Viitteet 2029-2048 / 7943

  • K-Supermarket Lautturin leipäosaston myynnin kehittäminen 

   Kekki, Pasi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli K-Supermarket Lautturin leipäosaston myynnin kehittäminen. Opinnäytetyön teoriaosassa käsiteltiin leipäosaston markkinointia sekä siihen liittyviä kilpailukeinoja; tuote, hinta, saatavuus ja ...
  • Kaakkois-Satakunnan elinkeinopalveluiden strateginen toteutus 

   Rännäli, Pasi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Huittisten kaupunki ympäryskuntineen muodostaa Kaakkois-Satakunnaksi kutsuttvan seutukunnan, jonka elinvoimaisuudelle ensiarvoisen tärkeää on sen vireä ja monipuolinen elinkeinoelämä, kuten kaikille muillekin seutukunnille. ...
  • Kaapelirata suunnittelun ja asentamisen kehittäminen 

   Keskinen, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin Meyer Turku Oy:lle. Työn tutkimuksen kohteena toimi, jo rakennetut ja rakenteilla olevat Mein Schiff sarjan risteilyalukset ja niistä käytettävissä oleva suunnitteluaineisto sekä valmistuskokemukset. ...
  • Kaasunvalvontajärjestelmien asennus - ja huolto voimassaolevien standardien mukaisesti ATEX-tiloissa 

   Santahuhta, Henri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli räjähdysvaarallisten tilojen kaasunvalvontajärjestelmien asennus sekä huolto. Tavoitteena oli hankkia työnantajalleni tarvittava tietotaito että asennuksia ja huoltoja voitaisiin ATEX-tiloissa ...
  • Kaatumistapaturmien ehkäisy Palvelutalo Ruskahovissa 

   Koskela, Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Palvelutalo Ruskahovissa tapahtuvien kaatumistapaturmien syyt hoitohenkilökunnan kaatumistilanteen selvityslomakkeeseen kirjaamien tilannearvioiden pohjalta. Opinnäytetyön ...
  • Kaatumisten ehkäisyn sekundaaripreventiomallin implementointiin vaikuttavat tekijät perusterveydenhuollossa 

   Erkkilä, Henna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kaatumisen ennaltaehkäisyohjelman johdosta koulutettiin Satakunnan alueen kuntiin niin sanottuja kaatumishoitajia. Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa tekijöitä, jotka vaikuttivat kaatumisen ehkäisyohjelman käynnistymiseen ...
  • Kahdeksan viikon liikuntajakson vaikutukset fibromyalgiapotilaiden elämänlaatuun ja keskeisten oireiden kokemiseen 

   Kuuri, Johanna; Pitkänen, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää, millaisia vaikutuksia kahdeksan viikon liikuntajaksolla on fibromyalgiapotilaiden elämänlaatuun ja keskeisten oireiden kokemiseen. Ajatus opinnäytetyöhön tuli koulumme opettajalta ...
  • Kahdeksan viikon terveysliikuntaintervention vaikutus rintasyöpäpotilaiden liikuntakäyttäytymiseen 

   Lehtonen, Heidi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kahdeksan viikon liikuntaintervention vaikutusta rintasyöpäpotilaiden liikuntakäyttäytymiseen. Tutkimusryhmä muodostui yhdeksästä vapaaehtoisesta naisesta, joilla kaikilla ...
  • Kahdeksasluokkalaisten ajatuksia ja kokemuksia Rauman ehkäisyneuvolan tutustumiskäynnistä 

   Mustalahti, Heli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   KAHDEKSASLUOKKALAISTEN AJATUKSIA JA KOKEMUKSIA RAUMAN EHKÄISYNEUVOLAN TUTUSTUMISKÄYNNISTÄ Mustalahti, Heli Satakunnan ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Huhtikuu ...
  • Kahdeksasluokkalaisten alkoholin käyttö 

