Viitteet 7035-7054 / 7966

  • Uhka- ja väkivaltatilanteet sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa - Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitohenkilöstön kokemuksia 

   Helin, Heidi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   UHKA- JA VÄKIVALTATILANTEET SAIRAALAN ULKOPUOLISESSA ENSIHOIDOSSA – VARSINAIS-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN ENSIHOITOHENKILÖSTÖN KOKEMUKSIA Helin, Heidi Satakunnan ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Syyskuu ...
  • Uhkaaviin tilanteisiin varautuminen ja niiden hallinta mielenterveyskuntoutuksessa 

   Mettovaara, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa mielenterveyskuntoutuksessa työsken-televien ohjaajien osaamisen tasosta uhkaaviin tilanteisiin varautumisessa ja hallin-nassa. Lisäksi haluttiin selvittää millaisia rakenteellisia ...
  • Uhkailun ja väkivallan kohtaaminen päihdehuollon asumisyksikössä 

   Meito, Laura (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli uhkailun ja väkivallan kohtaaminen päihdehuollon asumisyksikössä. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja analysoida sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstön kokemuksia uhkailu- ja ...
  • Uhrin edun mukaisuuden huomioon ottaminen käytännön sovittelutoiminnassa : Uhridirektiivin tuomat muutokset 

   Kuntonen, Tanja (2019)
   Uhridirektiivi annettiin 25.10.2012 ja se tuli saattaa EU:n jäsenvaltioissa voimaan 16.11.2015 mennessä. Tämä direktiivi on vaikuttanut muihinkin lakeihin, mutta tässä työssä sen tuomia muutoksia on tarkasteltu sovittelulain ...
  • Uimahallien peruskorjausten erityispiirteet rakennusurakoitsijan näkökulmasta 

   Jaakola, Toni (2019)
   Tässä opinnäytetyössä keskitytään uimahallien erityisolosuhteisiin sekä käydään läpi peruskorjauksen aikaisia huomioita rakennusurakoitsijan näkökulmasta. Opinnäytetyössä käytetään esimerkkikohteena Kankaanpään liikuntakeskuksen ...
  • Uimahallin sähköisen huoltokirjan käyttöönotto 

   Lehtimäki, Timo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Porin Kaupungin Tekninen Palvelukeskus kiinteistövarallisuuden yksikkö, joka on vastuussa Porin kaupungin omistamien kiinteistöjen hallinnasta, oli valinnut sähköisen huoltokirjan toimittajaksi Haahtelan Oy RES huoltokirja ...
  • Uimakoulu vesipelkoisille lapsille 

   Grönfors, Vappu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Uimataito mielletään suomalaisten kansalaistaidoksi. Vesi elementtinä tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiselle liikkujalle, rajoituksista huolimatta. Vedessä liikkuminen on mahdollista sellaisilla tavoilla, jotka maalla eivät ...
  • Uinuva Universumi 

   Rantanen, Nelli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli roolipelaaminen ja hahmokirjoittaminen. Halusin kirjoittaa harrastuksestani, sillä olen sen avulla oppinut sekä uusia ajatusmalleja, että tuntemaan ja hyväksymään itseni. Roolipelauksen terapiamainen ...
  • UK MARKET RESEARCH FOR TUKIMET OY 

   Simiyu, Brian (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to look into the walking aids industry in the UK and find out if there is any potential market for a newly innovated walking aid from Tukimet Oy. Tukimet Oy is a company from Rauma, Finland ...
  • UL -potkurilaitteen nostosylinterin materiaalitarkastelu 

   Stenberg, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia vaihtoehtoisia materiaaleja ja pinnoituksia UL – potkurilaitteen nostosylinterille. Työ rajattiin tarkasti sylinteriputkeen eikä siinä otettu huomioon hydrauliikkaan tai linjaukseen liittyviä ...
  • UL 508A standardin ohjeistus teollisuuden sähkökeskusvalmistuksessa 

   Wikström, Mats (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ohjeistukset UL 508A standardista sekä Industrial Machinery lisävaatimuksesta Satmatic Oy:lle. Opinnäyte koostui kolmesta osa-alueesta, jotka olivat projektin lähtötietojen tiedustelu ...
  • Ulkoasiainhallinnon sillanrakentajat - virkamiehet kansainvälisessä virkamiesvaihdossa 

   Malmila, Niina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia, miten Suomen ulkoasiainhallinnossa toteutetaan kansainvälistä virkamiesvaihtoa. Tavoitteena oli selvittää, miten kansainvälinen virkamiesvaihto hyödyttää ulkoasiainhallintoa lähettävänä ...
  • Ulkoilmassa 

   Saviaro, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössäni käsittelen elämistä taideopiskelijana, taiteilijana ja ulkoimamaisemamaalarina oman arkeni ja toimintani kautta.
  • Ulkoilupäivä mielenterveyskuntoutujille 

   Tuunainen, Saara (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö toteutettiin projektina, jonka tarkoituksena oli järjestää yksi ulkoilutapahtuma mielenterveyskuntoutujille. Projekti toteutettiin yhteystyössä Porin mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n kanssa ja tapahtumaan ...
  • Ulkoiset muuttujat ravintolan liiketoiminnassa : Case Bar&Cafe Kanuuna 

   Ylinen, Matti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia tekijöitä, jotka vaikuttavat ravintolan tuloksen syntymiseen ja sen kehittymiseen, ja saada siten arvokasta tietoa liiketoiminnan kehittämiseen. Tutkimuksen kohteena oli Parkanoon ...
  • ULKOISTAMINEN OPPILAITOKSESSA SOPIMUSHALLINNON NÄKÖKULMASTA : Case: Hamk Oy, Mustialan yksikkö 

   Alatalo, Monna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia sopimushallintoa julkisen hankintayksikön näkökulmasta suhteessa kiinteistöhuollon palveluntarjoajaan. Tavoitteena oli löytää ratkaisumalleja käytännön tekemistä paremmin ohjaavaan, ...
  • ULKOISTETUN KIRJANPIDON SIIRTÄMINEN TAKAISIN YRITYKSELLE 

   Irjala, Satu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on taloushallinnon siirtäminen kirjanpitäjältä yrittäjälle itselleen (yksityinen elinkeinoharjoittaja). Päätavoitteena oli valita toimeksiantajalle sopiva kirjanpito-ohjelma, jolla voidaan tehdä ...
  • Ulkomaalainen työntekijä Suomessa - maahantulo, verotus ja sosiaaliturva 

   Hintikka, Niina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli ulkomaalaisen henkilön työskentely Suomessa. Tavoitteena oli selvittää, millaisia lupamenettelyjä Suomeen tulevalta ulkomaalaiselta henkilöltä vaaditaan, miten ulkomaalaista henkilöä verotetaan ...
  • ULKOMAALAISTEN ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET LASTENNEUVOLAPALVELUISTA 

   Ankelo, Jasmiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ulkomaalaisten asiakkaiden kokemuksia ja toivomuksia lastenneuvolapalveluista Raumalla. Tavoitteena oli tuottaa tietoa ulkomaalaisten kanssa työskenteleville terveydenhoitajille ...
  • Ulkomaalaisten työntekijöiden perehdytys suomalaiseen työyhteisöön 

   Chtcheklanov, Konstantin (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä tutkittiin miten ulkomaalaisia työntekijöitä perehdytetään suomalaiseen työyhteisöön ja miten perehdytetyt työntekijät kokivat perehdytyksen onnistuvan. Tein tutkimuksen henkilöstövuokrayritykselle, jossa ...