"Aalto, Sakari" - Selaus tekijän mukaan Satakunnan ammattikorkeakoulu

    • Ensivastelomake ensivastetoiminnan ilmentäjänä 

      Aalto, Sakari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
      Ensivastetoiminta on osa terveydenhuoltoon kuuluvaa ensihoitopalvelua. Satakunnassa ensivastetoimintaa tuottaa sekä Satakunnan pelastuslaitoksen päätoiminen henkilöstö että sopimuspalokuntien jäsenet, jotka ensivastetehtävissä ...