Viitteet 5516-5535 / 8057

  • S-group private label brand versus internationally known strong brand - Case: Rainbow banana 

   Lindroos, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of this thesis was to find out which product customer chooses between two different strong brands: a private label product or an internationally known strong brand product. The quality of the product has an ...
  • S-Pankin säästämisen ja sijoittamisen palvelut 

   Jortikka, Kreetta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia säästämistä ja sijoittamista, saada tietoa mihin tuotteisiin vastaajat säästävät taikka sijoittavat ja onko Suomen taloudellisella tilanteella ollut vaikutuksia säästämiseen. Tutkimuksella ...
  • S/S Kotvio II koneistojen käyttöopas 

   Tuominen, Janne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa höyrylaivan opaskirja Kotvio II:n koneistojen uusille käyttäjille. Opaskirjan tuli olla käyttäjäystävällinen ja kokeneelle käyttäjälle tehty. Työssä selvitettiin höyrylaivan ja Kotvio ...
  • S7-1500 logiikan web-serverin ominaisuudet 

   Lehtinen, Eero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön pääasiallisena aiheena oli tutkia Siemensin S7-1500 -logiikan web-serverin ominaisuuksia. Työn tilaajana oli Raumaster Paper Oy. Tavoitteena oli tutkia minkälaista ja miten diagnostiikka- ja tuotantodataa ...
  • "Saa itse käydä jääkaapilla" : Läheisten ajatuksia kehitysvammaisen asukkaan itsemääräämisoikeudesta asumispalveluissa 

   Jansson, Maarit (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia kehitysvammaisten henkilöiden läheisten ajatuksia ja mielipiteitä vuonna 2016 voimaan tulleesta kehitysvammalaista sekä kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeudesta ja sen toteutumisesta. ...
  • Saa jännittää : materiaalipaketti asiakkaan kohtaamisesta sosiaali- ja terveysalalla 

   Lammi, Riikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa materiaalipaketti jännittämisestä asiakkaan kohtaamisessa sosiaali- ja terveysalalle. Materiaalipaketin tarkoituksena oli esitellä kattavasti teoriaa ja harjoituksia siitä, miten ...
  • Saarijärveltä Kankaanpäähän 

   Krook, Pirjo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kun ajoin Kankaanpäähän autolla ensimmäistä kertaa, oli hikevä ja aurinkoinen päivä. Olin valmiiksi väsynyt, johtuen taakse jääneestä aika rankasta työputkesta, enkä ollut ehtinyt ajatella tulevia pääsykokeita juuri lainkaan. ...
  • Saarikan kotihoidon kuntoutustermistön selventäminen 

   Ruusuvirta, Sanna-Mari (2019)
   Kuntoutusviestintää pidetään itsestään selvänä sosiaali- ja terveysalalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisella täytyy olla käsitteitä kuvaamaan ja perustelemaan omaa työtään. Käsitteiden avulla selvennetään ...
  • Saatavien perintä pienyrittäjän näkökulmasta 

   Kangas, Päivi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Pienyrittäjällä laskutusta ja saatavien perintää hoitaa usein yrittäjä itse, yrittäjän puoliso tai joku työntekijöistä oman työnsä ohella. Ongelmana on, että laskutusta ja perintää sivutoimisesti hoitava on oman alansa ...
  • Saattohoidon prosessi Jokisimpukan tehostetussa palveluasumisessa 

   Kuusisto, Minna (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia saattohoidon prosessi Jokisimpukan tehostettuun palveluasumiseen ja kehittää tehostetun palveluasumisen työntekijöiden saattohoidon osaamista. Lisäksi tavoitteena oli laatia ...
  • Saattohoidon toteutuminen Naantalin terveyskeskuksen vuodeosastolla : hoitajien näkökulma 

   Palmroth, Anniina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena oli saattohoito. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää saattohoidon toteutumista Naantalin terveyskeskuksen vuodeosastolla hoitajien näkökulmasta. Opinnäytetyössä käsiteltiin saattohoitopäätöstä, ...
  • Saattohoidon toteutuminen Uudessakaupungissa : Hoitajien ja omaisten näkökulma 

   Torppa, Kati (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää saattohoidon toteutumista Uudessakaupungissa Vakka-Suomen sairaalan sisätautiosaston hoitajien sekä leskeksi jääneiden puolisoiden mielestä. Tarkoituksena oli saada asiasta ...
  • Saattohoito kehitysvammahoitotyössä-saattohoito-oppaan kehittäminen Antinkartanon hoitohenkilökunnalle 

   Riikola, Lotta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Antinkartanon kuntoutuskeskuksen hoito-henkilökunnalle kehitysvammaisen saattohoitoon opas, jonka tavoitteena oli kehittää tehtävää saattohoitotyötä. Opinnäytetyö tehtiin yhteen ...
  • Saattohoito-opas Mansikkapaikan Palvelukoteihin 

   Sutelainen, Virpi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda saattohoito-opas auttamaan Mansikkapaikan palvelukotien henkilökuntaa toteuttamaan hyvää saattohoitoa. Tavoitteena oli tuottaa selkeä opas mistä on apua lähestyvän kuoleman tunnistamisessa ...
  • Saattohoito-opas omaisille 

   Kaanaa, Heidi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli laatia Laitilan Terveyskotiin saattohoito-opas. Opas käsittelee, mitä tarkoittaa saattohoito ja mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman lähestyessä. Opinnäytetyön tavoitteena oli, että ...
  • Saattohoito-opas omaisille 

   Nikusaari, Päivi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatia Kalannin palvelukeskuksen omaisille saattohoitosuositusten mukainen saattohoito-opas, jossa on tietoa saattohoidosta, kuolevan ihmisen hoitamisesta ja siitä mitä tehdään kuoleman ...
  • Saattohoitopotilaan kivunhoito kotisairaalassa- Hoitotyöntekijöiden kuvaamana 

   Kiviluoma, Miia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, miten hoitajat kuvaavat saattohoitopotilaan kivunhoidon Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitos kuntayhtymän (PoSa) kotisairaalassa. Tavoitteena oli saada tärkeää tietoa ...
  • Saattohoitopotilaiden ja heidän omaistensa tuen ja tiedon tarve 

   Selinkoski, Henna-Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli saattohoitopotilaiden ja heidän omaistensa tuen ja tiedon tarve Karinakodissa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Karinakodille tietoa, miten he voivat kehittää toimintaansa. O ...
  • Saattolämmityksen suunnittelu ja asennus 

   Ilola, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä saattolämmityksen suunnitteluun ja asennukseen. Työ tehtiin Caverion Suomi Oy:lle ja pohjana käytettiin Boliden Harjavallan OCTO-projektin saattolämmitysurakkaa. Työssä pyrittiin ...
  • Sadut ja niiden käyttö lastensuojelulaitoksessa 

   Aartti, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tutkittiin satuja ja niiden käyttöä eräässä satakuntalaisessa vastaan-ottokodissa. Teoriaosuudessa esiteltiin satujen tyyppejä, niiden käyttötapoja ja tera-peuttisia ominaisuuksia, esimerkiksi tunteiden ...