Satakunnan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 6243-6262 / 8186

  • Sähköauton käyttö pienkiinteistön varavoiman lähteenä 

   Tuomola, Ilkka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä tutkittiin teoreettisesti mahdollisuuksia käyttää sähköautoa pienkiinteistön varavoiman lähteenä. Työssä todettiin, ettei sähköautojen käyttö pienkiinteistöjen varavoimana ole järkevää, sillä tarvittavat ...
  • Sähköenergian mittaus SAMK:n Vähärauman kampuksella 

   Tulonen, Jussi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli sähköenergian mittaus Satakunnan ammattikorkeakoulun Vähärauman kampuksella. Työn tarkoituksena oli laatia kaaviot kampuksen sisäisestä sähkönjakelusta ja sähköenergianmittauksesta sekä ...
  • Sähköinen Arkistointi 

   Pohjola, Anu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia yritysten arkistointiin liittyviä ratkaisuja, erityisesti sähköistä arkistointia. Lisäksi tavoitteena oli selvittää arkistoinnin hyötyjä, mahdollisia ongelmia, sekä vaikutuksia yrityksen ...
  • SÄHKÖINEN INFOTAULU ASIAKKAAN OPASTAMISEEN 

   Viljanen, Matti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa ohjelmisto sähköiseen asiakkaan opastusjärjestelmään ohjelmiston tilaajan, Citidigi Oy, vaatimusten mukaan. Projektin ensisijainen käyttötarkoitus oli tuottaa ...
  • Sähköinen laskutus : kohteena Satakunnan Ammattikorkeakoulun opiskelijat sekä Rauman lähialueen yritykset 

   Valtanen, Juha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena oli sähköinen laskutus Satakunnan Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden sekä Rauman lähialueen yritysten näkökulmasta. Tarkoituksena oli selvittää kuinka paljon opiskelijat käyttävät e-laskua ja haluaisivatko ...
  • Sähköinen laskutus Pintopuu Oy:ssä 

   Niemi, Janna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli sähköinen laskutus Pintopuu Oy:ssä. Yrityksessä otettiin käyttöön huhtikuussa 2014 uusi toiminnanohjausjärjestelmä. Uuden järjestelmän myötä myös sähköinen laskutus tuli ajankohtaiseksi. Opinnäytetyössä ...
  • Sähköinen markkinointiviestintäsuunnitelma kohdeyritykselle 

   Lammi, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten kohdeyritys pystyy tavoittamaan kohdeyleisönsä tehokkaasti sähköisen markkinointiviestintäsuunnitelman avulla. Kohdeyritys toimii puupolttoaineen tuotanto- ja myyntialalla ...
  • Sähköinen opastustaulu 

   Raitanen, Jussi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa sähköinen opastusjärjestelmä erilaisiin tiloihin kuten liikkeisiin. Opastusjärjestelmä on interaktiivinen ja se toimii kosketusnäytöllä. Järjestelmän ohjelmisto ...
  • Sähköinen ostolaskujen käsittely, case Antinasu & Ratsula Oy 

   Kuusela, Miikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee sähköistä ostolaskun kiertoa ja sähköistä taloushallintoa. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Antinasu & Ratsula Oy. Antinasu & Ratsula Oy:öön otettiin maaliskuussa 2011 ASP teknologiaan perustuva ...
  • Sähköinen palkkahallinto yrityksen, tilitoimiston ja palkanlaskijan kannalta 

   Majava, Tero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia sähköisen palkkahallinnon vaikutuksia ja näkökulmia yrityksen, tilitoimiston ja palkanlaskijan kannalta verrattuna perinteiseen palkkahallintoon. Tarkoituksena oli kartoittaa sähköisen ...
  • Sähköinen perehdytyskansio Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän lääkärin vastaanotoille 

   Heinonen, Johanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin projektimuotoisena. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä sähköinen perehdytyskansio ja perehdytyksen tarkistuslista Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän lääkärin vastaanotoille. ...
  • SÄHKÖINEN PEREHTYMISOHJELMA SOTESIN TERVEYSKESKUSSAIRAALAN TYÖNTEKIJÖILLE 

