Uusimmat viitteet

  • Virtuaalitodellisuus 

    Lehtimäki, Krister (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
    Opinnäytetyön aiheena oli tutkia virtuaalitodellisuutta ja sen käyttökohteita. Lisäksi tavoitteena oli etsiä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia suosituista ku-luttajakäytössä olevista virtuaalitodellisuusohjelmistoista. ...