Viitteet 7968-7972 / 7972

  • Öljykattilan optimointi 

   Lehtinen, Jere (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli Nakkilassa sijaitsevan taloyhtiön öljylämmitys. Taloyhtiön öljylämmitys oli sama naapurin taloyhtiön kanssa, mutta naapuri vaihtoi öljylämmityksen maalämpöön. Työn tavoitteena oli tutkia ...
  • Öljylämmityksen korvaaminen biopolttoaineella 

   Ruohomaa, Juha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on öljylämmityksen korvaaminen biopolttoaineella. Työssä tehtiin selvitys kohteen lämmitysenergian kulutuksesta ja nykyisistä kustannuksista. Kohteena oli maatila, jota lämmitetään polttoöljyllä. ...
  • Öljylämmöstä kaukolämpöön 

   Turunen, Pekka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää Porissa sijaitsevan, Pihlakulma- nimisen 20 asunnon rivitaloyhtiön lämmityksen perusparantamisen kannattavuutta ja teknisiä vaihtoehtoja. Kolmekymmentä vuotta vanhan yhtiön ...
  • Öljyvahinkovalmiussuunnitelma : ms Wasa Express 

   Laine, Irina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   IMO:n Marpol (the International Convention for the Prevention of Pollution From Ships) 73/78- yleissopimus määrittelee alukset, joissa tulee olla kansallisen meren-kulkuviranomaisen hyväksymä SOPEP- manuaali (Shipboard Oil ...
  • Öljyvaraston uusi öljyjakelujärjestelmä 

   Mikola, Jonne (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella kunnossapidolle öljyvarastoon uusi öljyjakelujärjestelmä. Työ tehtiin Meyer Turku Oy:n kunnossapidolle. Yrityksen apuna oli Kilyhtiöt oy. Tavoitteena oli saada kunnossapidon ...