Viitteet 3896-3915 / 7966

  • Naantalin perhetyön esitteet, www-sivun info ja perhetyön info 

   Laamanen, Karoliina; Neffling, Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Vuonna 2014 uudistunut sosiaalihuoltolaki on tuonut muutoksia perhetyön kentälle. Uudistuksen myötä kuntien velvollisuudeksi tuli kertoa kuntalaisille tulevista muutoksista ja muun muassa tätä kautta Naantalissa nousi tarve ...
  • Nainen työelämässä : työn ja perheen yhteensovittaminen 

   Lähde, Marianne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia naisen asemaa työelämässä, naisten koulutusrakennetta ja urakehitystä sekä työn ja perheen yhteensovittamista. Lisäksi selvitettiin naisyrittäjyyttä ja äitijohtajuutta sekä ...
  • Naiset ja miehet: elämää vaihdevuosissa 

   Königsmann, Sanna; Nousiainen, Tarja (2019)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään vaihdevuosia sekä naisten että miesten näkökulmasta. Opinnäytetyötä varten tutkittiin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä tutkimuksia. Kohdeorganisaationa opinnäytetyössä oli Maskun ...
  • Naisiin kohdistuva parisuhdeväkivalta ja auttavat tahot 

   Özen, Saija; Taavitsainen, Riina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa naisiin kohdistuvasta parisuhdeväkivallasta Suomessa. Keskityimme parisuhdeväkivaltaan suhteissa, joissa avo- tai aviopuolisoilla ei ole lapsia ja joissa mies on pahoinpitelijän ...
  • NAISJOHTAJUUS: URAKEHITYKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

   Leppänen, Susanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia mitkä edistävät ja estävät tekijät vaikuttavat naisjohtajien urakehitykseen. Naisjohtajuus on aiheena hyvin laaja ja herättää erilaisia mielipiteitä. Aihe on ajankohtainen. ...
  • Naispesäpalloilijoiden palautumisen seuraaminen Firstbeat- hyvinvointianalyysin avulla 

   Kammi-Rahnasto, Jenna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on mitata neljän naispesäpalloilijan fyysistä palautumista ja palautumisen laatua talviharjoittelukauden aikana. Palautumisen kannalta opinnäytetyössä keskitytään erityisesti unen aikaiseen ...
  • Naisten kokemuksia - tuen tarve keskenmenon hetkellä ja sen jälkeen 

   Kiviharju, Pia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aihealueena on keskenmeno. Tarkoituksena on ollut selvittää, minkälaista tukea naiset ovat saaneet keskenmenon hetkellä ja sen jälkeen. Minkälaista tukea he ovat saaneet mahdollisessa uudessa raskaudessa ...
  • Naisten lantionpohjan fysioterapia – oppimateriaali fysioterapeuttiopiskelijoille 

   Lehtinen, Sarianna (2019)
   Lantionpohjan toimintahäiriöt koskettavat väestöstä suurta osaa eri elämänvaiheissa. Lantionpohjan fysioterapian tavoitteena on ennaltaehkäistä ja hoitaa erilaisia lantionpohjan toimintahäiriöitä. Näitä ovat esimerkiksi ...
  • Naistenlahden voimalaitoksen kattila 2 painelaitteiden elinikätutkimus 

   Kuusiniemi, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tampereen Energiantuotanto Oy antoi minulle aiheeksi tutkia Naistenlahden voimalaitoksen leijupetikattilaa. Kattilassa, jota tässä työssä nimitetään kattila 2:ksi, tutkittiin painelaitteiden kuntoa ja tehtiin muutamia ...
  • Naistentautien vuodeosaston ja poliklinikan hoitajien kokemuksia raskauden keskeyttämistä läpikäyvän naisen kohtaamisesta 

   Valkolumme, Suvi-Päivikki (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia kokemuksia hoitajilla on raskauden keskeytyksen läpikäyvän naisen kohtaamisesta ja minkälaista tukea nainen hoitajien mielestä tarvitsee. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • Naisyrittäjien haasteet Pirkanmaan alueella 

   Peltola, Emilia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työttömyyden kasvaessa yrittäjyys on yksi vaihtoehdoista työllistää itsensä. Yrittäjyys on monelle myös ainoa vaihtoehto työllistyä ja tehdä sitä työkseen mitä rakastaa. Tässä opinnäytetyössä selvitettiin pirkanmaalaisten ...
  • Naisyrittäjäksi ryhtyminen Euran kunnassa 

   Tuominen, Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyössä tutkittiin naisyrittäjäksi ryhtymistä Euran kunnassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää naisyrittäjyydelle tyypillisiä ominaispiirteitä, naisyrittäjäksi ryhtymisen motiiveja sekä esteitä ja yritystoiminnan ...
  • Nakkilan ja Harjavallan Hiirijärven seudun vesistötutkimus 

   Aarikka, Heidi; Ruoho, Heli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Harjavallan Hiirijärven ja Nakkilan seudun vesistöjä. Seudun asukkaat olivat kiinnostuneita vesistöjen nykyisestä tilasta. Vesistöjen tilaa on kuormittanut peltojen lannoitteet. Myös liikenne ...
  • Nakkilan kunnan työpajatoiminnan vaikuttavuuden arviointia 

   Hakkarainen, Anne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Nakkilan kunnan työpajatoiminnan vaikuttavuus nuorten / nuorten aikuisten kohdalla. Tulosta ei haluta yleistää vaan haluamme kehittää Nakkilan kunnan työpajatoimintaa omassa ...
  • Nakkilan kunnan vanhustenhuollon laatukäsikirja 

   Veijalainen, Maarit (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   NAKKILAN KUNNAN VANHUSTENHUOLLON LAATUKÄSIKIRJA Veijalainen, Maarit Satakunnan ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2013 Ohjaaja: Flinck, Marja Sivumäärä: 32 Liitteitä: 2 Asiasanat: hoitotyö, laatu, ...
  • NALLENEUVOLA TERVEYDENHOITAJA - AMMATTINA SINUN TERVEYTESI -MESSUILLE 

   Korpunen, Jenni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä projektimaisessa opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin Nalleneuvola Terveydenhoitaja- ammattina Sinun terveytesi -messuille. Nalleneuvolan tavoitteena oli leikin avulla vähentää kaksi- neljävuotiaiden lasten ...
  • Nallesairaala tukena leikki-ikäisen lapsen toimenpidepelossa 

   Boman, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   NALLESAIRAALA TUKENA LEIKKI-IKÄISEN LAPSEN TOIMENPIDEPELOSSA Boman, Sanna Satakunnan ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2016 Ohjaaja: Liimatainen-Ylänne, Elina Sivumäärä: 33 Liitteitä: 2 Asiasanat: ...
  • NAMURBAN : Urban Resource Efficiency in Developing Countries Pilot Walvis Bay, Namibia : Final report 

   Keinänen-Toivola, Minna M.; Savela, Nina; Koivisto, Heikki; Järvenpää, Teija; Salahub, Jeffrey; Olenius, Meri; Lähde, Petri; Kukka, Marko; John, Samuel; Matros-Goreses, Anna; Pulkkinen, Petteri
   Satakunta University of Applied Sciences, Series B, Reports (Satakunta University of Applied Sciences, 2018)
  • Nassikat pienin askelin kohti pienryhmätoimintaa 

   Syväoja, Elisa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tein toiminnallisen opinnäytetyön yksityiseen Kettulan päiväkotiin Nassikoiden ryhmään, missä toimin vastaavana lastentarhanopettajana. Tiimiini kuluu itseni lisäk-si toinen lastentarhanopettaja, lastenhoitaja ja ...