Viitteet 7922-7941 / 7950

  • Äidin synnytyksen jälkeisen masennuksen vaikutukset varhaiseen vuorovaikutukseen ja lapsen kehitykseen - kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Juutinen, Mia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata äidin synnytyksen jälkeisen masennuksen vaikutuksia varhaiseen vuorovaikutukseen sekä lapsen psyykkiseen kehitykseen. Kirjallisuuskatsauksen avulla pyrittiin vastamaan kolmeen ...
  • "Äiti komentelee käyttäytymään hyvin" : vanhempien osallistuminen lastensa partioharrastukseen 

   Lamminen, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni aiheeksi valikoitui vanhempien osallistuminen lastensa partioharrastukseen ja heidän mukanaolonsa vaikutus lapsiin. Suomalaisen partioliikkeen ohjelmauudistuksen myötä aikuisia tarvitaan enemmän mukaan ...
  • ”Äiti, Isä – Mitä siellä neuvolassa oikein tapahtuu ? ” – ESITE LAPSEN VALMISTELEMISESTA NEUVOLAKÄYNNILLE TERVEYDENHOITAJA- AMMATTINA SINUN TERVEYTESI- MESSUILLE 

   Kontti, Laura (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä projektimaisessa opinnäytetyössä tehtiin esite kaksi - neljävuotiaiden lasten vanhemmille siitä, miten heidän tulisi valmistella lastaan neuvolakäynnille. Esitteen oli tarkoitus olla selkeä ja helppolukuinen. Esitettä ...
  • Äitien ja isien kokemukset hyvinvointineuvola-hankkeesta 

   Aalto, Taru (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli äitien ja isien kokemukset Rauman hyvinvointineuvola- hankkeesta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten hyvinvointineuvolan asiakkaat äitiys- ja lastenneuvoloissa Raumalla ovat ...
  • Äitien kokemukset imetykseen saadusta sosiaalisesta tuesta 

   Ahanen, Marjo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa äitien kokemuksia imetykseen saadusta sosiaalisesta tuesta raskauden aikana sekä synnytyksen jälkeen Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen äitiys- ja lastenneuvoloissa. ...
  • Äitien kokemuksia suunnitelluista kotisynnytyksistä 

   Niemelä, Saana (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Yhteistyökumppaninani tässä tutkimuksellisessa opinnäytetyössä toimi Aktiivinen Synnytys ry. Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella kotisynnytyksiä; niihin liit-tyvää turvallisuutta, tuen määrää sekä niiden äitien ...
  • ÄITIEN ODOTUKSET RYHMÄMUOTOISESTA PERHETYÖSTÄ 

   Keränen, Linda (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   ÄITIEN ODOTUKSET RYHMÄMUOTOISESTA PERHETYÖSTÄ Keränen, Linda Satakunnan ammattikorkeakoulu Terveydenhoitotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2012 Ohjaaja: Lahtinen, Elina Sivumäärä: 43 Liitteitä: 4 Asiasanat: äitiys, ...
  • Äitien ravitsemustottumukset ja kokemukset lastenneuvolan ravitsemusneuvonnasta imetysaikana 

   Lindberg, Jenniina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää imettävien äitien ravitsemustottumuksia ja kokemuksia ravitsemusneuvonnasta imetysaikana lastenneuvolassa. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa imettävien äitien ravitsemusneuvonnan ...
  • Äitiysneuvolan tekemä synnytyksen jälkeinen kotikäynti perheen kokemana 

   Vanha-Rauvola, Sara (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa perheiden kokemuksia äitiysneuvo-lan tekemästä synnytyksen jälkeisestä kotikäynnistä. Tutkimuksen tavoitteena oli ke-rätä perheiltä sellaista tietoa, jonka avulla voidaan ...
  • Älyautojen nykytilanne ja tulevaisuuden haasteet 

