Viitteet 2841-2860 / 7943

  • L-linjan induktiouunin yliaaltojen tutkiminen 

   Koivisto, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia Luvata Pori Oy:n kiinteistössä ilmeneviä ylijännitteitä, jotka aiheuttavat sulattamon taajuusmuuttajissa ylijännitesuojan toiminnan. Ylijännitteiden aiheuttajiksi epäiltiin L-linjan ...
  • La Noche Triste : Maalauksen synty ja valmistuminen 

   Hannula, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössäni käsittelen historiallista aihevalintaani sekä valitsemaani maalaustekniikkaa, grisaillea, ja maalauksen etenemistä valmiiksi teokseksi.
  • Laadukas EKG-opetusvideo hoitotyön opiskelijoille 

   Tilander, Kreetta; Viljanen, Miia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa laadukas opetusvideo EKG-rekisteröinnistä Satakunnan ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoille opetuksen tueksi. Tavoitteena oli, että hoitotyön ...
  • Laadukas ihopistonäyte - itseopiskelumateriaalia hoitotyön opiskelijoille 

   Rintala, Jemiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa näyttöön perustuvaa itseopiskelumateriaalia ja informatiivinen kuvasarja laadukkaan ihopistonäytteen ottamisesta hoitotyön opiskelijoiden käyttöön. Tavoitteena oli, että opiskelija ...
  • Laadukas laskimoverinäytteenotto - opasmateriaalia hoitotyön opiskelijoille 

   Kortelainen, Emilia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena eli projektiluonteisena, jossa käytettiin menetelmänä kuvasarjan tekemistä teoreettisen aineiston pohjalta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa kuvasarja ...
  • Laadukas lonkkamurtumapotilaan ohjaus : potilaiden näkökulma 

   Isoviita, Anna-Kristiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, mitä laadukas lonkkamurtumapotilaan ohjaus on potilaiden käsityksien mukaan Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten laadukasta ...
  • Laadukas saattohoito Palvelukodit Pomarkun Tilkkutäkki Oy:ssä 

   Setälä-Hietanen, Marjaana (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia saattohoitosuunnitelma Palvelukodit Pomarkun Tilkkutäkki Oy:n asumisyksiköihin Tiilituvalle ja Etelärinteelle. Saattohoitosuunnitelman sisältö laadittiin yhdessä yrityksen toimitusjohtajan ...
  • Laadukas ympärivuorokautinen hoito – asiakastyytyväisyyskysely Porin perusturvan ikääntyville asiakkaille ja heidän omaisilleen 2015 

   Katavisto, Minna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata ja selvittää Porin perusturvan ympärivuorokautisen hoidon asukkaiden ja heidän omaistensa tyytyväisyyttä hoitoon. Työn tavoitteena oli tuottaa tietoa ympärivuorokautisen hoidon ...
  • Laadun itsearviointi päiväkodissa 

   Vuorinen, Riitta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön viitekehyksenä oli varhaiskasvatuksen laatu ja laadunarviointi päiväkodin toiminnan toteutuksessa ja kehittämisessä. Varhaiskasvatuksessa laadun arviointi on perustunut pitkälti vain määrälliseen ...
  • Laadun varmistaminen ja tarkastaminen Alfa Laval Oy:n projekteissa 

   Schrieber, Sauli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli vähentää Alfa Laval Aalborg Oy:n valmistamien laitteiden laatupoikkeamia, sekä yhdenmukaistaa mekaanisen laadun tarkastuskäytäntöjä kehittämällä tarkastusmenetelmiä laitevalmistajien käyttöön. ...
  • Laadunhallinta ja laatukäsikirja: Työelämän monipalvelukeskus Palke 5 ja 7 

   Paananen, Kirsi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin työelämälähtöisesti Laitilan kaupungin työelämän monipalvelukeskus Palke 5 ja 7 toimeksiantamana. Yksikkö tarjoaa työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille ja toimii ...
  • Laadunhallinta Kuntoutussäätiön kuntoutuspalveluyksikössä 

   Sakari, Päivi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Kuntoutussäätiön kuntoutuspalveluyksikön toimeksi antamana. Tavoitteena oli päivittää kuntoutuspalveluyksikön laatukäsikirja koskien Kelan järjestämää ammatillista kuntoutusta. Päivityksen syynä ...
  • Laadunhallinta rakennusliikkeessä - työmaan laatusuunnitelman päivittäminen 

   Annala, Timi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Rakentaminen ja rakentamisen laatu ovat jatkuvasti nykypäivänä esillä olevia aiheita. Varsinkin mediassa aiheen ympärillä otsikot pyörivät jatkuvasti. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua rakentamisen laatuun ...
  • Laadunhallinta Satakunnan sairaanhoitopiirissä 

   Alinen, Jouko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tuleva terveydenhuoltolaki tulee painottamaan laatusuositusten ja laatujärjestelmien kehittämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa, josta syystä katsottiin Satakunnan sairaanhoitopirissä aiheelliseksi käynnistää valmisteleva ...
  • Laadunhallintajärjestelmä sähköalan yritykseen 

   Oksanen, Jake (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia laadunhallintajärjestelmä sähköalan yritykseen. Työn tilaajana toimi Turussa toimiva Sähkötiimi IL Oy. Yrityksen toiminnassa sekä toimialan markkinoilla on viime vuosina tapahtunut ...
  • Laadunhallintajärjestelmä sähköalan yritykselle 

   Vulli, Kirsi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia laadunhallintajärjestelmä Sähkö-Seppo Oy:lle. Asiakkaiden vaatimukset ja yrityksen oma halu kehittää toimintaansa laadun suhteen loivat tarpeen laadunhallintajärjestelmän laatimiseksi. ...
  • Laadunhallintajärjestelmän kehittäminen 

   Nieminen, Sarianna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli kehittää laadunhallintajärjestelmä metalliovia ja - ikkunoita valmistavalle Metallityö Välimäki Oy:lle. Työ oli erittäin ajankohtainen, sillä rakennustuoteasetus tulee voimaan heinäkuussa 2013 ...
  • Laadunhallintajärjestelmän kehittämistarpeiden tunnistaminen 

   Myllykoski, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin Boliden Harjavalta Oy:n toimeksiantona. Opinnäytetyön tavoite oli 1) tunnistaa syyskuussa 2015 uudistuneen laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia koskevan standardin keskeiset ...
  • Laadunhallintajärjestelmän luominen elektroniikkateollisuuden alan yritykselle 

   Malinen, Niko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli RTL-Inductives Oy, joka toimii elektroniikkateollisuuden toimialalla. Toimeksiantona oli päivittää RTL-Inductivesin vanha laadunhallintajärjestelmä SFS-ISO 9001:2008 mukaiseksi ja ...
  • Laadunhallintajärjestelmän luonti pienyritykselle 

   Sjöblom, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ISO 9001:2008 –standardiin pohjautuva laadunhallintajärjestelmä Porin Hissitekniikalle Oy:lle. Tarkoituksena ei kuitenkaan ollut sertifikaatin saanti. Porin Hissitekniikka Oy:ssa ei ...