Uusimmat viitteet

 • Foaming and chemical foam control of lignin-phenol-formaldehyde (LPF) adhesives 

  Laukkanen, Sanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Phenol-formaldehyde resins are a commonly used raw material in plywood adhesives. Lignin is a bio-based polymer that can be used as a partial phenol replacement to create lignin-phenol-formaldehyde (LPF) resins. Foaming ...
 • Suolalaadun vaihtamiseen tarvittavat muutokset suolaliuoskierrossa 

  Rantala, Valtteri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kemira Chemicals on kemianteollisuuden yritys, joka valmistaa kemikaaleja pääasiassa paperi- ja selluteollisuuden tarpeisiin. Kemira Chemicals valmistaa esimerkiksi suolahappoa, lipeää sekä kloraattia. Näiden tuotteitten ...
 • Fermenttorin käyttöönotto 

  Pellinen, Tuomas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö suoritettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kuitu 3 -tiloissa, joka on osa koulun tutkimusyksikköä. Aiheena oli laboratorio- ja koulutuskäyttöön suunnitellun bioreaktorin eli fermenttorin ja siihen ...
 • PLA-kuidun vaikutus paperin mekaanisiin ominaisuuksiin 

  Asikainen, Toni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Sa-vonlinnan Kuitulaboratoriolla. Tavoitteena oli tutkia PLA:n vaikutusta paperin venyvyyteen ja lämpömuokattavuuteen. Tutkittiin polylaktidi-kuitujen ...
 • Uuden puristusjauhatusmenetelmän kehittämien : KID- ja levyjauhatuksen yhdistäminen 

  Huupponen, Niko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, kuinka KID-puristusjauhatus soveltuu teräjauhatuksen esikäsittelyvaiheeksi ja on saada lisää tutkimustuloksia puristusjauhatuksen aiheuttamista muutoksista kuidun ja paperin ...
 • Absorption tehostaminen hiilidioksidin talteenottoprosessissa 

  Silvennoinen, Juha (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Mikkelin ammattikorkeakoulussa patentoidun hiilidioksidin talteenottoprosessin absorptiovaiheen tehostamista. Absorptio toteutetaan kuplakolonnissa, jossa kuplakoko määrää aineensiirtopinta-alan. ...
 • Hiokkeen yhdistelmävalkaisun optimointi 

  Mänttäri, Janne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Stora Enson Anjalan paperitehtaan painehiomolla. Työn tavoitteena oli optimoida H3-linjalla hiokkeen yhdistelmävalkaisun apukemikaalina käytettävän lipeän määrä ja näin vähentää ...
 • Biopohjaisen metanolin analytiikka 

  Meuronen, Maria (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa käyttöön viisi standardimentelmää metanolin testaukseen ja selvittää biopohjaisen metanolin analytiikkaa. Työ koostuu kirjallisesta ja kokeellisesta osasta. Opinnäytetyö tehtiin ...