Viitteet 5205-5224 / 7972

  • QR-koodilla luettavan annostuskortin käyttötutkimus 

   Lehtonen, Tiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa QR-koodilla luettavan lääkelistan käytöstä hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Tarkoituksena oli saada tietoa palvelun kokonaiskäytöstä, mutta myös sen käytettävyydestä. Mihin ...
  • R&TTE-direktiivin mukaisten SRD-laitteiden testauksen tutkiminen ja testausoppaan laatiminen 

   Heikura, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia R&TTE-direktiivin mukaista SRD-laitteiden testausta ja laatia testausopas Rauman EMC-laboratoriolle. Työn suunnittelu aloitettiin jo keväällä 2011, mutta varsinainen työ tehtiin vasta ...
  • Raadollisuus ja taiteilijan ammatti 

   Paavilainen, Maarit (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä pohditaan taiteilijan ammattia tekemisen kokemuksen kautta, sekä yhdistetään oma tekeminen yleiseen taidekenttään. Raadollisuutta inhimillisenä piirteenä, ja sen läheisiä muotoja taidemaailmassa ...
  • Raahen Wanha Rautatieasema 

   Yliniitty, Pauliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän raportin tarkoituksena on kuvata kaksi vuotta kestänyttä opinnäytetyön teke-misen prosessia kuin myös tekijän omaa henkilökohtaista prosessia. Opinnäytetyön taiteellinen osuus on kalligrafinen paneeli Raahen ...
  • Raaka-aineen syöttölinjan kehitys 

   Saarinen, Iiro (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää nikkeliliuottamon raaka-aineen syöttöjärjestelmää. Raaka-aineen syöttöjärjestelmällä syötetään haluttu raaka-aine prosessiin. Raaka-aineensyötön laitteisiin tehtiin ...
  • Raaka-aineiden sisälogistiikan ongelma-analyysi 

   Salo, Jani (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli raaka-aineiden seurannan riskit ja tehostaminen. Työn toimeksiantajana oli raumalainen metalliteollisuuden sopimusvalmistaja, R-Sarkon Oy. Opinnäytetyössä tutkittiin yrityksen raaka-aineiden ...
  • Raaka-ainemittausjärjestelmän modernisointi 

   Holmi, Jukka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli modernisoida SeaPack Oy -pakkaustarviketehtaan siilojen raaka ainemittausjärjestelmä. Työn tilaajana toimiva SeaPack Oy valmistaa muovikasseja sekä erilaisia muovikalvotuotteita ja se on osa ...
  • Raakaveden käyttö jäähdytyksiin Boliden Harjavalta Oy:n kuparielektrolyysissä 

   Kangas, Aki (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Boliden Harjavalta Oy kuparielektrolyysin raakavettä käyttäviä ja jokivesiviemäriin vetensä purkavien jäähdytysjärjestelmien toimintaa. Yhtenä tavoitteena oli löytää kohteet, joissa mahdollisissa ...
  • Radio Kotvanen paikallisradioksi 

   Lamminen, Anssi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvityksen laatiminen oppilaitosympäristössä toimivalle radiolle paikallisradioksi saattamiseen tarvittavien toimien selvittämiseksi. Radio Kotvaselle on tehty kehittämissuunnitelma ...
  • Radiodokumentti haastaa sekä tekijän että kuulijan 

   Saarivuori, Satu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää, minkälainen ohjelmamuoto radiodokumentti on ja miten sen asema on muuttunut radioiden ohjelmatarjonnassa 1950-luvun jälkeen. Tutkimus etsi mahdollisuuksia, joiden avulla ...
  • Radioliikenneopas GOFREP-alueelle 

   Pösö, Miikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia suomenkielinen radio-opas Suomenlahden alusilmoittautumisjärjestelmän (GOFREP) alueelle. Oppaasta pyrittiin tekemään mahdollisimman selvä, jotta sen käyttö olisi helppoa. Tavoitteena ...
  • Radiometristen mittalaitteiden elinkaarisuunnitelma 

   Lindblom, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä työssä tutkittiin Boliden Harjavallan radiometristen mittalaitteiden elinkaarta. Työssä käydään lävitse radiometristen mittalaitteiden eri sovelluksia, joita Boliden Harjavallan alueella on. Työn tarkoituksena oli ...
  • Radioverkko-ohjaimen vertailutestauksen testiautomaatiomittauksien toteutus 

   Kontio, Niko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä etsittiin uusia käyttökohteita testiautomaatiokehys Robot Frameworkin ja jatkuvan integraatiosovellus Jenkinsin käyttöön radioverkko-ohjaimen perustoiminnallisuuksien hyväksyntätestauksessa. Opinnäytetyössä ...
  • Radioverkkotukiasemaohjaimen ohjelmalohkon moduulitestauksen tutkiminen uudella työkalulla 

   Santikko, Jari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia miten uuden työkalun avulla onnistutaan toteuttamaan radiotukiasemaohjaimen ohjelmalohkon moduulitestaus. Tämän työkalun kaltaista työkalua ei vielä ole käytössä ja se mahdollistaisi ...
  • Radon rakentamisessa 

   Nevanpää, Juha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia radonin vaikutuksia rakentamisessa, radonin tuottamia terveyshaittoja sekä radoniin liittyviä lainsäädännöllisiä näkökohtia Suomessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ...
  • Rahankäyttö lapsiperheissä 

   Hekkala, Jenni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Suomessa lapsiperheitä on 40 % koko väestöstä ja heitä löytyy jokaisesta tuloluokasta. Lapsiperheiden hyvinvointi ja asema puhuttavat ihmisiä ja kiinnostavat myös Suomen päättäjiä. Usein perhe kokee ainakin hetkellisen ...
  • Rahastot piensijoittajalle: Normaalit sijoitusrahastot vs erikoisrahastot 

   Rämö, Milla (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena olivat rahastosijoittamisen eri muodot piensijoittajan näkökulmasta. Työn tarkoituksena oli selvittää normaalien sijoitusrahastojen ja erikoisrahastojen eroavaisuuksia, ottaen huomioon rahastojen ...
  • Rahoittajakohtaisesta projektikustannusten hyväksymisestä projektitulojen kirjausohjeisiin 

   Juhala, Marja-Riitta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tätä nykyä tutkimuslaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen haasteena on ulkopuolisen kilpailtavan tutkimusrahoituksen hankinta. Rahoitusta haetaan monilta eri rahoittajilta, joilla on hyvin erilaisia rahoitusehtoja. ...
  • RAHOITUS AUTOKAUPASSA CASE RINTA-JOUPIN AUTOLIIKE 

   Kangasniemi, Akseli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia autokaupan rahoitusta; miten ja miksi ihmiset päätyvät tiettyihin rahoitusvaihtoehtoihin. Toimeksiantaja on autoalan yritys, Rinta-Joupin Autoliike Oy, joka pääasiassa ostaa ja myy ...
  • Rahoitusinstrumenttien käypään arvoon kirjaaminen Nurmijärven Sähkö Oy: ssä 

   Ranta-Aalto, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Nurmijärven Sähkö Oy:n vuoden 2017 tilinpäätös olisi muuttunut, jos rahoitusinstrumentit (varsinkin hyödykejohdannaiset) olisi kirjattu käypään arvoon kirjanpitolautakunnan ...