   Laurila, Eerika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tänä päivänä terveydenhuoltoalalla on jatkuvaa muutosta joka tuo myös haasteen ajantasalla pysyvään perehdytysmateriaaliin. Perehdyttäminen on lakisääteistä, se on työnantajan velvollisuus ja työntekijän oikeus. Siirtyminen ...
  • Sähköinen rekrytointi haastaa perinteisemmät rekrytointimenetelmät : Case Rauman kaupunki 

   Toivonen, Sanna; Tuomisalo, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyössä tutkittiin sekä hakijoiden että työnantajien kokemuksia sähköisestä rekrytoinnista. Kohdeorganisaationa tutkimuksessa oli Rauman kaupunki ja sen kesätyöntekijät. Tutkittu sähköinen rekrytointijärjestelmä ...
  • Sähköinen toimintakatsausprojekti 

   Lehtinen, Kai (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa Satakunnan Ammattikorkeakoulun liiketalouden ja tietojenkäsittelyn Huittisten toimipisteen sähköinen toimintakatsaussovellus. Sovelluksen päämääränä oli korvata ...
  • SÄHKÖINEN UUTISKIRJE TYÖYHTEISÖN TUOTE- JA BRÄNDIVIESTINNÄN KANAVANA 

   Heikkilä, Joanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia sähköisen uutiskirjeen toimivuutta ja vaikutusta työyhteisön tuote- ja brändiviestinnän kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena oli tutkia, voidaanko sisäisellä uutiskirjeellä parantaa kohdeyhtiön ...
  • SÄHKÖINEN VIESTINTÄ : Case: Porin Rakennusmessut 2011 

   Hänninen, Mari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Porin Rakennusmessujen 2011 sähköistä viestintää, johon sisältyy Porin Rakennusmessujen internetsivujen siirtäminen julkaisujärjestelmään sekä sosiaalisen media merkitys markkinointi- ja ...
  • SÄHKÖISEEN KIRJAAMISEEN SIIRTYMISEN VAIKUTUKSIA HOITAJIEN AJANKÄYTTÖÖN JA HOITAJIEN PALAUTTEITA SÄHKÖISESTÄ KIRJAAMISESTA SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALAN TEHO-OSASTOLLA 

   Järvinen, Sarianna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   SÄHKÖISEEN KIRJAAMISEEN SIIRTYMISEN VAIKUTUKSIA HOITAJIEN AJANKÄYTTÖÖN JA HOITAJIEN PALAUTTEITA SÄHKÖISESTÄ KIRJAAMISESTA SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALAN TEHO-OSASTOLLA Järvinen, Sarianna Satakunnan ammattikorkeakoulu Hoitotyön ...
  • Sähköiseen taloushallintoon siirtyminen Rauman alueen tilitoimistoissa 

   Pietilä, Heli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli sähköiseen taloushallintoon siirtyminen Rauman alueen tilitoimistoissa. Tutkimuksessa selvitettiin, millä asteella sähköinen taloushallinto on Rauman alueen tilitoimistoissa. Tutkimus tehtiin, ...
  • Sähköisen asiakastyytyväisyyskyselyn kehittäminen Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy:lle 

   Suomela, Mia (2019)
   Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy. Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy on yksityinen lastensuojelun avo- ja sijaishuollon mukaisia palveluja tuottava yritys. Yrityksessä jatkuva ...
  • Sähköisen asiakkuudenhallinnan kehittämisprojekti Case: Länsi-Suomen Osuuspankki 

   Norri, Emilia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Toiminnallisessa opinnäytetyössä on toteutettu kaksi opasta case-yrityksen sisäiseen käyttöön. Case-yritys Länsi-Suomen Osuuspankki on OP-Pohjola –ryhmään kuuluva osuustoiminnallinen pankkialan yritys, jonka liiketoiminta ...