Viitteet 1199-1218 / 7972

  • Facebook marketing plan and implementation for a small electronic shop in Sharm el Sheikh, Egypt 

   Vapanen, Eeva (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   The purpose of this thesis was to create a Facebook marketing plan for a case company, which was a small electronic shop in a tourist destination in Egypt, and implement the plan. Due to the unstable political situation ...
  • Facebook-mainonta 

   Kuorilehto, Laura (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Facebook-käyttäjien mielipiteitä ja suhtautumista Facebook-mainontaan. Pohdittiin myös onko Facebook-mainonnasta hyötyä yrityksille ja kuluttajille. Teoriaosiossa käsiteltiin ...
  • Facing the challenges in exporting in Russia 

   Tulinen, Anna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   The purpose of this study is to identify the specific and concrete logistical problems that small- and medium sized enterprises face as they export their manufactures to Russia. Another aim is to name some of the benefits ...
  • Factors impacting on Consumer Behavior towards functional foods 

   Ly, Hoang (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Vietnam has been one of the countries that consume Functional foods the most in the whole Asia. However, Vietnamese consumers have become more and more prudent when it comes to making purchasing decision of functional foods ...
  • Fanzine: Sherlock Holmes – faniyhteisön kokoelmateos 

   Kivimäki, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli suomalaisen Sherlock Holmes-fanien yhteinen omakustannekokoelmalehti, eli zine. Opinnäytetyössä käytetään ja sovelletaan opittuja taitoja zinen materiaalin keräämisessä sosiaalisen median kautta, ...
  • FarView : Järjestelmä automaatiologiikan tietojen tallennukseen ja etälukuun 

   Jarakivi, Rami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni tarkoitus oli luoda Raumaster Paper Oy:lle ohjelma joka auttaa heitä paperitehtaan toiminnan seuraamisessa ja mahdollisten virhetilanteiden diagnosoinnissa. Toteuttamani ohjelma mahdollistaa halutun datan ...
  • FBT Karhut United ry, valmennustoiminnan onnistumisen edellytykset 

   Nurmi, Susanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli FBT Karhut - Valmennustoiminnan onnistumisen edellytykset. Kohdelajina oli salibandy. Työssä käsiteltiin valmennustoimintaa johtamisen yhtenä osa-alueena. Valmentaminen on kokonaisvaltaista ...
  • FC Kliini RY:n Kesäpäivien suunnittelu ja järjestäminen 

   Narmala, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja järjestää FC Kliini ry:n Kesäpäivät. Tapahtuma suunniteltiin yhdistyksen puheenjohtaja Antti Niemisen toimeksiannon mukaan. Kesäpäivien suunnittelu alkoi maaliskuussa 2012, jolloin ...
  • FEA-sovelluksia omatarveohjelmointina 

   Petäys, Vesa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työssä pyritään kehittelemään elementtimenetelmän sovelluksia itse ohjelmoiden oman toiminimen käyttöön. Parhaiten työ on onnistunut kattotuolien lujuusominaisuuksien analysoinnissa. Lämmön johtumisen analyysiin ...
  • Feasibility, adherence and perception of a preventative groin injury exercise in youth ice hockey 

   Oliphant, Michael; Laaksonen, Heikki (2019)
   Groin injury rehabilitation and prevention exercise programs have some support from the prevailing literature. Recently, the Copenhagen Adductor Exercise has demonstrated its ability to increase adductor strength and reduce ...
  • Fenix-projektin merkitys asiakkaiden työllistymisessä : Tutkimus Rauman Seudun Katulähetys ry:n työllistämisprojektin asiakkaista 

   Kariaro, Minna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia henkilöitä Fenix-projektissa on työllistetty, minkälainen on sukupuolten välinen ero projektin työllistetyillä ja mikä on heidän tilanteensa välittömästi, kolme ...
  • Ferrosulfaattiheptahydraatin kalsinointiin vaikuttavat olosuhteet 

   Aho, Päivi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin parhaimmat mahdolliset olosuhteet ferrosulfaatti-monohydraatin valmistamiseen kuivaamalla. Kuivauksessa käytettiin leijupeti-kuivainta, jonka toimintaperiaate perustuu materiaalin ...
  • Fi-verkkotunnusten nimipalvelinvirheet ja niiden ennaltaehkäisy 

   Reinikka, Jarkko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia fi-verkkotunnusten nimipalvelinvirheiden ilmenemistä ja keinoja niiden ennaltaehkäisyyn. Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Viestintävirastolle, joka hallinnoi suomalaisia ...
  • Fiktiivinen matkaopas 

   Riitamaa, Karoliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyönäni kirjoittama fiktiivinen matkaopas käsittelee kuvitteellista Gankaskalan kylää, joka on julistautunut itsenäiseksi valtioksi. Paikkakunta sijaitsee Tampereen kupeessa ja siellä asuu varsin merkillisiä mutta ...
  • FINANCE AND ACCOUNTING OUTSOURCING OUTCOMES IN A CASE COMPANY 

   Halmeenmäki, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   This thesis was conducted by the request of the Case Company’s Finance services. The subject was to find all the outcomes of the outsourcing the Finance and Accounting services have aroused. Based on those findings, ...
  • Financial Ratio Analysis For Case Company X 

   Pääkkö, Roope (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   This paper describes a financial ratio analysis for case company referred to as X. Two different analysis methods were used for the project; time-series analysis and temporal cross section analysis. The used material was ...
  • Finanssikriisin vaikutukset vakkasuomalaisten pk-yritysten investointeihin 

   Nieminen, Saija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vuonna 2007 USA:sta levinneen finanssikriisin vaikutuksia vakkasuomalaisiin pk-yrityksiin. Pääasiallisesti tarkastelun kohteena olivat yritysten investoinnit, jotka usein vähenevät ...
  • Finnfoam INFRA -levyllä kevennetty tierakenne 

   Rosenberg, Joni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Finnfoam Oy:lle. Opinnäytetyön koekohteeksi valikoitui Porin kaupungin Aittaluodon kaupunginosassa sijaitseva kevyen liikenteen väylä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Finnfoam INFRA-levyllä ...
  • Finnish Logistics Companies Networking in Shanghai, China 

   Eurén, Sina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   The purpose of this thesis was to find out how Finnish logistics companies, currently operating in Shanghai, China are networking. Business networking is forming net-works (known as guanxi in China) with new possible ...
  • Finnish market entry planning of franchising Kungfu catering 

   Liu, Yun (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The purpose of this thesis was to carry out a market entry planning by franchising Kungfu catering in Finland. Kungfu catering was a typical Chinese fast food restaurant, of which there was a gap in Finnish fast food market. ...