Uusimmat viitteet

 • Urakkaneuvottelukäytännön kehittäminen 

  Hattula, Ville (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Urakkaneuvottelupöytäkirja on asiakirjajärjestyksessä YSE 1998 mukaan heti urakkasopimuksen jälkeen. Sen merkitys urakan suorittamisen aikana unohdetaan usein. Urakoitsijalle ja tilaajalle olisi ehdottoman tärkeää sopia ...
 • Sevas Kodit Oy, kiinteistöhallinnon sähköisten järjestelmien kehittäminen 

  Viitala, Ville (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on laadittu Sevas Kodit Oy:n toimeksiannosta. Sevas Kodit Oy on Seinäjoen kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Sevas Kodit Oy palvelee Seinäjoen kaupungin asukkaita vuokra-asuntoasioissa voittoa tavoittelematta. ...
 • Rakennushankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valinta ideakilpailulla 

  Rintamäki, Riina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on Lapuan lukion pää- ja arkkitehtisuunnittelun valinta ideakilpailun avulla. Työn tilaajana on Lapuan kaupunki. Tutkimustehtävänä on löytää tilaajan kannalta kokonaistaloudellisesti edullinen ja ...
 • Sisäisen viestinnän kehittäminen rakennusalan PK-yrityksessä 

  Sandberg, Marika (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö on laadittu Vaasan Rakennuskorjaus Oy:n toimeksiannosta. Kyseinen yritys toimii rakennusalalla ja sen pääasiallinen toiminta-alue on Vaasa ja sen lähiseutu. Sen toiminta on keskittynyt pääasiassa ...
 • Teräsbetonipalkin mitoitus eurokoodeilla murto- ja käyttörajatilassa 

  Riihimäki, Kalle (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee yksiaukkoisen teräsbetonipalkin mitoitusta eurokoodeilla murto- ja käyttörajatilassa. Murtorajatilamitoituksessa otetaan huomioon palkille tuleva taivutus- ja leikkausrasitus sekä erityisesti ...
 • Eurokoodipohjaiset laskentamenetelmät tavanomaisten teräsrakenteiden mitoituksessa : Insinööritoimisto Savela Oy 

  Holmi, Ville (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena kehittää Insinööritoimisto Savela Oy:n eurokoodin mukaista teräsrakennelaskentaa. Eurokoodin myötä monilta osin tarkentunut ja samalla monimutkaistunut rakennelaskenta on tuonut haasteita ...
 • Vanhojen sillankaiteiden vahvistaminen ja uusimisen priorisointi 

  Keränen, Vesa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Liikennevirasto, joka tilasi työn Siltanylund Oy:ltä. Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää pisteytysmenetelmä, jolla voidaan priorisoida Liikenneviraston hallinnoimien tiesiltojen ...
 • Projektinhallintaohjelmisto järjestelmähankkeena 

  Mantila, Timo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön aiheena oli projektinhallintaohjelmisto järjestelmähankkeena. Tutkimusongelmana oli asioiden hallittavuuden heikkeneminen rakennushankkeiden lisääntyessä. Projektinhallintaohjelmiston käyttöönottoa valmisteltiin ...
 • Työturvallisuuden eri osapuolile tuomat vastuut ja velvollisuudet rakennushankkeissa 

  Helenius, Katja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Kehitystyön tarkoituksena oli tehdä työkalu työsuojelutarkastajan käyttöön. Työ-suojeluhallinto (sosiaali- ja terveysministeriö) uudistui vuoden 2010 alusta, kun valtion hallintoja uudistettiin. Vuonna 2009 voimaan ...
 • Ristikkokannattajan suunnittelu ja valmistus Ruukin konepajoilla 

  Harju, Jani (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Kehittämistehtävän tarkoitus on tehostaa teräsristikoiden suunnittelua ja valmistusta Ruukki Constructionin tehtailla. Ristikot ovat tyypillisiä hallirakennusten kattokannattajia. Ristikot ovat nivelellisesti kiinnitettyjä ...
 • Kehittämistehtävä rakennusalan koulutukseen 

  Isopahkala, Olli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän kehittämistehtävän tarkoitus on antaa opettajalle käytännön työkalu ja apuväline toisen asteen ammatilliseen koulutukseen talonrakentamisen alalla. Opiskelijan valmistuttua talonrakentajan ammattiin häneltä odotetaan ...
 • Opetusmenetelmäpohdintaa rakennusalan opetussuunnitelman tueksi 

  Ylinen, Ilkka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
  Kehittämistehtävässä etsitään käytännön apukeinoja ja välineitä toisen asteen ammatillisen opettajan työn tueksi talonrakennuksen alalla. Tällä tähdätään opettajan työn helpottamiseen ja opiskelijan oppimistulosten ...