• DALI-demonstraatio 

   Lehtoruusu, Petteri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa DALI- valaistuksenohjausjärjestelmän demonstraatioversio. DALI (Digital Addressable Lighting Interface) on digitaalinen valaistuksen ohjaustapa, joka mahdollistaa ...
  • Danske Bankin palvelut teollisuussiivousalan pienyrittäjälle 

   Lindholm, Johanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli Danske Bankin palvelut teollisuussiivousalan yrittäjälle. Tutkimuksessa selvitettiin teollisuussiivousalan pienyrittäjien tyytyväisyyttä pankin palveluihin. Työssä käytiin läpi myös heidän ...
  • Danske Investin Suomi-rahastojen vertailu 

   Santahuhta, Matti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli vertailla Danske Investin Suomi-rahastojen eroja. Vertailtavat asiat olivat tuotto, kulut, riskitasot ja arvonvaihtelu. Työssä tutkittiin neljää eri rahastoa. Suomi-rahastoksi lasketaan rahastot, ...
  • Daytor Oy:n yritysgrafiikka 

   Lalli, Eija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli yritysgrafiikan suunnittelu viestintätoimisto Daytor Oy:lle, joka on vasta aloittanut toimintansa itsenäisenä yrityksenä. Toimeksiantona oli suunnitella kattava valikoima ...
  • DC-syöttöverkko laivaolosuhteissa ja sen vaikutukset käynnistin suunnitteluun 

   Ilomäki, Juha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten DC-syöttöverkko voidaan laivaolosuhteissa toteuttaa, ja minkälaisia vaikutuksia sillä on hydraulikoneikon käynnistimen suunnitteluun. Työ tehtiin Rolls-Royce Oy ...
  • DECKED! CHALLENGE (BODYWEIGHT) - A MODERNISED APPROACH TO HEALTH PROMOTION THROUGH THE UTILISATION OF MOBILE TECHNOLOGY 

   Mulholland, Kyle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   The growing incidence of Noncommunicable Diseases (NCDs) within modern society, for which physical inactivity represents a major risk factor, has generated significant public and professional attention. This recent emphasis ...
  • DEISIS-IKONIT: KÄSITTÄTEHTY KRISTUS, ESIRUKOUKSEN JUMALANÄITI JA PYHÄ JOHANNES EDELLÄKÄVIJÄ 

   Nieminen, Margit (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Taideprojektina tässä opinnäytetyössä on kolmen ikonin sarja, Deisis-ryhmä, jossa on kuvattu Neitsyt Maria Esirukouksen Jumalanäitinä, Jeesus Kristus Käsittätehtynä Kristuksena ja Pyhä Johannes Edelläkävijä. Lähtökohtana ...
  • Demand for luxury cars in China: development, trends and prospects 

   Heinonen, Tommi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Purpose of this thesis was to investigate what is demand for luxury cars in People's Republic of China and how it has developed, what trends there are and what direction development is going currently. The topic of this ...
  • DEMENTIAPOTILAAN KOTIUTUS ASUMISPALVELUYKSIKKÖÖN 

   Vuorinen, Mari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän tutkimuksen tarkoitus oli kerätä asumispalveluyksiköiden hoitohenkilökunnan kokemuksia dementiapotilaan kotiutuksen kehittämiseksi Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän alueella. Tavoitteena oli saada ...
  • Demonstraatio interaktiivisesta älykamerajärjestelmästä 

   Haapakoski, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa interaktiivinen konenäköjärjestelmä, jossa käytettäisiin hyväksi älykameraa ja servomoottoreita. Valmiin järjestelmän tarkoitus oli demonstroida älykamerakuvaamiseen perustuvaa, ...
  • Design and analysis of a photovoltaic system for a household 

   Gioioso, Matteo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to design a photovoltaic (PV) systems for a warehouse building situated in Nakkila and investigate possible methods to increase self-consumption. The thesis includes a feasibility study and ...
  • Design English Roundhand Typeface 

   Hashiguchi, Emiko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   This project is to design English round hand style typeface based on the study of the seventeenth century French writing master Lucas Materot’s writing by calligrapher’s interpretation. English round hand was developed ...
  • Design management markkinointimateriaalin suunnittelussa 

   Kekki, Veera (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli Design management markkinointimateriaalin suunnittelussa. Opinnäytetyön toiminnallisessa osassa suunniteltiin ja taitettiin Friitala-talon uusi yritysesite. Lisäksi suunniteltiin yrityksen ...
  • Design management yrityskuvan hallinnassa 

   Hannula, Heidi; Isotalo, Aino (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää kahden raumalaisen yrityksen design management-prosessin kulkua ja suorittamista. Tutkimme molempien yritysten identiteettiä ja profiilia, sekä sidosryhmillä olevaa imagoa. Lisäksi ...
  • Designalan pk-yritysten kansainvälistymisprosessi Etelä-Koreaan 

   Paulasaari, Laura (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli designalan pk-yrityksen kansainvälistymisprosessi Etelä-Koreaan. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, olisiko Etelä-Koreassa markkinapotentiaalia suomalaisille yrityksille ja ovatko markkinat ...
  • Designing a business model for Daylight Dreamer Society 

   Diepeveen, Adriaan (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   The purpose of this thesis was to design a robust and scalable business model for Daylight Dreamer Society. The model had to be automatable to a high degree, easy to implement, and only require a low budget. In the theory ...
  • Designing a Nursing Care Plan Application for Nursing Education in Finland 

   Elo, Anu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Documentation with electronic applications requires nursing competences and therefore nursing students need to learn the skill during their studies. There are several electronic medical records (EMR) in use in health care, ...
  • Designing and producing a video, to be used as a marketing tool 

   Cochrane, Paul (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this thesis is to demonstrate how to produce a short promotional video and display what is used for designing and then applied for future marketing purposes, aiming mainly in the direction of social media. My ...
  • Designtech Oy:n liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen 

   Kylliäinen, Jussi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia differointistrategiaa yrityksen perustamisen lähtökohtana ja testata sen toimivuutta käytännön liiketoimintasuunnitelman laatimisessa. Differointi on valittu tutkimuksen aiheeksi ...
  • The determination of moisture content of the aggregates with microwave ovens for the use of concrete production 

   Virtanen, Laura (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
   The target of this thesis was to validate the use of microwave ovens in determining the moisture content of aggregates. Parameters to be optimized are the mass of wet sample, total duration of the test, power setting of ...