Viitteet 1660-1679 / 7943

  • I AM THE DOOR - JOURNEYS THROUGH TIME, SPACE AND BEYOND 

   Silvennoinen, Marjut (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   In this thesis, sculptor Marjut Silvennoinen explores the different influences which have formed her outlook on life and art. She intertwines reminisces of her childhood experiences with her reflections of current art ...
  • Icehearts ry koko perheen tukena 

   Hyvärinen, Anni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyössäni selvitin 17-vuotiaan pojan ja hänen vanhempiensa kokemuksia Icehearts ry:n toiminnasta, mitä poika ja hänen perheensä ovat saaneet Icehearts ry:ltä. Icehearts ry on voittoa tavoittelematon järjestö, joka ...
  • Icehearts Ry:n koulutyön merkityksestä - selvitys kasvattajan toteuttamasta tuesta kouluympäristössä 

   Lepola, Benjamin (2019)
   Opinnäytetyöni toteutettiin kolmannen sektorin ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tarjoavalle Icehearts Ry:lle. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää miten Iceheartsin koulutyö vaikuttaa lapsen koulutyöskentelyyn yksilönä, ...
  • ICT-projektin hallinta ja johtaminen 

   Saari, Matti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö sai alkunsa vuonna 2008 kun mietin itselleni sopivaa opinnäytetyöaihetta. Olen toiminut vuodesta 1998 ICT alan organisaatioissa erilaissa projekteissa ja tehtävissä. Projektin tehokas hallinta ja projektin ...
  • Ideaalin käyttöohjeen perusteet ja UP-julkaisujärjestelmän käyttöohjeen suunnittelu ja toteutus 

   Salomäki, Tessa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli laatia käyttöohje Staart Oy:n internetsivujen ylläpitoon tarkoitetulle UP-julkaisujärjestelmälle, tutustuen ensin käyttöohjeen laadinnassa huomioitaviin erilaisiin elementteihin sekä niiden ...
  • Identifying The Target Market For a New Floatation Therapy Service, Flowtion 

   Varpomaa, Jerry (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   The purpose of this thesis was to probe and identify the most potential target market for a new kind of wellness-service for Flowtion, a state-of-the-art floatation therapy center, focusing on floatation tanks. To accomplish ...
  • Identifying the wastes in a transportation company's office processes 

   Ruponen, Iina-Sofia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to identify wastes in case company’s office processes. Identifying wastes of the selected process and analyzing them was the object. Selected process was billing process. In theory part terms ...
  • Identiteetti, henki ja elämä. - Taidegraafikon päiväkirja 

   Roos, Ottilia (2019)
   Identiteetti, henki ja elämä. - Taidegraafikon päiväkirja Tässä opinnäytetyössä tutkittiin yksityiskohtaisesti prosessia taideteoksen ideoinnista sen valmistumiseen asti. Rehellisillä ja säännöllisillä päiväkirjamerkinnöillä ...
  • Identiteetti, taide ja terapia : taideterapiakurssin antia 

   Järvenpää, Heikki (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli analysoida omaa identiteettiäni taideterapiakurssin aikana. Taustalla on ollut traumaattinen kokemus edellisessä työpaikassani kirkon pappina. Olen samalla pyrkinyt selvittämään kuvataideterapian ...
  • Ideointitekniikat janiiden hyödyntäminen, case: Yritys X 

   Ketola, Mari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli ideointitekniikoiden hyödyntäminen tilaajayrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää innovatiivisen organisaation ominaisuuksia ja sitä miten synnytetään ideoita ja luodaan edellytykset ...
  • IGT -painomenetelmien kehittäminen 

   Vahander, Pauliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Paperinvalmistuksessa on huomioitava, miten valmis paperi käyttäytyy jatkossa painokoneessa. Tätä paperin tuotantopainettavuutta ennustetaan paperin valmistusvaiheessa laboratoriossa erilaisin koepainatusmenetelmin. Nab ...
  • Ihanteita taiteesta - Taidetta ihanteista : Ihanteiden, taiteen ja kulttuurin vuorovaikutus 

   Partanen, Reetta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Lopputyössä käsitellään länsimaalaisen, nykytaiteilijan ja ihanteiden vuorovaikutusta keskenään. Työ on sekä psykologinen että filosofinen, mutta siinä käytetään myös eri ihmis- ja kulttuuritieteen teorioita ja pohdintoja. ...
  • Ihastun-rakastun seksuaalikasvatusprojekti 7-luokkalaisille 

   Rostedt, Jaana; Vuorinen, Sanna-Maija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa terveydenhoitajalle lisää materiaalia, jota hän voi jatkossa käyttää seksuaalikasvatustuntien pitämiseen. Konkreettisena tuotoksena ovat oppitunti aiheesta ”IHASTUN, RAKASTUN” sekä ...
  • Ihmeelliset selitykset -pienlehden tuottaminen 

   Nääppä, Emmi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön käytännön osuudessa tuotettiin sarjakuvapienlehti olemassa­olevan sarjakuvablogin pohjalta. Vanhoja sarjakuvasivuja piirrettiin uudestaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Työprosessiin kuului sarjakuvasivujen ...
  • "Ihmisistä löytyy kyllä paljon potentiaalia, kunhan annetaan sen tulla esiin" Omaishoidon tukikeskus Visiitin asiakasraatitoiminnan pilotointi 

   Uusaho, Tiiu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aihe oli Omaishoidon tukikeskus Visiitin asiakasraatitoiminnan pilotointi. Tavoitteena oli saada koottua asiakkaista sekä heidän läheisistään ryhmä, joka tuottaisi asiakaslähtöistä tietoa lyhytaikaisjaksoista ...
  • Ihmismielen uumenissa 

   Solkio, Laura (2019)
   Tämän opinnäytetyön taiteellinen osuus kuvaa vertauskuvallisesti, miltä vastoinkäy-miset, viha ja pilkka sekä negatiiviset ajatukset ja muistot voivat tuntua ihmisen mie-lessä. Teokset perustuvat muutamaan tekijän valitsemaan ...
  • Ihmisten käsityksiä hyvästä palvelusta päivystyksessä 

   Väkinen, Riku (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata ihmisten käsityksiä hyvästä palvelusta päivystyksessä. Aineisto kerättiin kesällä 2015 Suomiareenassa kyselylomakkeella. Kyselylomakkeessa vastaajaa pyydettiin listaamaan viisi ...
  • Ihmisten toiminta nopeasti etenevissä katastrofeissa merellä 

   Tuominen, Tommi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena on ihmisten toiminta nopeasti etenevissä katastrofeissa merellä. Työssäni tarkastelen, minkälaisia reaktioita nopeasti etenevät katastrofit ihmisissä aiheuttavat sekä miten nämä reaktiot vaikuttavat ...
  • Ikaalisten kaupungin muistihoitajan toimenkuvan kehittäminen sekä tarvekartoitus muistisairaan henkilön kuntoutussuunnitelman laatimisesta 

   Impponen, Sanna-Leena (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, onko Ikaalisten kaupungin muistisairaan hoitopolkuun tarvetta liittää moniammatillisesti laadittua muistisairaan kuntoutussuunnitelmaa. Aiheeseen perehdyttiin teoriakatsauksella ...
  • Ikaalisten Matkatoimiston Baltic Queen - risteilytuotteen kehittäminen asiakkaan näkökulmasta 

   Hietakangas, Jonna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on tutkimus, jonka tarkoituksena oli luoda kehitysideoita Ikaalisten matkatoimiston Baltic Queen – risteilytuotteen kehittämistä varten. Ikaalisten matkatoimisto on vuonna 1991 perustettu suomalainen ...