Uusimmat viitteet

  • Osallisuus PARTY-hankkeen asiakkaiden kokemana 

    Nordberg, Lotta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
    Opinnäytetyön aiheena oli selvittää Rauman PARTY -hankkeen kuntoutukseen ja arjen hallintaan liittyvissä ryhmissä olevien asiakkaiden kokemuksia ja saada hankkeen työntekijöille tietoa, jonka avulla he voivat kehittää ...
  • "Erittäin hyvä paikka asua" laatukäsikirjat päihdekuntoutujien asumispalveluihin 

    Louhelainen, Anu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
    Tämä opinnäytetyö tehtiin Porin Sininauha ry:n toimeksi antamana. Tavoitteena on laatia Porin Sininauha asumispalveluihin sekä ensisuojaan laatukäsikirjat. Laatukäsikirjan laadinnan tarpeet nousevat esille tulevan sosiaali- ...