   Saario, Petro (2019)
   Opinnäytetyössä käytiin yleisesti läpi älyautoilun nykyistä ja mahdollista tulevaisuuden tilannetta. Työn tavoitteena oli tutustua älyautoihin ja niiden ominaisuuksien hyviin ja huonoihin puoliin, sekä pohtia älyautoilun ...
  • ÄLYETIKETTIEN KÄYTTÖ GENENCOR INTERNATIONAL OY:N JÄMSÄNKOSKEN TEHTAAN TUOTTEISSA 

   Karjunen, Niklas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on lopputuotteiden etiketöinnin uudistaminen nykyai-kaisemmaksi. Opinnäytetyö on tehty Genencor International Oy:n Jämsänkosken teh-taalle. Opinnäytetyö on erityisesti suunnattu yrityksen ...
  • Älykamera teollisuusrobotin ohjauksessa -solun rakentaminen 

   Tuomi, Roy (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käyttöönottaa ja ohjelmoida SATAEDU Satakunnan koulutuskuntayhtymän Ulvilan toimipisteen teollisuusrobotti yhdistettynä konenäköjärjestelmään. Robotti opetettiin poimimaan kriteerit ...
  • Älykamerasovellus kuparikatodin pinnanlaadun tarkkailuun 

   Krekula, Petri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kuparikatodin pinnan laatua. Tarkoitus oli rakentaa älykamerasovellus tekemään laaduntarkastus ihmissilmän sijaan. Tällä hetkellä laaduntarkkailijana toimivat operaattorit, jotka ...
  • Älykäs keskus 

   Ruotsalainen, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää älykeskus vapaa-ajan asuntoihin ja niiden tarpeisiin soveltuen. Tämä älykeskus kehitetään UTU ELEC Oy:n älykeskuksen 3848 rinnalle, käsittäen näin myös pienemmät asunnot ja kohteet, ...
  • Älykäs talotekniikka 

   Kauppila, Ismo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Elomatic Oy:n toimeksiannosta nykyaikaisen automaation käyttöä talotekniikassa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Työssä perehdyttiin väyläpohjaisiin järjestelmiin, rakennusautomaation rakenteisiin, ...
  • Älypeilin käyttö älyasumisessa 

   Saari, Santeri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin älypeilin (smart mirror) käyttöönottoa sekä mahdollisuuksia älyasumisessa. Älypeilillä tarkoitetaan peiliä, jossa voidaan näyttää tietoja, kuten kellonaika, kalenteri ja sääennuste. Tässä ...
  • Älyrele perinteisten releohjausten korvaajana 

   Välitalo, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena on tutkia älyreleiden ja perinteisten releohjauksien eroavaisuuksia toteutuksen ja dokumentoinnin näkökannalta. Älyreleen ominaisuudet riittävät helposti korvaamaan perinteisellä reletekniikalla ...
  • Älytalon ohjelmistoratkaisut ja tietoturva 

   Saari, Samuli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli keskittyä tarkastelemaan erilaisia ohjelmistoratkaisuja joita älytaloon ja kiinteistöautomaatioon liittyy. Toinen pääasia oli tietoturva joka tulee esille älytaloa suunnitellessa. ...
  • Älyvaate : Kaatumissuojatakki 

   Rantanen, Anja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli älyvaate ja sen sovellutukset, joista esimerkkinä käytettiin muun muassa aluspaitaa, joka tarkkailee elintoimintoja. Syvemmin tarkasteltiin kaatumissuojatakkia. Älyvaate on vaatekappale, ...
  • ÄLÄ LUE TÄTÄ OPINNÄYTETYÖTÄ : Osallistavaa julkista taidetta 

   Hokkanen, Janne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ihminen on täyttänyt urbaanit asuinympäristönsä erilaisilla normeilla, ohjeistuksilla ja kielloilla. Niiden kommentoiminen ja murtaminen huumoria ja sarkasmia hyödyntävän taiteen keinoin on parhaimmillaan ajattelua ja ...