Uusimmat viitteet

 • Digitaalisten sisältöjen jakelu internetissä : kyselytutkimus 

  Autio, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
  Internetin rooli ihmisten jokapäiväisessä elämässä kasvaa jatkuvasti suuremmaksi. Samalla monet sellaiset tuotteet, jotka perinteisesti on tuotettu ja myyty fyysisessä muodossa, ovat muuttumassa digitaaliseen muotoon. Tämä ...
 • Lapsiperheiden internetsivustot : Case: Kersanet 

  Lampimäki, Anne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia sosiaali- ja terveysalan sähköisten palveluiden kehitystä Suomessa sekä suorittaa vertailu Kersanet-verkkoportaalin ja erilaisten lapsiperheille tarkoitettujen internetsivustojen kesken. ...
 • Verkkoselainten vertailu ja HTML5-teknologian tuki 

  Nevanperä, Joni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua kolmen eri verkkoselaimeen. Tutkittavat verkkoselaimet ovat Mozillan Firefox, Googlen Chrome ja Microsoftin Internet Explorer. Opinnäytetyössä tutkitaan myös kuinka nämä selaimet ...
 • Linux-palvelimen asennus ja konfigurointi 

  Ala-Aho, Jarmo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua Ubuntun, Apachen, PHP:n ja MySQL:n muodostamaan palvelimeen, sekä dokumentoida kaikki tiedot asennuksesta ja konfiguroinnista. Näiden ohjelmistojen muodostama palvelinympäristö on ...
 • Tietokantapohjainen verkkopalvelu osana Egoprise-hanketta 

  Nieminen, Juuso-Ville (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä Egoprise-projektiryhmässä toteutettu verkkopalvelusivusto. Egoprise on vuoden 2011 alussa aloitettu EU-hanke, jonka pääyhteistyökumppani Suomessa on Seinäjoen ammattikorkeakoulu. ...
 • WLAN-suunnitelman laatiminen yritykselle 

  Lähdetkorpi, Vesa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Langattoman verkon tehtävänä on yksinkertaisuudessaan tarjota tiedonsiirto käyttäjän ja lähteen välillä. Yhä kehittyvien mobiililaitteiden ja muiden kannettavien koneiden perusedellytyksenä on toimiva ja tehokas tiedonsiirto, ...
 • Finder-toiminnanohjausjärjestelmän automatisoitu käyttöliittymätestaus 

  Valpas, Jere (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tavoite oli määrittää ja toteuttaa Finder-toiminnanohjausjärjestelmälle sopiva automatisoitu käyttöliittymän testiratkaisu. Testaamisen automatisointi tehtiin Selenium-testijärjestelmällä. Testijärjestelmä ...
 • Malliyrityksen visuaalisen ilmeen suunnittelu 

  Alaste, Ville (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämä opinnäytetyö keskittyy yritysten visuaalisen ilmeen suunnitteluun. Työn tavoitteena oli luoda kuvitteelliselle esimerkkiyritykselle yhtenäinen visuaalinen ilme, johon kuuluu tunnuksen, typografian värimaailman, ...
 • Dokumenttien hallinta Microsoft Sharepoint 2010 -järjestelmällä 

  Hakala, Kimmo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa yrityksessä käyttöön uusi dokumenttienhallintajärjestelmä. Uusi järjestelmä rakennettiin Microsoft Sharepoint -ympäristöön. Työssä kuvataan vanhan järjestelmän toiminta, ja selvitetään ...
 • Pelisisällön kehittäminen karttaeditorilla : Case: Starcraft 2 -peliohjelma 

  Niemistö, Niko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyössä perehdytään tietokonepelin sisällön muokkaamiseen. Tässä tapauksessa kyse on uuden kartan luomisesta niillä ehdoilla, joita editori tarjoaa. Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa Starcraft ...
 • Pelikentän luominen Unreal Development Kit -editorilla 

  Ketonen, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tietokonepelejä on tehty jo useita kymmeniä vuosia. Ensimmäiset pelit olivat hyvin rajoittuneita ominaisuuksiltaan, koska tietokoneiden laskentateho oli hyvin pieni nykyisiin tietokoneisiin verrattuna. Tämä rajoitti myös ...
 • 3D-pelin kentän suunnittelu ja toteutus 

  Sepponen, Antti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyössä käydään läpi videopelien kenttäsuunnittelua ja kentän toteutusta käytännössä. Kenttäsuunnittelijan tarkoituksena on yhdistää pelin eri osa-alueet, pelattavuus, äänet ja kuva yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. ...
 • Avoin valokuituhanke Parkanossa 

  Nikkola, Juha (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Parkanon kaupungin hanke avoimen valokuituverkon rakentamisesta Parkanon alueelle. Opinnäytetyössä selvitettiin hankkeen aikana tehtyä esiselvitystä parkanolaisten kiinnostuksesta liittyä ...
 • Kameravalvonnan suunnittelu ja toteutus kiinteistöön 

  Kuoppala, Risto (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tässä opinnäytetyössä kerrotaan kameravalvonnan suunnittelusta kohdeyritykseen. Suunnitelmassa tuodaan esille analogisen ja digitaalisen kameravalvontajärjestelmän erot. Lisäksi tutustutaan myös erilaisiin tallentimiin, ...
 • Vertailu suomalaisten ja ulkomaisten verkkokauppojen käytettävyydestä ja käyttöliittymistä 

  Alapiha, Anu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia suomalaisten ja ulkomaisten verkkokauppojen käytettävyyttä. Valittujen verkkokauppojen käyttöliittymiä ja käytettävyyttä arvioitiin verkkokaupan asiakkaan näkökulmasta. Teoriaosuudessa ...

Näytä lisää