Uusimmat viitteet

 • Pitopalvelun toteutettavuussuunnitelma 

  Turppa, Noora (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämä työ on toteutettavuusselvitys. Työn tavoitteena oli saada tietoon toimeksiantajan liikeidean toteutuskelpoisuus. Työssä etsittiin yrityksen vahvuudet ja heikkoudet. Lopuksi työssä annetaan jatko-ohjeita toimeksiantajalle. ...
 • Käyttäjän käsikirja peräkärryille: HT-Truck Oy 

  Rintala, Johanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona peräkärryjä myyvälle ja valmistavalle HT-Truck Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada suunniteltua, laadittua ja valmistettua toimeksiantajalle Käyttäjän käsikirja ...
 • Huonekalumyymälän asiakastyytyväisyystutkimus 

  Juuti, Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Asiakastyytyväisyystutkimuksen tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden kokonaistyytyväisyys Asko huonekalu Oy:n lippulaivamyymälää kohtaan, joka sijaitsee Vantaan Varistossa. Tutkimus toteutettiin käyttämällä kyselylomaketta, ...
 • Kuukausisäästäminen eri markkinatilanteissa verrattuna kertasijoittamiseen 

  Halttunen, Tero (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toimeksiantajalle kuinka sijoitetun pääoman tuotto eroaa kuukausisäästämisen ja kertasijoittamisen välillä erilaisissa markkinatilanteissa. Tämän lisäksi työn tarkoituksena ...
 • Ammatillisten yrittäjyyden opettajien kokemuksia yrittäjyydestä 

  Heiniluoto-Kinnunen, Sara (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opettajien yrittäjyysasenteiden tarkastelu on tärkeää, koska opettajat omalla esimerkillään voivat vaikuttaa vahvasti lasten ja nuorten ajatteluun. Lapsuus ja nuoruusiässä omaksutut asenteet ovat koko elämän perusta. Tämän ...
 • Asiakastyytyväisyys ja ostokäyttäytyminen metallialan yrityksessä 

  Aro-Panula, Liisa; Rantonen, Kaisu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää metallialan yrityksen asiakkaiden ostopäätökseen vaikuttaneita tekijöitä ja sitä, miten tyytyväisiä asiakkaat olivat saamaansa palveluun. Teoriaosuudessa käsiteltiin ...
 • Design of a user interface for a social billiards application for mobile operating systems 

  Kinnunen, Tuomo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
  The functional thesis consists of the design of a billiards application for mobile operating systems. A user interface was designed for a new and innovative social billiards application. The design of the user interface ...
 • Ikäihmisten osaamisen kartoitus 

  Kuutti, Sari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Aijjoos-kumppanuushanke II. Hanke toimii kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella. Toiminnan lähtökohtana Aijjoos-kumppanuushankkeessa on voimavaralähtöisyys. Tavoitteena hankkeessa on ikäihmisten ...
 • Asiakaspalveluun perehdyttäminen Helsingin pääpostissa 

  Jouppi, Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Asiakkaan kohtaaminen on tilanne, jossa erotetaan hyvä asiakaspalvelija huonosta ja jossa voidaan voittaa asiakkaan luottamus oman yrityksen eduksi. Asiakaspalvelun perussääntöjä on tärkeä kerrata tasaisin väliajoin, jotta ...
 • Ajoneuvon elinkaarikustannusten vertailu eri omistajuusvaihtoehdoille 

  Pernaa, Laura (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Kauhavalla sijaitsevan Lentosotakoulun kuljetuskeskus, joka pyysi vertailua ajoneuvojen elinkaarikustannuksista eri omista-juusvaihtoehdoille. Mikä hankinta vaihtoehdoista olisi ...
 • Asiakastyytyväisyys ohjelmistoalan yrityksessä 

  Kumpulainen, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän työn tarkoituksena oli toteuttaa asiakastyytyväisyyskysely Ohjelmatuotanto Fiscal Oy:lle, ohjelmistoalan yritykselle. Tutkimus toteutettiin Internet-kyselynä Webropol-ohjelmaa hyväksikäyttäen. Yhteensä kysely lähetettiin ...
 • Työolobarometri : Työhyvinvointia case-yritykselle 

  Kääriäinen, Henni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän työn tarkoituksena oli toteuttaa työolobarometri eräälle Keski-Suomessa toimivalle jauhemaalaamolle. Tutkimus toteutettiin kirjallisena kyselynä ja kyselyyn vastasi kaikki tuotannon työntekijät. Yrityksessä halutaan ...
 • SME company´s participation to international trade fair 

  Hannula, Emilia (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
  The subject of this thesis took shape from its author’s willingness to do write a trade fair-related thesis. The purpose was to collect information about participating in foreign trade fairs and to plan a part of the ...
 • Tuotannon läpimenoaikojen lyhentäminen 

  Mäkelä, Juhani (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön toimeksianto tuli eräältä eteläpohjalaiselta pk-yritykseltä, jonka tuotannon läpimenoaikoja haluttiin lyhentää ja tuotantoa tehostaa. Tavoitteena oli selvittää, miten tuotantoa voitaisiin selkiyttää ja ...
 • Myyntikäsikirja: Finnlamelli Oy 

  Lesonen, Antti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Finnlamelli Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä toimeksiantajalle perehdytyskirjanen, uusille sekä vanhoille myyjille. Kirjasta voidaan käyttää uusien myyjien ...

Näytä lisää