   Kuparinen, Anu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten kahdeksasluokkalaiset käyttävät alkoholia. Tavoitteena oli saada konkreettista tietoa nuorten alkoholikäyttäytymisestä Paikallisen alkoholipolitiikan kehittämishankkeelle ...
  • Kahdeksasluokkalaisten liikuntatottumukset ja liikuntaan liittyvä tiedonsaanti 

   Vatka, Susanna; Laukkanen, Krista (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Rauman Lyseon kahdeksasluokkalaisten liikuntatottumuksia ja liikuntaan liittyvää tiedonsaantia. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää liikuntaan liittyvää tiedonsaantia ...
  • Kahdeksasluokkalaisten näkemys kehonkuvasta ja tiedot syömishäiriöistä 

   Mäkilä, Heidi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää kahdeksasluokkalaisten näkemyksiä kehonkuvastaan ja tietoja syömishäiriöistä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, joka auttaa kehittämään koulujen terveyskasvatusta ja terveystiedon ...
  • Kahdeksasluokkalaisten tiedot ortoreksiasta ja ahmintahäiriöstä 

   Kuusela, Saara (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää strukturoidun kyselylomakkeen avulla kahdeksasluokkalaisten (N=146) tietoja ortoreksiasta ja ahmintahäiriöstä eli BED:stä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota ...
  • Kahdeksasluokkalaisten tiedot syömishäiriöistä 

   Karos, Annika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   KAHDEKSASLUOKKALAISTEN TIEDOT SYÖMISHÄIRIÖISTÄ Karos, Annika Satakunnan ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2013 Ohjaaja: Pirilä, Ritva Sivumäärä: 37 Liitteitä: 5 Asiasanat: tieto, ...
  • Kahden eri toiminnanohjausjärjestelmän vertailu 

   Haavisto, Jarmo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kahden eri toiminnanohjausjärjestelmän vertailu, joka tehtiin toimeksiantona kohdeyrityksen tarpeiden pohjalta. Tavoitteena oli selvittää, kumpi vertailtavista järjestelmistä on yritykselle ...
  • Kahden rivitalon sähkösaneeraussuunnitelma 

   Aaltonen, Janne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä sähkösaneeraussuunnitelma kahteen rivitaloon sekä alueen muihin rakennuksiin. Suurimpia uudistuksia oli suunnitella sähköistys uuteen lämmitysjärjestelmään sekä tehdä tarvittavat ...
  • Kahdentoista viikon kuntosaliharjoittelun vaikutus koettuun työkykyyn 

   Palonen, Saara; Puputti, Jenni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kahdentoista viikon kuntosaliharjoittelun vaikutuksia Satakunnan Ammattikorkeakoulun Liiketoiminnan ja Kulttuurin opettajien koettuun työkykyyn. Kohderyhmäksi valittiin ...
  • Kahvakuulaharjoittelun mahdollisuudet painonhallinnan tukena 

   Raukola, Juha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä kerrotaan kahvakuulaharjoittelun mahdollisuuksista painonhallinan tukena ja opinnäytetyössä on tehty myös kahvakuulaharjoitteluvideo. Kah-vakuulaharjoitteluvideo on pääosin tarkoitettu aloitteleville ...
  • Kahvila Tyyrpuurin liiketoiminnan kehittäminen 

   Kääriäinen, Annemari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli laatia liiketoiminnan kehittämissuunnitelma Lammin Sahti Oy:n omistamalle Heinolassa sijaitsevalle kesäkahvila Tyyrpuurille. Työ toteutettiin toiminnalliselle opinnäytetyölle asetettujen ...
  • Kaikille avoimet liikuntamahdollisuudet Satakunnassa - selvitys 

   Hunnakko, Satu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   KAIKILLE AVOIMET LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET SATAKUNNASSA - SELVITYS Hunnakko, Satu Satakunnan ammattikorkeakoulu Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma Lokakuu 2016 Ohjaaja: Jaakkola-Hesso, Sirpa Sivumäärä: ...