Satakunnan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 6283-6302 / 8107

  • Sähköyhtiön energiansäästöpalveluiden kehittäminen 

   Sahakoski, Jaana (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli Vatajankosken Sähkö Oy:n energiansäästöpalveluiden kehittäminen. Asiakkaiden tyytyväisyyttä energiansäästöpalveluihin tutkittiin kvantitatiivisen kyselytutkimuksen avulla kesällä 2006. ...
  • Säiliöauto- ja öljytuotealaa koskevan työehtosopimuksen palkanlisät case Baltic Tank Oy 

   Veneranta, Susanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on nestemäisten kemikaalien varastointiin erikoistunut yritys, Baltic Tank Oy. Työn tarkoitus on laatia työehtosopimuksen soveltamisohje. Käsiteltävä työehtosopimus on AKT:n säiliöauto- ...
  • Säkylän kalkkunateurastamon ilmajäähdyttämön laajennus 

   Vilavuo, Pasi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Maailmantalouden näkymien kehittyessä edelleen heikompaan suuntaan, korostuu erityisesti talouden kasvupohjaa vahvistavien rakenneuudistusten toimeenpano. Tällaisena aikakautena mm. tuottavuuden kasvu tulee asettaa ...
  • SÄKYLÄN KANSALAISRAATI : "Miten vammaisten ja kehitysvammaisten elinoloja ja toimintamahdollisuuksia voitaisiin parantaa" 

   Ylitalo, Erja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Säkylän vammaisten- ja kehitysvammaisten kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia voitaisiin parantaa.Tavoitteena oli tuottaa tietoa, miten vammaisten ...
  • Säkylän kunnan tarjoamat ja kuntalaisten käyttämät lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut 

   Laxström, Mariel; Sundelin, Sarita (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Säkylän kunnan tarjoamat ja kuntalaisten käyttämät lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut. Opinnäytetyön tavoitteena oli, että Satakunnan ammattikorkeakoulun mielenterveys ...
  • Säkylän lapsiperheiden kansalaisraati 

   Rinne, Erika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä kuvaillaan kaksipäiväisen Säkylän lapsiperheiden kansalaisraadin kulkua sekä kerrotaan, miten lapsiperheiden vanhemmat koostivat julkilausuman ja minkälainen julkilausumasta muodostui. Opinnäytetyön tavoitteena ...
  • Säpinää sisällä -pelilaukkukoulutus kehitysvammaisten aikuisten asuntoloiden työntekijöille 

   Setälä, Anna; Tupala, Riikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää kehitysvammaisten aikuisten asuntoloiden työntekijöille Säpinää sisällä -pelilaukkukoulutus viidessä Satakunnan sairaanhoitopiirin asuntolassa ja tutkia, miten ...
  • Säteily ja sen hyödyntäminen teollisuudessa 

   Pietilä, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäyte työn tehtävänä oli selvittää, minkälaisia tarpeita teollisuudella on säteilyn käytössä, materiaalien tarkastuksessa, menetelmien kautta, että säteilyn vaikutukset säteily työtä tekevän ihmisen terveyteen.Tuon ...
  • Säännöllisen lyhytaikaishoidon merkitys omaishoitajan jaksamiseen 

   Nenonen, Satu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän kehittämistehtävän tarkoituksena oli arvioida ja kehittää säännöllisiä lyhytaikaishoitojaksoja. Kehittämistehtävän tavoitteena oli selvittää asiakaslähtöisen arviointimallin (Bikva) avulla, tukevatko säännölliset ...
  • Säännöllistä kotihoitoa saavien ikääntyneiden suunterveyden yhteys ravitsemustilaan 

   Nieminen, Maarit (2019)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida säännöllistä kotihoitoa saavien ikääntyneiden suunterveyttä, ravitsemustilaa sekä suunterveyden yhteyttä ravitsemustilaan. Osana tutkimusta tehtiin ikääntyneille suunterveyden arviointi ...
  • Säästäjän rahastot Osuuspankissa ja Nordeassa 

