tuotannon tulokset ja tuotannon kehittäminen 

  Rohrbach, Gesa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Emolehmätuotanto Suomessa on jatkuvasti kasvava tuotantomuoto. Lypsytilojen määrä on ollut koko ajan laskussa ja emolehmien nousussa. Tuotantotilojen koot kasvavat pientilojen lopettaessa ja laajentavien tilojen ottaessa ...
 • Pientilan kannattavuuden parantaminen 

  Naukkarinen, Janne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Euroopan Unioniin liittymisen myötä Suomessa tapahtui valtava muutos maataloudessa. Tuotteiden hinnat laskivat ja markkinat muuttuivat epävakaammiksi. Koko maatalouden luonne muuttui vahvasti liiketaloudelliseksi. Yksikkökoot ...
 • Käyttöohjeen tuottaminen kalataloushallinnon Kaveri-tietojärjestelmälle 

  Härkönen, Eevamaria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja tuottaa käyttöohjeet kalataloushallinnon tietojärjestelmälle, joka on kehitetty maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksessa Tikessä. Käyttöohje laadittiin opintoihin ...
 • Hevosheinän reklamaatioiden keskeisimmät ‎syyt 

  Ehrukainen, Kaisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää hevosheinäkaupassa tapahtuvien reklamaatioiden kulkua ja ‎merkitystä. Hevosheinän tuotanto kasvaa jatkuvasti hevostalouden kasvun myötä ja se voidaan ‎lokeroida erikoistuotteen ...
 • Kuminan kylvövuoden rikkatorjunta 

  Auvinen, Pasi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Työssä pohdittiin kuminan viljelyä teoreettisella tasolla Suomessa ja maailmalla, sekä tehtiin kylvövuoden rikkakasvikokeiden tulosten vertailua. Vertailun perusteella tehtiin kaksi erihintaista ruiskutusohjelmaa saunakukkaa ...
 • Palo- ja pelastustoimet hevostallissa 

  Saari, Elisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän työn tarkoituksena on yhdistää hevosihmisten ja pelastuslaitosten tiedot hevosista ja pelastusasioista. Työssä tuodaan talleille lisää ajantasaista ja tärkeää tietoa turvallisuusasioista ja pelastuslaitokselle tietoa ...
 • Biokaasulaitoksen sijainnin mittatyökalu 

  Virtanen, Pirjo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tässä opinnäytetyössä tuotetaan laskentamalli biokaasulaitoksen taloudellisesti kannattavan sijainnin määrittämiseen. Biokaasun tuotanto Suomessa on vielä hyvin vähäistä verraten sen tuotantopotentiaaliin. Biokaasua ...
 • Paloturvallisuus lypsykarjatiloilla 

  Tiilikainen, Sanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Paloturvallisuus on tärkeä osa lypsykarjatilojen turvallisuutta. Liian usein kuulee tulipaloista maatiloilla, joissa tuhoutuneiden rakennusten lisäksi on menetetty ainakin osa eläimistä. Miettimällä tilakohtaisia ...
 • Keväällä levitetyn kipsin vaikutukset suorakylvöpellolle 

  Alestalo, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Koe keväällä levitetyn kipsin vaikutuksista suorakylvöpellolle tehtiin Pukkilan Torpissa kasvu‎kautena 2010. Kipsikoe toteutettiin yhteistyössä lannoitefirma Yara Suomi Oyj:n kanssa ja se oli ‎osa Yaran ja Tekesin rahoittamaa ...
 • Liiketoimintasuunnitelma hevoskoulutusyritykselle 

  Salmela, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Lännenratsastus on Yhdysvaltojen länsialueilla kehittynyt ratsastuslaji, joka perustuu käytännöllisyyteen ja vaivattomuuteen. Nykypäivän lännenratsastuskilpailutkin pohjautuvat karjapaimenien jokapäiväisiin työtehtäviin. ...
 • Porsastuotannon ja sen kannattavuuden kehitys EU:n aikana Suomessa 

  Sumelahti, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Suomen porsastuotannossa on tapahtunut suuria muutoksia Euroopan Unioniin liittymisen myötä. ‎Porsastuotantotilojen määrä on laskenut EU:n aikana lähes tuhannella tilalla, mutta emakoiden ‎määrä on pysynyt lähestulkoon ...
 • Eri rehujen vaikutus sikojen kasvuun ja terveyteen 

  Herala, Erika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Eri rehujen vaikutus sikojen kasvuun ja terveyteen käsittelee Längelmäen kantakoeasemalla vuonna 2008 kolmea eri rehua vertailevasta kokeesta saatuja tietoja. Rehunvalmistajien ollessa kilpailevia yrityksiä rehuista ei ...
 • Lammastuotannon taloudellinen kehittäminen 

  Tahkokallio, Niina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Lammastalous on nykyään Suomessa yksi arvostetuimpia, nopeimmin kehittyviä ja kasvavia sekä trendikkäimpiä tuotantosuuntia yhteiskunnan muuttuneen arvomaailman takia. Sen suurimmat toimijat ovat Suomen Lammasyhdistys ry, ...
 • Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa) –hanke : Kyselytutkimus Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan viljelijöille 

  Mänttäri, Miia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
  Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Uudenmaan tuottajajärjestöt, MTK-Uusimaa ja Nylands Svenska Producentförbund, ovat käynnistäneet yhteistyössä vesiensuojeluhankkeen vuonna 2009. ...
 • Eri typpilannoitteiden ja typen jakamisen vaikutus mallasohran valkuaispitoisuuteen 

  Korpilo, Annika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
  Koe eri typpilannoitteiden ja typen jakamisen vaikutuksesta mallasohran valkuaispitoisuuteen, tehtiin Eerolan tilan pellolla Hyvinkään Usmissa kesällä 2009. Kokeessa käytetty mallasohralajike oli Barke. Kylvölannoite oli ...

Näytä lisää