• B-to-b-markkinoinnin kehittäminen : case: Sisustus Deconella 

   Pelkonen, Tuula (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli porilainen Sisustus Deconella, joka on erikoistunut sisustusalan design-tuotteisiin. Tärkeimpiä myyntituotteita ovat tapetit, kankaat ja somistustarvikkeet. Tutkimuksen tavoitteena ...
  • B2B marketing plan for Flying Stars 

   Mäkelä, Tanja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The purpose of this thesis was to create a marketing plan for Finnish tour operator Flying Stars as the company is starting to sell honeymoon packages to Estonia acting as a destinations management company. The services ...
  • B2B SALES AND MARKETING PLAN FOR LIMECRAFT 

   Lamminpää, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   This thesis is made about a Belgian company Limecraft and about their sales and marketing tactics. In the thesis there are ideas given to better their business. Qualita-tive research is used and the researcher will interview ...
  • ”Baggy dogs” – lopputyöprojektin työskentelypäiväkirja 

   Kauhanen, Opri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   ”Baggy dogs” – lopputyöprojektin työskentelypäiväkirjassa käsitellään omakohtaisia kokemuksiani koirista, sekä ihmisten suhtautumista koiriin. Tekstissä syvennytään suhteeseeni edesmenneeseen koiraani ja kuvaillaan lyhyesti ...
  • Balanced Scorecard -mittariston laatiminen kauneusalan yritykselle 

   Kuusisto, Julia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Balanced Scorecard on kokonaisvaltainen suorituskykymittaristo, joka kehitettiin 1990-luvulla. Se on yleistynyt paljon yritysmaailmassa 2000-luvun alusta lähtien. Mittaristo kehitettiin, koska haluttiin mitata myös aineettomia ...
  • Balanced Scorecard -mittariston laatiminen ohjelmistoalan yritykselle 

   Heinänen, Sara (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Balanced Scorecard on 1990-luvulla kehitetty kokonaisvaltainen suorituskykymittaristo. Se on yleistynyt 2000-luvun alusta lähtien yritysmaailmassa. Balanced Scorecard kehitettiin mittaamaan ei-rahamääräisiä tekijöitä, ...
  • Balanced scorecard kohdeyritykselle 

   Salomäki, Taija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli Balanced scorecard kohdeyritykselle. Työssä selvi-tettiin kohdeyrityksen liiketoiminnan kehityksen kohteita, rakennettiin toimiva ja käypä mittaristo sekä asetettiin strategiselle johtamiselle ...
  • Balanced Scorecard strategian mittarina kohdeyrityksessä 

   Ahokas, Anssi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli Balanced Scorecard -mittaristo ja sen toimiminen strategian mittarina kohdeyrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka Balanced Scorecard -mittaristo rakennetaan, kuinka sillä voidaan ...
  • Balanced Scorecard suorituskykymittariston soveltuvuus kuntien käyttöön 

   Vainio, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena on tutkia balanced scorecard (BSC) suorituskykymittariston soveltuvuutta kuntien käyttöön. Tutkia sitä, että onko kyseinen mittaristo helpottanut kuntien strategian käytäntöön viemistä ja perustuuko ...
  • Bar Soman asiakastyytyväisyyskysely 

   Vuorenpää, Laura (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli mitata ravintola Bar Soman asiakastyytyväisyyttä ja tämän myötä pyrkiä parantamaan yrityksen palveluita. Tutkimukselle oli tilausta, koska Bar Somassa ei oltu vielä lainkaa toteutettu asiakastyy ...
  • Battery system integration as retrofit 

   Mäkinen, Valtteri (2019)
   The purpose of this thesis was to do concept review of battery technology and give information to design and calculate battery system integration as retrofit in to world’s largest cruise ships. This thesis was assigned by ...
  • BAZAARI-HANKE : Turvapaikanhakijoiden työllistymisen sekä kotoutumisen hanke Kokemäellä 

   Uotila, Kim (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia turvapaikanhakijoiden kotoutumista ja työllistymistä paikallisesti. Tutkimuksen keskeisenä kohteena oli tutkia ja arvioida Bazaari-hankkeeseen kirjattujen tavoitteiden toteutuminen, ...
  • Bear Meets Dragon : Experiences of cooperation between Pori region's educational and research and development organizations and China 

   Välimaa, Marika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The purpose of this thesis was to survey the cooperation between educational and research and development organizations from Pori region and their Chinese partners from the Finnish point of view. Ten representatives from ...
  • Bear Meets Dragon - cross-cultural research on the business relations between the companies from southern Satakunta region and China 

   Pihlajaniemi, Juha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The purpose of this thesis was to study the relations and experiences between the companies and organizations in the area of southern Satakunta and their Chinese partners from the viewpoint of cultural differences and ...
  • Bear meets Dragon : Cooperation and cross-cultural communication between the companies from Northern Satakunta and People's republic of China 

   Vuorinen, Jesse (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The purpose of this thesis is to research the cross-cultural communication and co-operation between Northern Satakunta’s organizations/companies and Chinese fac-tors. By collecting experiences and hints together as a manual ...
  • Bear meets dragon : Cooperation between the companies from Pori region and People's Republic of China 

   Mattila, Iida (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
   The purpose of this thesis was to research the cross-cultural communication and co-operation between the companies from Pori region and Chinese. Satakunta region and Satakunta University of Applied Sciences have signed ...
  • BECKHOFF MODBUS RTU PROTOKOLLA TAAJUUSMUUTTAJAN OHJAUKSESSA (VACON, ABB) 

   Merikoski, Jussi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän työn tarkoituksena oli luoda Beckhoff logiikalle ohjelma Modbus-kenttäväylä kommunikointi taajuusmuuttajille (Vacon ja ABB). Eri ohjelmia testattiin SAMK:in automaatiolaboratoriossa ja myöhemmin suoritettiin ABB:n ...
  • Behaviour of Cobalt in Water Treatment 

   Ojaniittu, Kaisa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   The purpose of this thesis was to investigate the behaviour of cobalt and nickel in water treatment process. The main aim was to discover means if other cobalt containing fractions, in addition to the standard incoming ...
  • Being productive rather than being busy for a small business 

   Sedighyousefnia, Samin (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this thesis was to create a solution or recipe to boost small businesses productivity. The solution had to be possible to be automated in a way that it would make doing some repetitive tasks that small ...
  • Benefits of customer relationship management strategy through customer database 

   Kibbassa, Lilian (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   The goal of this thesis is to elucidate the benefits that a company may achieve from employing CRM through its customer database. The thesis has two man parts, theo-retical and empirical. The theoretical part of the thesis ...