   Kuusisto, Marlena (2020)
   Työn teoriaosassa käytiin läpi säästämisen ja sijoittamisen aloittamista sekä sijoittamisen motiiveja. Käytiin läpi myös seikkoja, joita on hyvä ottaa huomioon sijoituskohdetta valittaessa sekä mitä ovat eri sijoitusrahastot. ...
  • Säästäminen ja sijoittaminen Huittisten Säästöpankissa 

   Joutsenvirta, Riina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli tutkia säästämistä ja sijoittamista, sekä säästämättömyyden syitä, eli syitä siihen miksi säästämistä ei ole vielä mahdollisesti aloitettu sekä minkälaista kiinnostusta ihmisillä on säästämistä ...
  • SÄÄTIÖIDEN SULAUTUMISEN EDELLYTYKSET, VAIKUTUKSET TOIMINTAAN SEKÄ PERUSTELUT SULAUTUMISELLE 

   Vepsäläinen, Lauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli käsitellä Rauman Kauppaoppilaitoksen Kannatussäätiön ja Rauman Teknillisen Oppilaitoksen Tukisäätiön mahdollisen sulautumisen edelly-tyksiä. Lisäksi tutkittiin, mitä vaikutuksia sulautumisella ...
  • Taajuusmuuttaja-moottoriyhdistelmien testauspenkki 

   Hanhisalo, Vesa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella, valmistaa ja ottaa käyttöön testauspenkki taajuusmuuttajaohjattujen moottorien kokemien sähköisten vääntömomenttien mittausta varten. Työ tehtiin Metso Paper Pori Oy, Woodhandling ...
  • Taajuusmuuttajakäyttöisen mooring-vinssin käyttöönottotyöt 

   Höyden, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tarkoituksena oli tutkia Rolls-Roycen taajuusmuuttajakäyttöisiä mooring-vinssejä ja erityisesti niiden käyttöönottotyön vaatimuksia. Työ koostuu mooring-vinsseihin liittyvästä teoriasta ja käyttöönnottotyön läpikäynnistä ...
  • Taajuusmuuttajien elinkaaren hallinta 

   Renlund, Tuomas (2019)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Norilsk Nickel Harjavalta tehtaan yli 55 kW taajuusmuuttajien elinkaarta varaosien saannin ja taajuusmuuttajien huoltamisen jatkuvuuden kannalta. Työn teoriaosa koostuu taajuusmuuttajan rakenteesta, ...
  • Taajuusmuuttajien kokoonpanossa tarvittavien komponenttien toimitusprosessin automatisointi 

   Vuorenmäki, Jukka (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä konseptisuunnitelma Danfoss Drivesin Vaasan taajuusmuuttajatehtaan tilankäytön ja toimintojen tehostamiseksi komponenttien kokoonpanoon toimittamiseen liittyvän logistiikan automatisoinnin ...
  • Taantuman vaikutus sijoittamiseen 

   Ruohonen, Ossi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli taantuman vaikutus sijoittamiseen. Työssä pyrittiin selvittämään parhaat mahdolliset sijoitustavat taantuman aikana, siten että sijoituksen riski olisi maltillinen, mutta silti tuotto-odotus ...
  • Tabletin toimivuuden todentaminen kotihoidon ympäristössä 

   Nieminen, Janina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Rauman kaupungin kotihoidon sairaanhoitajien mielipiteitä tabletin toimivuudesta heidän työssään, tabletin ongelmista ja kehittämisideoista tabletin käyttöön. Tavoitteena oli ...
  • Tactic Power Cards-pelikortit Monsters University-hahmolisenssillä 

   Lahdenniemi, Veli-Matti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa suunniteltiin ja toteutettiin pelikortit. Pelikorteissa käytettiin kuvituksena Monsters University -hahmolisenssin hahmoja ja ne toteutettiin hahmolisenssin tyylikirjan ohjeiden ...