• 3D Flash-autopeli 

   Naskali, Arto (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö käsittelee Flash-pohjaisen kolmiulotteisen autopelin suunnittelua ja toteutusta. Peli toteutetaan yhteistyössä Johannes Ahvenniemen kanssa. Pelistä ei vielä opinnäytetyön tekemisen aikana tullut valmista ...
  • 3D- JA PELIOHJELMOINTIA OPENGL-RAJAPINNALLA 

   Vesa, Klaus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua 3D-maailmaan sekä toteuttaa tämän pohjalta yksinkertainen kolmiulotteinen sovellus. Grafiikkatoiminnallisuuksien hyödyntäminen oli tarkoitus toteuttaa nimenomaan vuorovaikutteisten ...
  • 3D-kameran ja yhteistyörobotin käyttö konenäkösovelluksessa 

   Jantunen, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä kehitettiin kevyiden kappaleiden tunnistus- ja poimintamenetelmä, kun kappaleet sijaitsevat laatikossa erilaisissa satunnaisissa asennoissa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia miten 3D-kuvausta ...
  • 3D-mallin elinkaari 

   Halin, Samuli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää 3D-mallien käytön laajuutta, sekä tutkia 3D-mallien käyttöön liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Työ oli Alfa Laval Aalborg Oy:n suunnittelutyöhön pohjautuva, joten siinä ...
  • 3D-mallinnus ja 3D-animaatiot biovoimalaitoksesta 

   Hiltula, Tytti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tehtiin biovoimalaitoksen piirustuksista 3D-mallinnus ja animaatiot. Työn tarkoituksena oli saada valmiiksi Recwell Oy:lle markkinointiin tarkoitetut kuva- ja videomateriaalit. Työssä perehdyttiin ...
  • 3D-mobiilipelin kehittäminen Unityllä 

   Laitinen, Jussi; Havusalmi, Riku (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli 3D-mobiilipelin kehittäminen käyttäen Unity3D-pelimoottoria. Pelin idea oli pyöräilypeli, missä pystyy heittämään pizzalaatikoita nälkäisille kodittomille sekä ampumaan ihmiskuntaa ...
  • 3D-suunnittelun hyödyntäminen tehdassuunnittelussa 

   Piipponen, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mikä olisi paras 3D-tehdassuunnitteluohjelma UPM:n Rauman paperitehtaan tarpeet huomioiden. Tarkoi-tuksena oli myös kartoittaa, minkälaisia hyötyjä saataisiin 3D-suunnittelun ...
  • 3D-tulostustekniikan vaikutus pienoismallien valmistukseen 

   Nurmikko, Joni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tarkoitus opinnäytetyössä oli tutkia 3D-tulostustekniikan vaikutusta Case-yrityksen pienoismallien tuotantoon. Kohdeyrityksenä oli AN-Design. Tarkoitus tutkimuksessa oli selvittää 3D-tulostuksen ja käsityön prosessit ...
  • 3G-etätukiasema 

   Lakner, Tibor (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Mobiiliverkkojen tekniikoiden opetus on Satakunnan ammattikorkeakoulun tietoliikenneopetuksen kiinnostavin osa. Opetusympäristön keskipisteenä oleva NGN-laboratorion toiminta herättää kiinnostusta laajalti ja sen esittämiseen ...
  • 3G-kortin hallintatyökalu 

   Ojala, Timo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia matkapuhelinverkkojen toimikorttien rakenteita ja niihin sopivia työkaluja. Työssä tutkittiin USIM-kortin rakennetta, toimintaa, autentikointia ja sen eroa SIM-korttiin. Työssä ...
  • 3G-mittauksia 

   Aaltonen, Nico (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Nykyään 3G-verkko kattaa lähes koko maan. Kuitenkin signaalin kuuluvuus heikkenee sisätiloihin tultaessa. Paras ratkaisu kuluvuuden parantamiselle on antennin asentaminen. Insinöörityön aiheena oli tutkia erilaisten ...
  • 3G-mobiiliverkkoyhteydet 

   Karaksela, Lauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin mitä 3G:llä tarkoitetaan, painottaen suomalaisittain tärkeää UMTS:ia. Työssä käytiin läpi 3GPP julkaisut aina Release 99:stä Release 8:n saakka, perehtyen erityisesti UTRAN:ssa tapahtuviin ...
  • 4-6-vuotiaan lapsen motorisen kehityksen tukeminen eläinavusteisin menetelmin 

   Lipsula, Janika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Liikunnalla on tärkeä vaikutus lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen, terveyteen ja hyvinvointiin. Lapsen leikkiessä ja touhutessa hän oppii samalla erilaisia motorisia taitoja, joita tarvitsee myöhemmin elämässään, ja ...
  • 400 KV VOIMALINJAN MAADOITUKSEN VARMENTAMINEN 

   Hallikainen, Aapo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suurjännitevoimalinjan maadoitus on suunniteltava ja toteutettava erityisen kattavasti ja huolellisesti. Voimalinjalla mahdollisesti tapahtuva vikatilanne ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Työn tärkeimpänä ...
  • 41-ilmeniittimyllypiirin säätöjen vaikutus hiukkaskokojakaumaan 

   Airasmaa, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Kemira Pigments Oy:n titaanioksidipigmenttiprosessin ensimmäisiä vaiheita on ilmeniitin jauhatus kuulamyllyssä. Jauhatusprosessin lopputuloksessa on ilmeniitin halutun hiukkaskoon osuus liian pieni. Halutusta poikkeavat ...
  • 5S-mallin hyödyntäminen Sunwire™ tuotannossa 

   Patoranta-Lötjönen, Anu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän työn tarkoituksena oli pilotoida 5S-menetelmä aurinkolankatuotantoon. Työ toteutettiin Luvata Pori Oy:n Sunwire tuotanto-osastolle. Sunwire valmistaa aurinkopaneeleissa käytettävää kuparipohjaista, tinalla päällystettyä ...
  • 5S-menetelmän käyttöönotto kuparin kuumapuristustuotannossa 

   Laine, Oskari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli 5S-menetelmän käyttöönotto kuparin kuumapuristustuotannossa. Työ toteutettiin Luvata Pori Oy:n tuotantotiloissa. Luvata on yksi johtavimmista metallinjalostajista, komponenttien ...
  • 5S-menetelmän käyttöönotto metallilaboratoriossa 

   Hursti, Janne (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata vaiheittain 5S-menetelmän käyttöönottoa, joka toteutettiin kohdeyrityksen Luvata Pori Oy:n metallilaboratoriossa. Osana opinnäytetyötä rakennettiin laboratorioon myös näytevarasto, ...
  • 5S-MENETELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO: LUVATA PORI OY 

   Rantanen, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli 5S-menetelmän käyttöönotto Luvata Pori Oy:n tuotannos-sa. Tutkimuksen lähtökohtana ja ongelmana oli siisteyden ja järjestyksen puute. Ta-voitteena oli aikaansaada valittuun pilottikohteeseen ...
  • 5S-menetelmän soveltaminen kupariteollisuuden tuotantoon 

   Murto, Heini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tuotteiden laatuvaatimusten lisääntyessä ja tiukkojen tuotantoaikataulujen kiristyessä kiinnitetään koko ajan enemmän huomioita työympäristön siisteyteen ja toimivuuteen. Tuotannon oletetaan pystyvän muutoksiin ongelmitta ...