• A Comprehensive Guide for traditional SMEs to enter an E-commerce Market 

   Hong, Phuoc (2019)
   Nowadays, a traditional business is considered as less effective and heavily costing, it is the time a business seeks for an alternative which is called digital business. There- fore, the purposes of thesis are to help ...
  • A web-based, health promotion tool to combat sedentary behaviour and associated health conditions in the work environment 

   Mulholland, Kyle (2019)
   The subject of this research and development project was to detail the design philosophy and implementation of a technological health promotion product. This web-based, health promotion product aims to proactively combat ...
  • A-klinikan palveluohjaus- yhteistyökumppaneiden näkökulmia 

   Kilpinen, Essi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli tarkastella Forssan A-klinikan yhteistyökumppaneiden näkökulmia palveluohjauksesta sekä kokemuksia yhteistyöstä A-klinikan palveluoh-jauksen parissa. Tavoitteena oli tarkastella yhteistyökumppaneiden ...
  • AAC-menetelmien käyttö Antinkartanon kuntoutusyksikkö Katajassa 

   Laakso, Anna-Leena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä kuvataan mitä ovat puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät, ketkä niitä käyttävät ja miten kehitysvammaiset ihmiset kommunikoivat. Edellä mainittuja asioita tutkittiin, koska tehtiin ohjeistus ...
  • Aatteellisen yhdistyksen perustamisprosessi: Case Anna Tukesi ry 

   Lehtinen, Päivi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä työssä tarkasteltiin yhdistyksen perustamisprosessia aatteellisen eli yleishyödyllisen yhdistyksen näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selkiyttää yhdistyksen perustamisen kulkua alkuideasta aina rekisteröinnin ...
  • Ab Me Group Oy Ltd catering management managerial issues 

   Kokkala, Tommi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2008)
   The purpose of this thesis was to study the industry of ship supplying and catering management and what ways there are to improve it if necessary in the company Ab ME Group Oy Ltd. The key was to create an informative ...
  • ABB robotin käyttöönottoasennus ja ohjelmointi konenäkösovelluksessa 

   Haapalainen, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli ABB robotin käyttöönottoasennus ja ohjelmointi konenäkösovelluksessa. Opinnäytetyö tehtiin konenäköjärjestelmän demonstraatioon perustuvan projektin pohjalta. Projektissa asennettiin ...
  • Absurd Cinema, identiteetti silmien takana 

   Peltokoski, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli yritysidentiteetin graafisen ulkoasun suunnittelu elokuvateatterille nimeltä Absurd Cinema. Projektin aikana suunnittelin graafisen ulkoasun logosta alkaen. Tässä opinnäytetyön raportissa kerron, ...
  • AC-uunin uuden elektrodien tukirakenteen suunnittelu 

   Haaranen, Kai (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella Outotec Research Center Porin pyrometallurgisen koetehtaan AC-uunin säätölaittaitteisiin uusi elektrodien tukirakenne. Uusi malli tarvittiin, jotta uudet entistä pidemmät elektrodien ...
  • AC/DC-piirien mitoitus sähköasematoimituksissa 

   Rautarinta, Juha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Akku- ja Mitoitus-ohjelmia sekä selvittää niiden soveltuvuutta sähköasemien apusähköjärjestelmien mitoitukseen. Ohjelmia käytettiin VEO Oy:n toimittaman 110/20 kV:n sähköaseman ...
  • Accessibility Assessment of Exterior Areas in Karjaranta 

   Sirén, Eeva (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   The purpose of this thesis was to assess the accessibility from Jokisuisto living resi-dency to the local grocery shop Sale. The accessibility assessment took place in Kar-jaranta. The idea was to see if the route is ...
  • Accessibility simulator in VR-environment 

   Virtanen, Peter (2019)
   Accessibility requirements are often met on paper but in practice, some problems may still occur. The purpose of this thesis was to create a simulator, that allows testing different environments accessibility issues in ...
  • Accessible experiences for all : case study 

   Kokkonen, Julia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   In this thesis three business models of three different service provider’s accessible experience services where studied. The services were scuba diving, windsurfing and fishing the unitive factor being water sports. The ...
  • ACL-rekonstruktion jälkeinen lihasvoiman palautuminen ja tämän vaikutus kävelyyn ja tasapainoon 

   Leivo, Onni; Härmäläinen, Juhani (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä tutkittiin ACL-rekonstruktion vaikutusta reisilihasvoimiin ja niiden vaikutusta kävelyyn ja tasapainoon noin vuoden jälkeen operaatiosta. Tutkimuksen tarkoituksena oli pyrkiä selvittämään, miten ACL-rekonstruktion ...
  • Acquisition of new members/support for Amnesty International 

   Victor William, Mollel (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   In this Bachelor’s thesis, a group of students were subjected to a presentation during the autumn of 2010 then a survey in order to prove whether Amnesty International could acquire new members/support between the ages of ...
  • ACS800 taajuusmuuttajien vikapuuanalyysi 

   Viitanen, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on määritellä mahdolliset juurisyyt ACS800 laitteiden vikaantumisista erilaisten laitteiden ja testausjärjestelmän antaman vikailmoituksen perusteella. Työn tuloksia on tarkoitus käyttää ...
  • Action plan for Fera ry in Fitforhealth project 

   Airaksinen, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   This action plan is made for Fera to use in an EU-project called Fitforhealth that Fera is taking part in. Fera is a Finnish baseball club specialized in women’s Finnish baseball. Fitforhealth is a project that tries to ...
  • Active Directory ja identiteettien laajentaminen pilvipalveluihin 

   Karila, Ilari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Active Directoryssa olevia käyttäjiä, niiden luontia ja hallinnointia sekä laajentamista pilvipalveluihin. Työ kirjoitettiin suoraan Satakunnan ammattikorkeakoululle. Työstä ...
  • ACTIVE ROLE OF AN IMPORTER OR AGENT WITHIN A RESPONSIBLE PURCHASING MODEL, CASE: ALKO OY FINLAND 

   Ngwakonwi Che, Baudelaire (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of this thesis was to investigate the active role of an importer or agent(suppliers) within a purchasing model of Alko OY in Finland and to investigate the understanding and implementation of socially responsible ...
  • Activities for All - Increasing Accessibility Awareness through Golf 

   Rimmistö, Sari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   The purpose of this thesis was to describe changes in the level of accessibility awareness in Yyteri Golf Links during Sataesteetön –project and to study whether accessibility awareness can be increased through activities ...