Viitteet 6263-6282 / 8057

  • Taajuusmuuttaja-moottoriyhdistelmien testauspenkki 

   Hanhisalo, Vesa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella, valmistaa ja ottaa käyttöön testauspenkki taajuusmuuttajaohjattujen moottorien kokemien sähköisten vääntömomenttien mittausta varten. Työ tehtiin Metso Paper Pori Oy, Woodhandling ...
  • Taajuusmuuttajakäyttöisen mooring-vinssin käyttöönottotyöt 

   Höyden, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tarkoituksena oli tutkia Rolls-Roycen taajuusmuuttajakäyttöisiä mooring-vinssejä ja erityisesti niiden käyttöönottotyön vaatimuksia. Työ koostuu mooring-vinsseihin liittyvästä teoriasta ja käyttöönnottotyön läpikäynnistä ...
  • Taajuusmuuttajien elinkaaren hallinta 

   Renlund, Tuomas (2019)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Norilsk Nickel Harjavalta tehtaan yli 55 kW taajuusmuuttajien elinkaarta varaosien saannin ja taajuusmuuttajien huoltamisen jatkuvuuden kannalta. Työn teoriaosa koostuu taajuusmuuttajan rakenteesta, ...
  • Taajuusmuuttajien kokoonpanossa tarvittavien komponenttien toimitusprosessin automatisointi 

   Vuorenmäki, Jukka (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä konseptisuunnitelma Danfoss Drivesin Vaasan taajuusmuuttajatehtaan tilankäytön ja toimintojen tehostamiseksi komponenttien kokoonpanoon toimittamiseen liittyvän logistiikan automatisoinnin ...
  • Taantuman vaikutus sijoittamiseen 

   Ruohonen, Ossi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli taantuman vaikutus sijoittamiseen. Työssä pyrittiin selvittämään parhaat mahdolliset sijoitustavat taantuman aikana, siten että sijoituksen riski olisi maltillinen, mutta silti tuotto-odotus ...
  • Tabletin toimivuuden todentaminen kotihoidon ympäristössä 

   Nieminen, Janina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Rauman kaupungin kotihoidon sairaanhoitajien mielipiteitä tabletin toimivuudesta heidän työssään, tabletin ongelmista ja kehittämisideoista tabletin käyttöön. Tavoitteena oli ...
  • Tactic Power Cards-pelikortit Monsters University-hahmolisenssillä 

   Lahdenniemi, Veli-Matti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa suunniteltiin ja toteutettiin pelikortit. Pelikorteissa käytettiin kuvituksena Monsters University -hahmolisenssin hahmoja ja ne toteutettiin hahmolisenssin tyylikirjan ohjeiden ...
  • Tahkoluodon merituulivoimaloiden ensimmäinen vuosihuolto 

   Stenros, Ville (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on Porin Tahkoluodon merituulivoimaloiden vuosihuollon dokumentointi päiväkirjamuotoisesti, ja vuosihuoltojen aikana havaittu tarve päivittää käytössä olevaa ohjeistusta merituulivoimaloilla ...
  • Taide hoitaa 

   Juhantalo, Liisa
   Sarja B, Raportit 5/2007 (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
  • Taide kasvatuksessamme 

   Lehtimäki, Liisa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan kuvataidekasvatusta sisällyttäen tekstiin kirjoittajan omia kokemuksia kasvatuksestaan ja kasvamisestaan. Opinnäytetyössä kerrotaan, miksi taidekasvatuksesta on hyötyä jokaiselle lapselle ...
  • Taidedosetti-projektin dokumentointi valokuvin 

   Eskola, Anna-Emilia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli syksyllä 2011 järjestetyn Taidedosetti-projektin dokumentointi valokuvin. Projekti kuului opetusministeriön ”Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia” –ohjelmaan. Painotus opinnäytetyössä on ...
  • Taideilmaisu asiakkaan tunnekanavana 

   Helenius, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Taiteen tekemisen avulla voi purkaa vaikeita asioita ja löytää itsestään uusia syvyyksiä. Taidetta on nähtävissä kaikkialla esimerkiksi kotona, mediassa ja kaduilla. Jokaisessa meissä on luovuutta. Tässä opinnäytetyössä ...
  • Taideilmaisullinen toimintamalli 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatusympäristöön 

   Palmi, Eeva-Maija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Taideilmaisullinen toimintamalli 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatusympäristöön Palmi Eeva-Maija Satakunnan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma 2015 Ohjaaja: Hautala Päivi-Maria Sivumäärä: 64 Liitteitä: ...
  • Taidekahvila Naulan kävijätutkimus 

   Lindfors, Tiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Taidekahvila Naulan asiakkaiden tyytyväisyyttä ja asiakasprofiilia. Tuloksia hyödyntämällä Naulan omistajat voivat kehittää kahvilansa palveluita ja tarjontaa yhä enemmän asiakkaiden ...
  • Taidelähtöisten menetelmien käyttäminen minäkuvan käsittelyssä aikuisten parissa 

   Hautamäki, Jenna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa taidelähtöisiin menetelmiin perustuvaa ryhmätoimintaa aikuisille. Ryhmässä käsiteltiin taiteen avulla minäkuvaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • Taideterapeuttisen ryhmätoiminnan kokemukset psykososiaalisen kuntoutuksen osana 

   Tuominen, Johanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa taideterapeuttisia ryhmätapaamisia lyhytaikaisen psykososiaalisen tuen tarpeessa oleville aikuisille. Tarkoituksena oli saada kokemuksellista tietoa siitä, minkälainen ...
  • Taikatalvi-tapahtuman asiakastyytyväisyys - case Muumimaailma Oy 

   Isotalo, Eveliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen Muumimaailma Oy:n järjestämään Taikatalvi-tapahtumaan. Tutkimus toteutettiin tapahtuman aikana helmikuussa 2015. Tutkimuksen tarkoituksena oli antaa ...
  • Taimien takuu kuluttajankaupassa 

   Savinko-Jaakkola, Mari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin taimien takuuta kuluttajankaupassa. Tutkimuksessa selvitettiin kuinka lainsäädäntö käsittelee taimia kuluttajakaupan kohteena ja erityisesti kuinka niiden virhelellisyyttä ja takuuta ...
  • Taite : taiteen ja teknologian yhdistämisellä hyvinvointipalveluja 

   Sirkka, Andrew; Satakunnan ammattikorkeakoulu
   Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja B, Raportit 10/2017 (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Taiteen kommunikaatiopolku 

   Kuusimäki, Tomi; Mustaniemi, Saija; Satakunnan ammattikorkeakoulu
   Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja B, Raportit (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)